Yıl: 2015 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 39 - 45 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, Bursa ilinin biyogaz potansiyelini tespit etmek üzere bir alan çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, Bursa ili sınırları içerinde Karacabey ilçesi başta olmak üzere yapılan literatür ve anket çalışmalarının yanı sıra Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent sınırları içerisinde toplanabilen organik atıklar gruplandırılarak kapasiteleri tespit edilmiştir. Yine bu kapasitelere göre değerlendirilebilecek organik madde ve elde edilebilecek metan miktarları hesaplanmıştır. Uygulama aşamasında ise henüz ülkemizde araç yakıtı olarak yaygın kullanılamayan doğalgazın, kullanılabilirliğine yönelik olarak biyogazın bir dizel motorda yakıt olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bursa ili hayvansal ve tarımsal kaynaklı organik atıklar açısında yüksek bir potansiyele sahiptir. Hâlihazırda bölgede kurulu hayvansal atıkların ve yeterince değerlendirilemeyen tarıma dayalı endüstri atıklarının değerlendirildiği iki ayrı tesiste 2-4 MWh'lık elektrik ya da benzer kapasitelerde ısı üretilebilmektedir. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi de kentsel organik atıkları değerlendirerek biyogaz üretmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği

-

Öz:
purpose, Bursa province made especially Karacabey in includes literature and surveys as well as studies Provincial Directorate of Agriculture and organic waste grouping capabilities that can be collected within the city limits, according to the Metropolitan Municipality of data have been identified. Again, the amount of organic matter and methane can be obtained can be evaluated by this capacity are calculated. In the application stage, yet common in our country can not be used as fuel for natural gas vehicles, the availability of biogas as a fuel in a diesel engine was investigated for usability. Bursa province in terms of animal and organic waste from agricultural sources has a high potential. Already established in the region and animal waste that can not be adequately evaluated by two separate evaluation of agro- industrial waste facility in 2-4 MWh electricity or heat can be produced in a similar capacity. In addition, Bursa Metropolitan Municipality of evaluating urban organic waste produces biogas.
Anahtar Kelime:

Konular: Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • BEBKA, 2014, Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 2014-2023.
  • Chang, I.S., J. Zhao, X. Yin, J. Wu, Z. Jia, L. Wang. 2011. Comprehensive utilizations of biogas in Inner Mongolia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15: 442-1453.
  • http://www.bursa.bel.tr/hamitler-coplugu-koku-degil-isik-saciyor/haber/10363 Peavy, H.S., D.R. Rowe, G. Tchobanoglous. 1985. Environmental Engineering, Mc Graw Hill Book Company, New York.
  • Toklu, E., M.S. Güney, M. Isik, O. Comaklı, K. Kaygusuz. 2010. Energy production, consumption, policies and recent developments in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14: 1172-1186
  • Ulukardeşler, A.H., Y. Ulusoy, Z. Tümsavaş. 2010. Marmara Bölgesi'ndeki Zeytin Atığı ve Zeytin Karasuyundan Anaerobik Fermentasyon ile Biyogaz Üretimi, 22-25 Haziran 2010, Ankara, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi.
  • Ulusoy, Y., A.H. Ulukardesler, H. Unal, K. Alibas. 2009. Analysis of Biogas Production in Turkey Utilising Three Different Materials and Two Scenarios, African Journal of Agricultural Research, 4(10): 996-1003.
  • Ulusoy, Y., A.H. Ulukardesler, R. Arslan, R. Arslan. 2013. Biogas production from agricultural wastes in Turkey- A case study, 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering Proceedings Book, 3-6 September 2013, Prague, Czech Republic, 627-631.
  • Weiland P. 2010. Biogas production: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 85:849-860.
  • White, A.J., D.W. Kirk, J.W. Graydon. 2011. Analysis of small-scale biogas utilization systems on Ontario cattle farms. Renewable Energy, 36:1019-1025.
  • Yadvika, T.R. Santosh, S. Sreekrishnan, V. Rana Kohli, 2004. Enhancement of biogas production from solid substrates using different techniques- a review. Bioresource Technology, 95: 1-10.
APA ULUSOY Y, ARSLAN R, ULUKARDEŞLER A, KAPLAN C, KUL B, ARSLAN R (2015). Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. , 39 - 45.
Chicago ULUSOY YAHYA,ARSLAN Rıdvan,ULUKARDEŞLER AYŞE HİLAL,KAPLAN Cafer,KUL BASRI,ARSLAN REYHANE Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. (2015): 39 - 45.
MLA ULUSOY YAHYA,ARSLAN Rıdvan,ULUKARDEŞLER AYŞE HİLAL,KAPLAN Cafer,KUL BASRI,ARSLAN REYHANE Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. , 2015, ss.39 - 45.
AMA ULUSOY Y,ARSLAN R,ULUKARDEŞLER A,KAPLAN C,KUL B,ARSLAN R Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. . 2015; 39 - 45.
Vancouver ULUSOY Y,ARSLAN R,ULUKARDEŞLER A,KAPLAN C,KUL B,ARSLAN R Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. . 2015; 39 - 45.
IEEE ULUSOY Y,ARSLAN R,ULUKARDEŞLER A,KAPLAN C,KUL B,ARSLAN R "Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi." , ss.39 - 45, 2015.
ISNAD ULUSOY, YAHYA vd. "Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi". (2015), 39-45.
APA ULUSOY Y, ARSLAN R, ULUKARDEŞLER A, KAPLAN C, KUL B, ARSLAN R (2015). Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 39 - 45.
Chicago ULUSOY YAHYA,ARSLAN Rıdvan,ULUKARDEŞLER AYŞE HİLAL,KAPLAN Cafer,KUL BASRI,ARSLAN REYHANE Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29, no.2 (2015): 39 - 45.
MLA ULUSOY YAHYA,ARSLAN Rıdvan,ULUKARDEŞLER AYŞE HİLAL,KAPLAN Cafer,KUL BASRI,ARSLAN REYHANE Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, 2015, ss.39 - 45.
AMA ULUSOY Y,ARSLAN R,ULUKARDEŞLER A,KAPLAN C,KUL B,ARSLAN R Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2015; 29(2): 39 - 45.
Vancouver ULUSOY Y,ARSLAN R,ULUKARDEŞLER A,KAPLAN C,KUL B,ARSLAN R Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2015; 29(2): 39 - 45.
IEEE ULUSOY Y,ARSLAN R,ULUKARDEŞLER A,KAPLAN C,KUL B,ARSLAN R "Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi." Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29, ss.39 - 45, 2015.
ISNAD ULUSOY, YAHYA vd. "Bursa İli Tarımsal Organik Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29/2 (2015), 39-45.