Yıl: 2002 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa

Öz:
Bu araştırma, Bursa'da yürütülen daha geniş ölçekli ve uzun vadeli bir projenin pilot çalışmasıdır. Bu amaçla rasgele 20 okul seçilmiş ve bu okulların müdür veya müdür yardımcılarına bilgisayar donanımı, kullanım amaçlarını, öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretime karşı tutum ve düşüncelerini ve bilgisayarın öğretime entegre edilmesinin önündeki engelleri sorgulayan bir anket verilmiştir. Araştırma sonuçları bilgisayar destekli öğretimde (BDÖ) özel ve devlet okulları arasında büyük fark olduğunu, özel okulların donanım ve uygulamalarda belirgin bir üstünlüğü olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgisayar temini ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim sağlamak gibi bazı adımlar atılmasına rağmen, bilgisayarın öğretimde kullanılmadığını göstermektedir. Okulların büyük bir kısmında bilgisayarlar yazı yazma, kayıt tutma ve öğrenci kayıtları gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bilgisayarın öğretime entegre edilmesinin önündeki en büyük engel, finansal nedenler dışında, öğretmen ve idarecilerin bilgisayarın sağlayacağı pedagojik olanakların bilincinde olmaması şeklinde bulunmuştur.
Anahtar Kelime: dil eğitimi dil öğrenimi bilgisayar destekli eğitim

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

-

Öz:
Present research is the pilot study of a larger scale, longitudinal study that's being carried on in Bursa. 20 schools were randomly selected for investigation. A questionnaire that investigates the hardware, purposes of using computers, attitudes of teachers towards computer-based instruction, and possible reasons that prevent the integration of computers, was given either to the principal or the vice principal of each school. Research results show a big difference between private schools and government schools in computer-based instruction. There is a clear superiority of private schools both in the number of hardware they posses and in the use of computers for educational purposes. The results of the study indicate that, although steps are taken both by National Ministry of Education and Local Education Authorities, such as providing computers and offering in-service training, computers are not widely used in education. The majority of schools use computers for reasons other than education such as keeping records and registration. In addition, if computers are used, they are used in subjects other than teaching. The main reason, aside from finance, that seems to prevent the integration of computers found to be that teachers and administrators are not aware of pedagogical opportunities that computers provide.
Anahtar Kelime: language learning computer aided education language instruction

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akman, T. (1984): Sibernetik Yaratıcılık, Bilgi Yayınevi, İstanbul.
 • Alyaz, Y. (2000): Eğitimde Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi. Cumhuruiyet Bilim Teknik Dergisi, 676, 16.
 • Baray, M., Doğaç, A. & Can, F. (1987): 5. Kuşak Bilgisayar Sistemlerine Genel Bakış, Bilgisayar Ansiklopedisi, İletişim Yayıncılık, İstanbul.
 • Computerwoche URL (1978): http://www.computerwoche.de/archıv/1978/20/ 7820c022.html
 • Cumhuriyet Gazetesi, URL (1999): http://garildi.cumhuriyet.com.tr/cgibin/ sayfa.cgi?w+40+/umhuriyet3/9904/09/t/c1001.html+Bilgisayar+SAYISI
 • Demaiziére, F. (1991): CALL in France. Computers in Applied Linguistics and Language Teaching, 311-314, Computers in Applied Lingusitics and Language Teaching, 315-324, Jung., U.O.H. (Ed.), Peter Lang Verlag,
 • Frankfurt (M) Fasching, T. (1997): Internet und Padagogik, Kopad Verlag, München. Hanoğlu, G. et al. (2000): MLO: Müfredat Laboratuvar okullarının yaygınlaştırılması. Bursa Hürriyet Gazetesi, Jan. 11., 2000
 • Internet and Software Consortium. Internet Domain Survey, URL (2000): http://www.isc.org/ds/hosts.html and http://www.isc.org/ds/WWW200007/index.html
 • Levy, M. (1997): Computer Assisted Language Learning: Context and conceptualization, Oxford University Press, New York.
 • Logomotif Eğitim Yazılımları, URL (2000): http://www.logomotif.com.tr McTear, M. (1987): The articulate computer; Blackwell Ltd.: New York.
 • RÜSCHOFF, B. (1988): Fremdsprachenunterricht mit computergestützten Materialien, Didaktische Überlegungen und Beispiele, 2. erw. Auflage, Hueber Verlag, Ismaning.
 • Say, C. (1998) : “Akla Doğru” in Cogito, Yapay Zeka Özel Sayısı, 13, 67-76, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Taşçı, C.N. & Mutlu, M. E. (1991): Bilgisayar Tarihi, Ağaç Yayıncılık, İstanbul. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu (2000): Temel Eğitim Programı ve Bilgi Teknolojisi Sınıfları, Ankara.
 • Wolff, D. (1991): “CALL in Great Britain” in Computers in Applied Linguistics and Language Teaching, 315-324, Jung., U.O.H. (Ed.), Peter Lang Verlag, Frankfurt (M)
APA ALYAZ Y, GÜRSOY M (2002). Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. , 1 - 13.
Chicago ALYAZ YUNUS,GÜRSOY M. Ed. Esim Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. (2002): 1 - 13.
MLA ALYAZ YUNUS,GÜRSOY M. Ed. Esim Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. , 2002, ss.1 - 13.
AMA ALYAZ Y,GÜRSOY M Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. . 2002; 1 - 13.
Vancouver ALYAZ Y,GÜRSOY M Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. . 2002; 1 - 13.
IEEE ALYAZ Y,GÜRSOY M "Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa." , ss.1 - 13, 2002.
ISNAD ALYAZ, YUNUS - GÜRSOY, M. Ed. Esim. "Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa". (2002), 1-13.
APA ALYAZ Y, GÜRSOY M (2002). Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1 - 13.
Chicago ALYAZ YUNUS,GÜRSOY M. Ed. Esim Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15, no.1 (2002): 1 - 13.
MLA ALYAZ YUNUS,GÜRSOY M. Ed. Esim Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, 2002, ss.1 - 13.
AMA ALYAZ Y,GÜRSOY M Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 1 - 13.
Vancouver ALYAZ Y,GÜRSOY M Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 1 - 13.
IEEE ALYAZ Y,GÜRSOY M "Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss.1 - 13, 2002.
ISNAD ALYAZ, YUNUS - GÜRSOY, M. Ed. Esim. "Computer Based Instruction and Computer Assisted Language Learning in Schools in Bursa". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15/1 (2002), 1-13.