Yıl: 2002 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 109 - 117 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

"Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma

Öz:
Bu çalışmada, Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği'nin güvenirliği, geçerliği ve faktör yapısı araştırılmıştır. Bursa ilinde Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Onkoloji ve Radyoterapi Bölümünde tedavi görmekte olan 89 kanser hastasının oluşturduğu bir örneklem kullanılmıştır. Ölçüm aracının geneline ve üç alt ölçeğine ilişkin iç tutarlık katsayıları oldukça yüksek bulunmuştur. Ölçüm aracının faktör yapısı da geçerli bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: kanser hastaları sosyal destek

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

-

Öz:
In this study, reliability, validity and factorial structure of the Cancer Patient Social Support Scale were investigated. The subjects were from Ali Osman Sönmez Oncology Hospital and Uludağ University Education and Practice Hospital's Oncology and Radiotherapy Clinics. Sample group consisted of 89 cancer patients. The internal consistency of the Cancer Patient Social Support Scale and its three subscales were high. The factorial structure of the scale shows that it is a valid scale. Results were discussed in the light of the literature.
Anahtar Kelime: social support cancer patients

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Eylen, B. (2001) Bilgi Verici Danışmanlığın Kanser Hastalarının Ailelerinin Sosyal Destek Becerileri Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Lackne, S., Goldenberg, S. (1994). The contingency of social support. Qualitative Health Research, 4 (2), 224-244.
  • Peters-Golden, H. (1982) Breast cancer: Varied perceptions of social support in the illness experience. Social Science and Medicine, 16, 483-492.
  • Rowland, J. H. (1990). Interpersonal resources: Social support. J.C. Holland, J. H. Rowland (ed) Handbook of psychooncology, Oxford University press, NewYork,
  • Akt, Tuna, P. (1993). Kanserli Hastaların Benlik Saygıları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Şahin, D. (1999). Sosyal destek ve sağlık. Edt. U. H. Okyayuz. Sağlık Psikolojisi. (1. baskı, ss. 79-106). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
  • Taylor, S.E., & Dakof, G.A. (1987). Social support and the cancer patient. In S. Spacapen and S.Oskamp (Eds.), The Social Psychology of Health: The Cleremont Symposum on Applied Psychology (4th ed., pp. 95- 116). USA, Sage Publications.
  • Tuna, P. (1993). Kanserli Hastaların Benlik Saygıları Üzerine Bir Araştırma.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
APA EYLEN B (2002). "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. , 109 - 117.
Chicago EYLEN Berrin "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. (2002): 109 - 117.
MLA EYLEN Berrin "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. , 2002, ss.109 - 117.
AMA EYLEN B "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. . 2002; 109 - 117.
Vancouver EYLEN B "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. . 2002; 109 - 117.
IEEE EYLEN B ""Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma." , ss.109 - 117, 2002.
ISNAD EYLEN, Berrin. ""Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma". (2002), 109-117.
APA EYLEN B (2002). "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 109 - 117.
Chicago EYLEN Berrin "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15, no.1 (2002): 109 - 117.
MLA EYLEN Berrin "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, 2002, ss.109 - 117.
AMA EYLEN B "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 109 - 117.
Vancouver EYLEN B "Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 109 - 117.
IEEE EYLEN B ""Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss.109 - 117, 2002.
ISNAD EYLEN, Berrin. ""Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği" nin Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15/1 (2002), 109-117.