Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1037 - 1048 Metin Dili: Türkçe

Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler

Öz:
Bu çalışmada Türkiye'de akademik yazma alanında yapılan lisansüstü tezleri çeşitli açılardan incelemek amaçlanmaktadır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada -yıl, program, üniversite, anabilim dalı gibi sınırlamalar olmaksızın- akademik yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin tamamı (f=48) incelenmiştir. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniği, çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan temel bulgular şunlardır: Akademik yazma alanında yapılan 29'u yüksek lisans ve 19'u doktora olmak üzere toplamda 48 teze ulaşılmıştır. Tezlerin yapıldığı programlar incelendiğinde büyük bir kısmının İngiliz dili eğitimi programında tamamlandığı, bununla birlikte oldukça azının Türkçenin eğitimi ve öğretimi ile Türk dili ve edebiyatı eğitimi programlarında tamamlandığı tespit edilmiştir. Bu bulgu ile benzer doğrultuda, tezlerin büyük bir kısmında İngilizceye odaklanıldığı; oldukça azında ise Türkçeye odaklanıldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Graduate Theses in the Field of Academic Writing in Turkey

Öz:
In this study, it is aimed to examine graduate theses in the field of academic writing in Turkey from various aspects. The study was designed as a case study from qualitative research designs. In the study all graduate theses (f=48) -without limitations such as the year, program, university, department- in the field of academic writing were evaluated. In the study, document review technique was used to collect data and descriptive analysis technique was used to analyze the data. Some basic findings of the study are the following: In the field of academic writing 29 master theses, 19 doctoral dissertation and totally 48 graduate theses were reached. It is determined that most of them are completed in the English language education program and very few of them are completed in the Turkish language education and Turkish language and literature education programs. In a similar vein to this finding, it is identified that the majority of the theses focus on English; very few have focus on Turkish.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KAN M (2017). Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1037 - 1048.
Chicago KAN MUSTAFA ONUR Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6, no.2 (2017): 1037 - 1048.
MLA KAN MUSTAFA ONUR Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, 2017, ss.1037 - 1048.
AMA KAN M Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(2): 1037 - 1048.
Vancouver KAN M Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(2): 1037 - 1048.
IEEE KAN M "Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6, ss.1037 - 1048, 2017.
ISNAD KAN, MUSTAFA ONUR. "Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/2 (2017), 1037-1048.