FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 199 - 222 Metin Dili: Türkçe

FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Öz:
Futbol son yüz yılın en fazla ilgilenilen ve finansal sermayeye sahip olan spor dalıdır. Futbol kulüpleri tüm katlanılan maliyet ve harcamalar neticesinde, elde ettiği UEFA sıralamasıyla, dönemde elde ettiği lig puanıyla, maç başına ortalama seyirci sayısıyla, piyasa değeriyle ve yayın geliriyle, sponsorluk, ürün satışı gibi kulüp gelirleriyle sportif alanda etkin ve başarılı bir kuruluş olmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada 6 nicel kriter ile 23 takımın 20092014 yılları arasındaki sportif başarı ve finansal performans etkinlikleri Entropi ve TOPSİS ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yüksek taransfer harcamaları her zaman yüksek sportif başarıyı getirmemektedir
Anahtar Kelime:

SPORTIVE AND FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF FOOTBALL TEAM WITH ENTROPI AND TOPSIS METHODS: AN APPLICATION ON MAJOR EUROPE’S 5 LEAGUES AND TURKEY LEAGUE

Öz:
Football is a sports branch which has been paid attention greatly, and has the greatest wealth in the last century. As a result of the cost and the expenses, football clubs try to become successful and effective with UEFA rankings, scores in their league, average fan number per match, broadcasting and market value, sponsorship and manufacture selling. In this study, the financial and sportive achievement of 23 clubs is analyzed by using TOPSİS and Entropi with 6 quantitative criteria. According to the results high transfer expenses do not always bring sportive success
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Autheir, C. (2002). Futbol A.Ş. Kitap Yayıncılık.
 • Aşkar, A. (2005). Futbol ekonomisi. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Aşkar, A. (2006). Endüstriyel futbol. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Aygören, H. (2008). Yatırımcılar futbol maçlarının sonuçlarından etkilenir mi? İstanbul
 • Menkul Kıymetler Borsası’nda bir uygulama. H.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 121-137.
 • Belton, V., & Stewart, T. J. (2003). Multiple criteria decision analysis: An ıntegrated approach. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Brumant H., (2011). Success in soccer and economic performance: Evidence from Beşiktaş. Turkey, Bilkent Üniversitesi.
 • Brugha, C. M. (2004). Structure of multi criteria decision making. Journal of the Operational Research Society. 55, 1156-1168.
 • Chen, S. Z., & Wang, X. J., & Zhao, X. J. (2008). An attributere cognition model based on Entropi weight for evaluating the quality of ground water sources. Journal of China University of Mininingand Technology, 18(1).
 • Deng H., & Robert J. Willis. (2000) Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights. Computers and Operations Research. 27(10), 963–973.
 • Devecioğlu S. (2012). Türkiye’de spor kulüplerinin şirketleşmeye yönelimlerinin değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 35-42.
 • Güngör A. (2014). Avrupa futbol pazarının ekonomik boyutu ve Avrupa futbol kulüplerinde finansal performans analizi. İGÜSBD, 1(2).
 • Hwang CL & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making – Methods and applications. Berlin: Springerverlag.
 • İçöz C., & Sözmez H. (2014). Avrupa futbol liglerinin etkinliklerinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi. Siirt Üniversitesi İ.İ.B.F İktisadi Yenilik Dergisi, 2(1).
 • Islamoglu, M., Apan M. & Oztel A.(2015).l An evaluation of the financial performance of REITS in Borsa Istanbul: A case study using the Entropy-based TOPSIS method. International Journal of Financial Research, 6(2).
 • Jahanshahloo G. R., Hosseinzadeh F., & Izadikhah M., (2006). An algorithmic method to extend TOPSIS for decision making problems with ınterval data. Applied Mathematics and Computation, 175, 1377.
 • Katırcı H. (2011). Central figures of sports market In Turkey: Three biggest and their marketing operations. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 28-40.
 • Mendoza A. G., & Prabhu R. (2000). Multiple criteria decision making approaches to assessing forest sustainability using criteriaand indicators: A case study. Forest Ecologyand Management, 131, 107-126.
 • Mon D. & Cheng C. (1994). Evaluating weapon system by analytical hierarchy process based on fuzzy scales. Fuzzy Sets and Systems, 63(1), 1–10.
 • Olson, D. L. (2004). Comparing of weights in TOPSIS models. Mathematical and Computer Modelling.
 • Ongan S. (2007). Futbol ekonomisi: Hedef 2016 Avrupa şampiyonası. Sosyal Bilimler Dergisi, 107-113.
 • Özkan Ö. (2007). Personel seçiminde kara verme yöntemlerinin incelenmesi: AHP, Electre ve TOPSIS Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Saaty, T. L. (1996). Decision making with dependence and feedback: The analytic network process. Pittsburgh: RWS Publications.
 • Soner S. & Önüt S. (2006). Çok kriterli tedarikçi seçimi: Bir Electre ve AHP uygulaması. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi.
 • Şener B, (2004). Landfill site selectionby using geographic information systems. A thesis submitted to graduate school of natural and appliedsciences of Middle East Technical University, Ankara.
 • Talimciler A. (2008). Futbol değil iş. Endüstriyel Futbol İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26(Kış-Bahar), 89.
 • Temizel F. (2013). Futbol kulüplerinin sportif performansları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin analizi: Türkiye örneği. Tisk Akademi.
 • Tsaur, S.H., Chang, T.Y. & Yen, C.H. (2002). The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM. Tourism Management, 23, 107-115.
 • Uluyol O. (2014). Süper lig futbol kulüplerinin finansal performans analizi. Journal of Yasar University, 5716-5731.
 • Yavaş Ö. (2005). Sporun ekonomi içindeki yeri ve spor pazarlama: Üç büyük spor kulübünde uygulamalı bir araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Yurdakul M. & İç, Y. T. (2003). Türk otomobil firmalarının performans ölçümü ve analizine yönelik TOPSIS yöntemini kullanan bir örnek. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1).
 • Zeleny, M. (1982). Decision making; Mathematical models. New York: Mcgraw-Hill.
 • Zeren, F. & Gümüş, F. B. (2013). Türk ve yabancı futbol takımlarının borsa performansları üzerine bir uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 34-54.
 • Zouzhi H., Yi Y., & Jing-Nan S., (2006). Entropy method for determination of weight evaluation indicators in Fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment. Journal of Environmental sciences, 18(5).
 • Almanya takımlarının yıllık istatistikleri. Erişim Tarihi: 22.10.2015, www.sportundmark.com Avrupa takımları istatistikleri. Erişim Tarihi: 08.08.2015, http://european-football-statistics. co.uk/attn.htm
 • Fransa takımlarının yıllık istatistikleri. Erişim Tarihi: 12.10.2015, www.ligue1.com
 • Futbolculara ödenen transfer ücretleri. Erişim Tarihi: 25.11.2015, www.transfermarkt.com
 • İngiltere takımlarının yıllık istatistikleri. Erişim Tarihi: 12.10.2015, www.premierlegue.com/
 • İspanya takımlarının yıllık istatistikleri. Erişim Tarihi: 17.12.2015, www.espnfc.com/spanishprimera-division/15/table
 • İtalya takımlarının yıllık istatistikleri. Erişim Tarihi: 02.12.2015, www.legaseriea.it/en
 • Müsabakalardaki puan sistemleri. Erişim Tarihi: 12.11.2015, www.fifa.com
 • Takımların UEFA sıralamaları. Erişim Tarihi: 12.11.2015, www.uefa.com
 • Türk takımlarının 5 yıllık bilançoları. Erişim Tarihi: 12.11.2015, www.kap.gov.tr
 • Türk takımlarının yıllık istatistikleri. Erişim Tarihi: 07.08.2015, www.tff.org.tr
APA ÇATI K, EŞ A, ÖZEVİN O (2017). FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 199 - 222.
Chicago ÇATI KAHRAMAN,EŞ ABDULHAMİT,ÖZEVİN ONUR FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13, no.1 (2017): 199 - 222.
MLA ÇATI KAHRAMAN,EŞ ABDULHAMİT,ÖZEVİN ONUR FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.1, 2017, ss.199 - 222.
AMA ÇATI K,EŞ A,ÖZEVİN O FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2017; 13(1): 199 - 222.
Vancouver ÇATI K,EŞ A,ÖZEVİN O FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2017; 13(1): 199 - 222.
IEEE ÇATI K,EŞ A,ÖZEVİN O "FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA." Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13, ss.199 - 222, 2017.
ISNAD ÇATI, KAHRAMAN vd. "FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13/1 (2017), 199-222.