Yıl: 2016 Cilt: 65 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1981 - 1996 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Öz:
Son yıllarda yargı organlarının işyükü sürekli artmaktadır. Artan işyükü de yargılamaların uzun sürmesine sebep olmaktadır. Bu durum uyuşmazlığın her iki tarafı içinde olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Taraflar hem zaman kaybetmekte hem de masraf yapmaktadır. Ancak arzu ettikleri sonuca ulaşamamaktadırlar. Bütün bu sebeplerle tarafların uyuşmazlıklarını yargı yolu dışında gideren çözüm yöntemleri arayışı başlamıştır. Uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurulmadan tarafların kendi aralarında anlaşarak sonlandırılmasına yönelik eğilim bir takım düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak adlandırılan çözüm yöntemleri son yıllarda ön plana çıkmıştır. Kavramsal olarak yargı dışı uyuşmazlık çözüm yolları olarak da ifade edilebileceğimiz bu yöntemler ile uyuşmazlıklar yargı yoluna kıyasla daha kısa sürede ve taraflar açısından daha tatmin edici şekilde sonlandırılabilecektir. Genel olarak özel hukuk açısından görülebilecek bu çözüm yollarının bir kamu hukuku dalı olan idare hukuku açısından da uygulanabilmesi mümkündür. Özellikle son zamanlarda yapılan yasal düzenlemelerle kamu hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile giderilebilmesine imkân tanıyan durumlar bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
In recent years, the workload of judicial bodies is constantly increasing. Increased workload is also causes prolonged trials. These stituation brings about negativity in both sides of dispute. Parties lose time and make spend. But they don't reach the desired result. For all these reasons, the parties have begun to seek solution to resolve their disputes extrajudicially. The tendency towards the ending of the disputes among the parties without extrajudicially, has brought with a number of regulations. For this reason, alternative dispute resolution methods have emerged in recent years. Disputes with these methods, which can also be expressed as conceptually non-judicial dispute resolution, can be concluded in a shorter period of time and more satisfactorily in terms of parties than judicial proceedings. Alternative dispute resolution that usually seen for private law, can be apply on Adminstrative Law one brance of public law. Especially in recent legislation, there are cases where it is possible to resolve disputes arising from public law through alternative dispute resolution methods.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ARMSTRONG, Phillip “Why We Still Litigate?” Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 8, Iss. 3, 2008, p. 379-384.
 • ARNAVAS, Donald, Alternative Dispute Resolution For Government Contract, Chicago CCH Incorporated, 2004.
 • BALKAR, Kemal Galip, “İdare ile Halk Arasındaki Münasebetler”, AÜSBFD, C. XVIII, Mart 1963, s. 431 - 434.
 • CİDECİGİLLER Aynur, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yolu İle Giderilmesi, Ankara Adalet Yayınevi, 2015.
 • DARENDELİ, Vahap, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi İçtihatları Işığında Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlıklar ve Davalar, Ankara; Yetkin Yayınları, 2004.
 • DURAN Lütfi, “İdari İşlemden Sorumluluk İptal Davası – Tam Yargı Davası”, İÜHFM, C. 33, S. 3 – 4, 1967, s. 3 - 21.
 • ODYAKMAZ, Zehra, “İdarî Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları (Türk Mevzuatı ve Uygulamaları)” Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara 3 – 5 Nisan 2006, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, s. 63 – 83.
 • ODYAKMAZ Zehra / ÇINARLI Serkan, İdari Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usullerinin Uygulanabilirliği, Ankara Orion Kitabevi, 2013.
 • ÖZBEK Mustafa, “İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usuller (I), Birinci Bölüm Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usuller”, TBB Dergisi, S. 56, 2005, s. 9-132.
 • ÖZBEK Mustafa, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 2. B. Ankara Yetkin Yayınları 2009.
 • ÖZBEK Mustafa, “Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü”, AÜHFD, C. 1, S. 2, 2002, s. 121-162.
 • ÖZBAY, İbrahim, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, EÜHFD Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan, C. X, S. 3 - 4, 2006, s. 459 – 475.
 • ÖZYÖRÜK Mukbil, İdare Hukuku Dersleri, Ankara 1977.
 • PARTRIDGE, Mark, Alternative Dispute Resolution: An Essential Competency For Lawyers, Oxford University Press, 2009.
 • SAĞLAM Abdi, “Kamu Denetçiliği ve İdari Yargı İle İlişkisi”, Adalet Dergisi, S. 44, 2012, s. 27 – 49.
 • SPEGEL Nadja, “Alternative Dispute Resolution; A New Era in Dispute Management?” Legaldate May 1994, Vol. 6, Issue 2, 1994, p. 1-4.
 • STIENSTRA Donna / WILLGING Thomas, Alternatives to Litigation Do They Have A Place In The Federal District Courts? Federal Judicial Center, 1995.
 • STONE Katherine, “Alternative Dispute Resolution”, Encylopedia in Legal History, Research Paper No; 04-30, Oxford University Press, p. 1-7.
 • TANRIVER Süha, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, TBB Dergisi, S. 64, 2006, s. 151-177.
 • Traditional Litigation Versus Alternative Dispute Resolution (ADR) Which way To Go? p. 1 - 2. http://documents.jdsupra.com/14952ae0-8a10-4f6faa04- fc6fd1504df5.pdf erişim tarihi; 02.02.2016.
 • YILDIRIM, Ramazan, İdari Başvurular, 2. B. Konya Mimoza Yayınları 2006.
 • ZOLLERS, Frances, “Alternative Dispute Resolution and Product Lialibility Reform” American Business Law Journal, Vol. 26, Iss. 3, 1988, p. 479- 510.
APA Hasoğlu A (2016). İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. , 1981 - 1996.
Chicago Hasoğlu Aynur İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. (2016): 1981 - 1996.
MLA Hasoğlu Aynur İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. , 2016, ss.1981 - 1996.
AMA Hasoğlu A İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. . 2016; 1981 - 1996.
Vancouver Hasoğlu A İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. . 2016; 1981 - 1996.
IEEE Hasoğlu A "İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI." , ss.1981 - 1996, 2016.
ISNAD Hasoğlu, Aynur. "İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI". (2016), 1981-1996.
APA Hasoğlu A (2016). İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), 1981 - 1996.
Chicago Hasoğlu Aynur İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65, no.4 (2016): 1981 - 1996.
MLA Hasoğlu Aynur İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.65, no.4, 2016, ss.1981 - 1996.
AMA Hasoğlu A İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 65(4): 1981 - 1996.
Vancouver Hasoğlu A İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 65(4): 1981 - 1996.
IEEE Hasoğlu A "İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65, ss.1981 - 1996, 2016.
ISNAD Hasoğlu, Aynur. "İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65/4 (2016), 1981-1996.