Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler

Yıl: 2002 Cilt: 0 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 125 - 135 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler

Öz:
-
Anahtar Kelime: Osmanlı ağız

Konular: Antropoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • BULUT, Christiane (2002) "Türkische Dialecte Der Übergangangsgebiete Nach Evliya Çelebi", in Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson, Ankara: 83-100.
 • DANKOFF, Robert (1991) An Evliya Çelebi Glossary, Cambridge.
 • DANKOFF, Robert (1990) "Turkic Languages and Turkic Dialects according to Evliya Chelebi", Altaica Osloensia; Proceedings from the 32nd Meeting of PIAC (1989), (Haz. B. Brendemoen), Oslo: 89-108.
 • DEVELİ, Hayati (1995) Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumları, Ankara.
 • DRİMBA, Vladimir (1966) "Guillaume Postel'in (1575) Türkçedeki Kelimelerin Öğretimi", TDAY Belleten: 103.
 • DUMAN, Musa (1995) Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, Ankara.
 • EREN, Hasan (1975) "Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları" /. Türk Dili Bilimsel Kurultayı 1972, Ankara: 113-119.
 • GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2000) "Viguier ve Elemens de la Langue Turque", İlmi Araştırmalar, 10: 39-64.
 • HAZAİ, G. (1963) "Rumeli Ağızlarının iki Kaynağı Üzerine",TDAY Belleten : 117- 120.
 • HAZAİ, G. (1966) "Anadolu ve Rumeli Türkçesinin Bir Yadigarı Üstünde Jakab Nagy de Harsany'in Dil Kılavuzu (1672)", Türk Dili Kurultayı Bilimsel Bildiriler: 13.
 • İLHAN, Mehdi (1999) "Tapu Tahrir Defterlerindeki Şahıs Adları Hakkında Bazı Notlar", Uluslararası 3. Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi: 85.
 • JOHANSON, Lars. "Historische Grammatik," Handbuch Der Türkischen Sprachwissenschaft, Teil l, (Haz. György Hazai), Budapest: Akademiai Kiadö: 74-103
 • KAKUK, Zs. (1969) "Lajos Kossuth'un Türkçe Grameri", Bilimsel Bildiriler, 159.
 • KORTANTAMER, Tunca (1983) "17. yy. Şairi Atâyî'nin Hamse'sinde Osmanlı İmparatorluğunun Görüntüsü", Tarih İncelemeleri Dergisi, II: 61-105
 • MENİNSKİ, Francisci â Mesgnien (1680) Thesaurus Linguarum Orientalum Turcicae, Arabicae, Persicae, 3 cilt, Vienna.
 • MENİNSKİ, Francisci â Mesgnien (1680) Grammatica Turcica, Vienna,
 • MİLYOPULUS, Yanko P. (1887) Mükâlemât-ı Türkiyye-yi Rumiyye ve Rumiyye-i Türkiyye, Konstantinopol.
 • MOLLOVA, Mefkure (1972) "KTBRR ve Yunan-Kiril Harfli Türkçe Anıtlar," TDAY Belleten 1972: 173-182.
 • RADLOFF, W., I. KUNOS (1899), Proben, Der Volksliteratur der Türkischen Staemme , VIII, Petersburg.
 • TURAN, Fikret (2000) "Şeyhülislam Ebussud'un İmla Kuralları: 16. Yüzyılda Osmanlı İmlasında Yerlileşme Eğilimleri ve Bir Tepki," İlmi Araştırmalar, 9: 221-238.
 • TURAN, Fikret (2002) "An Eighteenth Century Ottoman Account of Aydın Dialect: Aydın Lügati and Its Linguistic Chracteristics," Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson, Ankara: 369-388
 • TURAN, Fikret (2002) "Seyahatnamede Sentaks, Kelime Seçimi ve Ton" Birinci Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu, 2-6 Kasım 2002.
 • Tarama Sözlüğü I-VIH, (1963-1977) Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • ZIEME, Peter (1966) "Me'ninski Sözlüğünün Dili Üzerine,". 11. Türk Dili Kurultayı Bilimsel Bildiriler: 71.
APA TURAN F (2002). Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. , 125 - 135.
Chicago TURAN Fikret Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. (2002): 125 - 135.
MLA TURAN Fikret Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. , 2002, ss.125 - 135.
AMA TURAN F Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. . 2002; 125 - 135.
Vancouver TURAN F Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. . 2002; 125 - 135.
IEEE TURAN F "Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler." , ss.125 - 135, 2002.
ISNAD TURAN, Fikret. "Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler". (2002), 125-135.
APA TURAN F (2002). Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. Türkbilig, 0(4), 125 - 135.
Chicago TURAN Fikret Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. Türkbilig 0, no.4 (2002): 125 - 135.
MLA TURAN Fikret Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. Türkbilig, vol.0, no.4, 2002, ss.125 - 135.
AMA TURAN F Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. Türkbilig. 2002; 0(4): 125 - 135.
Vancouver TURAN F Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler. Türkbilig. 2002; 0(4): 125 - 135.
IEEE TURAN F "Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler." Türkbilig, 0, ss.125 - 135, 2002.
ISNAD TURAN, Fikret. "Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler". Türkbilig 4 (2002), 125-135.