Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 176 - 195 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları

Öz:
Bu araştırmada üniversite öğrencileri ile öğretim elemanları arasında yaşanan öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunlarının öğrencilerin görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni temel alınarak hazırlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bir eğitim fakültesinde yer alan 6 lisans programının son sınıflarından seçilen toplam 12 gönüllü öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler görüşme tekniği kullanılarak, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Veriler üzerinde içerik analizi yapılmış ve toplanan veriler temalar altında toplanarak kodlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretim elemanlarından kaynaklanan sorunlar; eleştiriye kapalı olma, sınıf içi ve sınıf dışı tutarsız davranışlar, etkili dinleme becerisindeki yetersizlik, araştırma görevlilerinin davranışları, egosantrik davranışlar ve dersi sunum becerilerindeki yetersizlik olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin öğretim elemanlarıyla iletişim kurmada yaşadıkları çekinceler; öğretim elemanlarının siyasî ve[ya] dinî görüşlerini belli etmesi, statü farkı ve akademik başarı notuyla ilgili yaşadıkları kaygılar olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

The Communication Problems Derive from Academicians at the Universities

Öz:
The purpose of this study is to determine the communication problems that derived from academicians regarding to students' views in the academician-student communication process. In the study, "phenomenology" was used from the qualitative research paradigm. For determining the participants, it was used the criterion sampling methods from purposeful sampling methods. The participants were totally 12 voluntary students from 6 undergraduate programs. One man and one woman were chosen from every program in a faculty of education of a public university. The data were collected with semi-structured interview form. The content analysis was applied on the data and they were coded under themes. According to findings, the problems derive from academicians are; being closed to be criticized, inconsistent behaviours inside and outside of the classroom, lack of effective listening skills, attitudes of Research Assistants, ego level and lack of course presentation skills. Besides the situations that the students hesitate communicating with academicians is; appearing political and/or religious opinions, the difference in status and anxieties about academic achievement grade. The findings were interpreted and some recommendations have been developed in the light of the results.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KAYA M, SUNGURTEKİN D, DENİZ S (2017). Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. , 176 - 195.
Chicago KAYA MEHMET FATIH,SUNGURTEKİN Damla,DENİZ Süleyman Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. (2017): 176 - 195.
MLA KAYA MEHMET FATIH,SUNGURTEKİN Damla,DENİZ Süleyman Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. , 2017, ss.176 - 195.
AMA KAYA M,SUNGURTEKİN D,DENİZ S Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. . 2017; 176 - 195.
Vancouver KAYA M,SUNGURTEKİN D,DENİZ S Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. . 2017; 176 - 195.
IEEE KAYA M,SUNGURTEKİN D,DENİZ S "Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları." , ss.176 - 195, 2017.
ISNAD KAYA, MEHMET FATIH vd. "Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları". (2017), 176-195.
APA KAYA M, SUNGURTEKİN D, DENİZ S (2017). Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176 - 195.
Chicago KAYA MEHMET FATIH,SUNGURTEKİN Damla,DENİZ Süleyman Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, no.1 (2017): 176 - 195.
MLA KAYA MEHMET FATIH,SUNGURTEKİN Damla,DENİZ Süleyman Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, 2017, ss.176 - 195.
AMA KAYA M,SUNGURTEKİN D,DENİZ S Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 176 - 195.
Vancouver KAYA M,SUNGURTEKİN D,DENİZ S Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 176 - 195.
IEEE KAYA M,SUNGURTEKİN D,DENİZ S "Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları." Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, ss.176 - 195, 2017.
ISNAD KAYA, MEHMET FATIH vd. "Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/1 (2017), 176-195.