Yıl: 2017 Cilt: 30 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 59 - 63 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları

Öz:
Amaç: İnfluenza tüm dünyada morbidite, mortalite ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarına her yıl influenza aşısı uygulanması önerilmektedir. Ancak sağlık çalışanlarının influenza aşısı olma oranları ve bu konudaki tutumları istenen düzeyde değildir. Bu çalışma, sağlık çalışanlarının influenza aşısına karşı isteksizlik nedenlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışma, 230 sağlık çalışanının olduğu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki 115 çalışanda yapılmıştır. İnfluenza aşısına karşı tutumlarını tespit etmek amacıyla toplam 9 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Gözlenen farkların istatistiksel olarak değerlendirilmesi için Pearson ?2korelasyon ve Fisher'in kesin testleri kullanılmıştır. İstatistiksel fark için p değerinin 0.05'ten küçük olması anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan katılımcıların %67 (n=77)'si kadın, %33 (n=38)'ü erkekti. Tüm katılımcıların 2015-2016 sezonunda influenza aşısı olma yüzdesi %4.3 (n=5) olarak bulundu. İnfluenza aşısı olmak istemeyenlerin en önemli nedenlerinin başında, aşının gerekliliğine inanmama (%64.5), diğer korunma yöntemlerini tercih etme (%40.9) ve yan etki profilinden korkma (%39.1) geliyordu.Sonuçlar: Aşılanmayla ilgili farkındalık ve eğitim yardımıyla sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarının artırılabilmesi olanaklıdır. Bu sebeple, aşılama programlarının ülke çapında başarılı olması için öncelikle sağlık çalışanlarının şu andaki aşı oranlarının ve aşı konusundaki davranışlarının bilinmesi gerekmektedir. Klimik Dergisi 2017; 30(2): 59-63
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Psikoloji

Attitudes of Healthcare Workers Towards Influenza Vaccine

Öz:
Objective: Influenza infections are one of the leading causes of morbidity, mortality and productivity loss all over the world. Annual influenza vaccination is recommended for healthcare workers, but the percentage of healthcare workers vaccinated against influenza and their attitudes towards vaccination are not at the desired level. The aim of this study was to evaluate the reasons for the reluctance of healthcare workers towards influenza vaccination.Methods: This descriptive study was conducted among 115 out of 230 healthcare workers working in a hospital for chest diseases. A survey was conducted with a total of nine questions to determine their attitudes towards influenza vaccination. Results were evaluated statistically to observe the significance of discrepancies using the Pearson χ2 correlation and Fisher’s exact tests. The results were accepted as statistically significant if p value was lower than 0.05.Results: The participants were 67% (n=77) female and 33% (n=38) male. The influenza vaccination rate among all participants during the 2015-2016 season was 4.3% (n=5). The most important reasons for reluctance to be vaccinated with influenza vaccine were to disbelieve the necessity of vaccine (64.5%), to prefer other protection methods (40.9%) and to refrain from adverse effects profile (39.1%). Conclusions: It is possible to increase the percentage of healthcare workers who are vaccinated by increasing awareness and education for vaccination. Consequently, knowledge about current vaccination rates and attitudes about vaccination among healthcare personnel can play an important role in successful vaccination programs all over the country.Klimik Dergisi 2017; 30(2): 59-63
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Seasonal Influenza (Flu): Influenza Vaccination Information for Health Care Workers [İnternet]. Atlanta, GA ABD: Centers for Disease Control and Prevention [erişim 23 Aralık 2016]. https:// www.cdc.gov/flu/healthcareworkers.htm.
 • 2. Galanakis E, Jansen A, Lopalco PL, Giesecke J. Ethics of mandatory vaccination for healthcare workers. Euro Surveill. 2013; 18(45): pii=20627.
 • 3. Azap A. Sağlık çalışanlarında influenzadan korunma. Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi. 2015; 8(1): 15-9.
 • 4. Aguilar-Díaz Fdel C, Jiménez-Corona ME, Ponce-de-LeónRosales S. Influenza vaccine and healthcare workers. Arch Med Res. 2011; 42(8): 652-7.
 • 5. Hofmann F, Ferracin C, Marsh G, Dumas R. Influenza vaccination of healthcare workers: a literature review of attitudes and beliefs. Infection. 2006; 34(3): 142-7.
 • 6. Prematunge C, Corace K, McCarthy A, Nair RC, Pugsley R, Garber G. Factors influencing pandemic influenza vaccination of healthcare workers - a systematic review. Vaccine. 2012; 30(32): 4733-43.
 • 7. Karadağ Öncel E, Büyükçam A, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M, Güziç Doğan B. Hekim ve hemşire dışındaki hastane personelinin mevsimsel grip aşısı ile ilgili bazı bilgilerinin görüşlerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi. 2015; 9(2): 68-75.
 • 8. Dönmez L, Polat HH, Yalçın AN, Öncel S, Turhan Ö. Influenza vaccination; rates, knowledge and the attitudes of physicians in a university hospital. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2010; 30(1): 48-53.
 • 9. Gürbüz Y, Tütüncü EE, Şencan İ, et al. İnfluenza A (H1N1) 2009 pandemisinde hastane çalışanlarının grip aşısına yaklaşımları- nın araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2013; 6(1): 12–7.
 • 10. Sevencan F, Ertem M, Özçullu N, Dorman V, Kubat NK. The evaluation of the opinions and attitudes of healthcare personnel of the province Diyarbakir against influenza A (H1N1) and the vaccination. Hum Vaccin. 2011; 7(9): 945-51.
 • 11. Örmen B, Türker N, Vardar İ, et al. Hastane personeline pandemik influenza A (H1N1) aşı uygulamasının ardından aşılama hakkındaki görüşler ve gözlenen yan etkiler. Mikrobiyol Bül. 2012; 46(1): 57-64.
 • 12. Arda B, Durusoy R, Yamazhan T, et al. Did the pandemic have an impact on influenza vaccination attitude? A survey among health care workers. BMC Infect Dis. 2011; 11: 87.
 • 13. Giannattasio A, Mariano M, Romano R, et al. Sustained low influenza vaccination in health care workers after H1N1 pandemic: a cross sectional study in an Italian health care setting for at-risk patients. BMC Infect Dis. 2015; 15: 329.
 • 14. Brandt C, Rabenau HF, Wicker S. Attitudes of influenza-vaccinated health care workers toward masks to prevent nosocomial transmission of influenza. Influenza Other Respir Viruses. 2011; 5(1): 61-6.
 • 15. Rashid H, Yin JK, Ward K, King C, Seale H, Booy R. Assessing interventions to improve influenza vaccine uptake among health care workers. Health Aff (Millwood). 2016; 35(2): 284- 92.
 • 16. Health Care Personnel and Flu Vaccination, Internet Panel Survey, United States, November 2014 [İnternet]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention [erişim 23 Aralık 2016]. https://www.cdc.gov/flu/pdf/fluvaxview/hcp-ipsnov2014.pdf.
 • 17. Salgado CD, Giannetta ET, Hayden FG, Farr BM. Preventing nosocomial influenza by improving the vaccine acceptance rate of clinicians. Infect Control Hosp Epidemiol. 2004; 25(11): 923-8.
 • 18. Carman WF, Elder AG, Wallace LA, et al. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomised controlled trial. Lancet. 2000; 355(9198): 93-7.
 • 19. Cunney RJ, Bialachowski A, Thornley D, Smaill FM, Pennie RA. An outbreak of influenza A in a neonatal intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol. 2000; 21(7): 449-54.
 • 20. Weinstock DM, Eagan J, Malak SA, et al. Control of influenza A on a bone marrow transplant unit. Infect Control Hosp Epidemiol. 2000; 21(11): 730-2.
 • 21. Horcajada JP, Pumarola T, Martínez JA, et al. A nosocomial outbreak of influenza during a period without influenza epidemic activity. Eur Respir J. 2003; 21(2): 303-7.
 • 22. Van Buynder PG, Konrad S, Kersteins F, et al. Healthcare worker influenza immunization vaccinate or mask policy: strategies for cost effective implementation and subsequent reductions in staff absenteeism due to illness. Vaccine. 2015; 33(13): 1625-8.
 • 23. Akazawa M, Sindelar JL, Paltiel AD. Economic costs of influenzarelated work absenteeism. Value Health. 2003; 6(2): 107-15.
 • 24. Nichol KL, Lind A, Margolis KL, et al. The effectiveness of vaccination against influenza in healthy, working adults. N Engl J Med. 1995; 333(14): 889-93.
 • 25. Lytras T, Kopsachilis F, Mouratidou E, Papamichail D, Bonovas S. Interventions to increase seasonal influenza vaccine coverage in healthcare workers: A systematic review and meta-regression analysis. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12(3): 671-81.
 • 26. Pearson ML, Bridges CB, Harper SA; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC); Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Influenza vaccination of health-care personnel: recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) and the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2006; 55(RR-2):1-16.
 • 27. Yaqub O, Castle-Clarke S, Sevdalis N, Chataway J. Attitudes to vaccination: a critical review. Soc Sci Med. 2014; 112: 1–11.
 • 28. Verger P, Fressard L, Collange F, et al. Vaccine hesitancy among general practitioners and its determinants during controversies: a national cross-sectional survey in France. EBioMedicine. 2015; 2(8): 891-7.
APA Sarı T, Temoçin F, Kose H (2017). Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. , 59 - 63.
Chicago Sarı Tuğba,Temoçin Fatih,Kose Hatice Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. (2017): 59 - 63.
MLA Sarı Tuğba,Temoçin Fatih,Kose Hatice Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. , 2017, ss.59 - 63.
AMA Sarı T,Temoçin F,Kose H Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. . 2017; 59 - 63.
Vancouver Sarı T,Temoçin F,Kose H Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. . 2017; 59 - 63.
IEEE Sarı T,Temoçin F,Kose H "Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları." , ss.59 - 63, 2017.
ISNAD Sarı, Tuğba vd. "Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları". (2017), 59-63.
APA Sarı T, Temoçin F, Kose H (2017). Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. Klimik Dergisi, 30(2), 59 - 63.
Chicago Sarı Tuğba,Temoçin Fatih,Kose Hatice Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. Klimik Dergisi 30, no.2 (2017): 59 - 63.
MLA Sarı Tuğba,Temoçin Fatih,Kose Hatice Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. Klimik Dergisi, vol.30, no.2, 2017, ss.59 - 63.
AMA Sarı T,Temoçin F,Kose H Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. Klimik Dergisi. 2017; 30(2): 59 - 63.
Vancouver Sarı T,Temoçin F,Kose H Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. Klimik Dergisi. 2017; 30(2): 59 - 63.
IEEE Sarı T,Temoçin F,Kose H "Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları." Klimik Dergisi, 30, ss.59 - 63, 2017.
ISNAD Sarı, Tuğba vd. "Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları". Klimik Dergisi 30/2 (2017), 59-63.