Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi

Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 699 - 714 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi

Öz:
Dışsal finansman maliyetinin yüksek olması firmaların kendi kaynakları ile yarattıkları nakit akışlarına daha çok bağlı kalmalarına ve olması beklenenden daha düşük seviyede yatırım yapmalarına neden olur. İçsel ve dışsal finansmanın maliyetindeki bu farklılığı belirlemede faydalı bir yaklaşım, yatırımların nakit akışı duyarlılığını gözlemlemektir. Belirgin yatırım-nakit akışı duyarlılığı gösteren firmalar finansal kısıtlı olarak kabul edilir. Bu yaklaşım izlenerek, Borsa İstanbul'a kote olan finans dışı firmaların yatırım-nakit akışı duyarlılıkları 2002-2014 dönemi için incelenmiştir. Panel veri analizinin sonuçlarına göre küçük, genç ve temettü dağıtımı düşük olan firmalar yatırım-nakit akışı duyarlılığı gösterirken, sektörel kategorilere ve bir finansal kısıtlılık endeksine -KZ endeks- göre yapılan sınıflandırmaya ait bulgularda bu duyarlılığa ilişkin net bir bulguya ulaşılamamıştır. Düşük temettü dağıtımı yapan firmalar en belirgin yatırım-nakit akışı duyarlılığına sahiptir. Sınıflandırma yapılmaksızın firmaların tümü, 2002-2014 döneminde belli ölçüde yatırım-nakit akışı duyarlılığı göstermiştir. Kriz döneminde yatırımların diğer tüm alt dönemlere göre, nakit akışına en duyarlı olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan, finansman imkânının görece kolay olduğu varsayılan dönemlerde yatırım-nakit akışı duyarlılığı belirgin değildir. Bu bulgular, yatırım-nakit akışı duyarlılığının finansal kısıtlılıkla ilişkili olduğunu savunan görüş ile aynı doğrultudadır
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Investigating Cash Flow Sensitivity of Investments in Firms Quoted on Borsa Istanbul

Öz:
Costly external financing forces firms to rely more on cash flows generated by their resources and leads to underinvestment. A useful approach to determine the wedge between the cost of internal and external financing is to observe cash flow sensitivity of investments. Firms with a significant investment–cash flow sensitivity are deemed to be financially constrained. Following this approach, this study examines the investment-cash flow sensitivities of nonfinancial firms that are quoted on Borsa İstanbul for the period of 2002-2014. The results from panel data analysis suggest that smaller and younger firms exhibit investment–cash flow sensitivity while evidence for both industrial categorization and the classification by an index for financial constraints –KZ Index– are inconclusive. Low-dividend firms have the most significant investment–cash flow sensitivity. Without any classification, firms show moderate investment–cash flow sensitivity for the period of 2002–2014. In the crisis period, investments are the most sensitive to cash flows. On the other hand, investment–cash flow sensitivity is not significant for macro-economic growth periods. These findings are in line with the argument that investment–cash flow sensitivity is related to financial constraints
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allayannis, G., & Mozumdar, A. (2004). The impact of negative cash flow and influential observations on investment– cash flow sensitivity estimates. Journal of Banking & Finance, 2004(28), 901-930.
 • Almeida, H., & Campello, M. (2001). Financial constraints and investment-cash flow sensitivities: New research directions. Twelfth Annual Utah Winter Finance Conference. Utah: University of Utah.
 • Almeida, H., Campello, M., & Weisbach M.S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. The Journal of Finance, 59(4), 1777-1804.
 • Arslan, O., Florackis, C., & Ozkan, A. (2006). The role of cash holdings in reducing investment-cash flow sensitivity: Evidence from a financial crisis period in an emerging market. Emerging Markets Review, 7(4), 320-338.
 • Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Laeven, L., & Maksimovic, V. (2006). The determinants of financing obstacles. Journal of International Money & Finance, 25(6), 932-952.
 • Bond, S., ve Meghir, C. (1994). Dynamic investment models and the firm's financial policy. Review of Economic Studies, 61(2), 197-222.
 • Campello, M., Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2010). The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis. Journal of Financial Economics, 97(3), 470-487.
 • Chen, H., ve Chen, S. (2012). Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: Evidence from the time series. Journal of Financial Economics, 103(2), 393-410.
 • Chirinko, R. S., & Schaller, H. (1995). Why does liquidity matter in investment equations? Journal of Money, Credit & Banking (Ohio State University Press), 27(2), 527-548.
 • Chirinko, R. S., & Schaller, H. (2001). Business fixed investment and "Bubbles": The Japanese case. American Economic Review, 91(3), 663-680.
 • Cleary, S., Povel, P., & Raith, M. (2007). The u-shaped investment curve: Theory and evidence. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 42(1), 1-39.
 • Çetenak, E. H., & Vural, G. (2015). İşletme grubu ilişkisi ve finansal kısıtlar: Türk işletme gruplarının yatırım-nakit akışı duyarlılığı üzerine bir araştırma. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(3), 313-330.
 • Devereux, M. B., & Schiantarelli, F. (1990). Investment financial factors and cash flow: Evidence from UK panel data. R. G. Hubbard (Ed.), Asymmetric information corporate finance and investment içinde (s. 279-306). Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
 • Drobetz, W., Haller, R., & Meier, I, Tarhan, V. (2014) Cash flow sensitivites during financial crises (HFRC WorkingPaperSeries No. 6). Hamburg: Hamburg Financial Research Center.
 • Drobetz, W., Haller, R., & Meier, I. (2016). Cash flow sensitivities during normal and crisis times: Evidence from shipping. Transportation research: Policy & Practice, 26-49.
 • Erdogan, A. I. (2013). Cash flow sensitivities of uses of cash: Evidence from Turkey. Paper Proceedings of the Multidisciplinary Academic Conference, Prague, 1-10.
 • Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity,(1), 141-206.
 • Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1996). Financing constraints and corporate investment: Response to Kaplan and Zingales (National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 5432). Boston: National Bureau of Economic Research.
 • Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (2000). Investment-cash flow sensitivities are useful: A comment on Kaplan and Zingales. Quarterly Journal of Economics, 115(2), 695-705.
 • Gatchev, V. A., Pulvino, T., & Tarhan, V. (2010). The interdependent and intertemporal nature of financial decisions: An application to cash flow sensitivities. Journal of Finance, 65(2), 725-763.
 • Gertler, M. (1988). Financial structure and aggregate economic activity: An overview. Journal of Money, Credit & Banking (Ohio State University Press), 20(3), 559-588.
 • Gertler, M., & Gilchrist, S. (1994). Monetary policy, business cycles, and the behavior of small manufacturing firms. Quarterly Journal of Economics, 109(2), 309-340.
 • Gilchrist, S., & Himmelberg, C. P. (1995). Evidence on the role of cash flow for investment. Journal of Monetary Economics, 36(3), 541-572.
 • Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60(2/3), 187-243.
 • Hadlock, C. J., & Pierce, J. R. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index. Review of Financial Studies, 23(5), 1909-1940.
 • Hoberg, G., & Maksimovic, V. (2014). Redefining financial constraints: A text-based analysis. Review of Financial Studies, 28(5), 1312-1352.
 • Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1995). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow? (National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 5267). Boston: National Bureau of Economic Research.
 • Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? Quarterly Journal of Economics, 112(1), 169-215.
 • Kaplan, S. N., & Zingales, L. (2000). Investment-cash flow sensitivities are not valid measures of financing constraints. The Quarterly Journal of Economics, 115(2), 707-712.
 • Love, I. (2003). Financial development and financing constraints: International evidence from the structural investment model. Review of Financial Studies, 16(3), 765-791.
 • McLean, R. D., & Zhao, M. (2014). The business cycle, investor sentiment, and costly external finance. Journal of Finance, 69(3), 1377-1409.
 • Mizen, P., & Vermeulen, P. (2005). Corporate investment and cash flow sensitivity: What drives the relationship? (European Central Bank Working Paper No. 485). Frankfurt: European Central Bank.
 • Moshirian, F., Nanda, V. K., Vadilyev, A., & Zhang, B. (2013). What drives investment-cash flow sensitivity around the world? An asset tangibility perspective. 26. Australasian Finance and Banking Conference, Sydney: Financial Markets of the Korean Securities Association.
 • Moyen, N. (2004). Investment-cash flow sensitivities: Constrained versus unconstrained firms. Journal of Finance, 59(5), 2061-2092.
 • Özen, A., & Erdem, E. (2016). Finansal kısıtların yatırımlar üzerindeki etkisi: Türkiye imalat sanayii firmaları üzerinde bir inceleme. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(1), 58-72.
 • Povel, P., & Raith, M. (2001). Optimal investment under financial constraints: The roles of internal funds and asymmetric information. (Carlson School of Management Working Paper No.0103). Minneapolis: Carlson School of Management, Institute of Financial Studies.
 • Whited, T. M., & Wu, G. (2006). Financial constraints risk. Review of Financial Studies, 19(2), 531-559
APA benligiray s, AYDIN N (2017). Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. , 699 - 714.
Chicago benligiray serdar,AYDIN Nurhan Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. (2017): 699 - 714.
MLA benligiray serdar,AYDIN Nurhan Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. , 2017, ss.699 - 714.
AMA benligiray s,AYDIN N Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. . 2017; 699 - 714.
Vancouver benligiray s,AYDIN N Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. . 2017; 699 - 714.
IEEE benligiray s,AYDIN N "Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi." , ss.699 - 714, 2017.
ISNAD benligiray, serdar - AYDIN, Nurhan. "Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi". (2017), 699-714.
APA benligiray s, AYDIN N (2017). Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(4), 699 - 714.
Chicago benligiray serdar,AYDIN Nurhan Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8, no.4 (2017): 699 - 714.
MLA benligiray serdar,AYDIN Nurhan Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.4, 2017, ss.699 - 714.
AMA benligiray s,AYDIN N Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(4): 699 - 714.
Vancouver benligiray s,AYDIN N Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(4): 699 - 714.
IEEE benligiray s,AYDIN N "Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi." İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8, ss.699 - 714, 2017.
ISNAD benligiray, serdar - AYDIN, Nurhan. "Borsa İstanbul Firmalarında Yatırımların Nakit Akışlarına Duyarlılığının İncelenmesi". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8/4 (2017), 699-714.