Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 255 - 266 Metin Dili: Türkçe

Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi

Öz:
Son yıllarda kentsel mekânlarda kullanıcıların işitsel peyzaj algısı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan kullanıcıların kentsel alanlar için ses çevresi algılarının bölgelere, kültürlere göre değişebildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle de her bölgenin kendine özgü ses çevresi algısı oluşabilmektedir. Özellikle de tarihi kentlerde bu algı oldukça değişebilmektedir. Bu çalışmada da tarihi kentsel alanların akustik mirasını tanımlayan ses kaynaklarının kullanıcılardaki bütünsel etkisini işitsel peyzaj yaklaşımıyla değerlendirmek amaçlanmıştır. Uygulama alanı olarak binlerce yıllık geçmişe sahip ve birçok medeniyete, kültüre ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır'ın tarihi Suriçi bölgesi seçilmiştir. Tarihi bölgede kullanıcılar tarafından işitilen ses kaynakları belirlenip, bu ses kaynaklarının bulundukları alanlarda binaural ses kayıt cihazları kullanılarak ses kayıtları gerçekleştirilmiştir. Ses kayıtlarından Ses Basınç Düzeyine (SPL) ait nicel veriler uygun yazılımlar yardımıyla hesaplanmıştır. Kullanıcıların kentsel mekânların ses çevresi için öznel değerlendirmelerini elde edebilmek için ise uygulama alanında anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında kullanıcıların, ses kaynaklarının bulundukları alanların gürültü düzeyleri ile bu alanlarla ilgili memnuniyet algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Ses kayıtlarından elde edilen nicel veriler ile anket çalışmasından elde edilen sonuçların analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kullanıcıların kentsel mekânlarda ses çevresi algısını etkileyebilecek kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi) ile alana gelme sebepleri, gelme sıklıkları ve alanda bulunma sürelerinin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ses kaynaklarından özellikle akustik mirasımızı oluşturan ses kaynaklarının kullanıcılar üzerindeki etkisi dikkat çekici olmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aletta, F., Kang, J. And Axelsson, Ö., (2016). Soundscape descript or sand a conceptual framework for developing predictive soundscape models, Landscape and Urban Planning, 149, 65-74.
 • Beysanoğlu, Ş., (1998). Anıtları ve kitabeleri ile Diyarbakır tarihi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Diyarbakır.
 • Brambilla, G., De Gregorio, L., Maffei, L. andMasullo, M. (2007). Soundscape in the archaeological area of Pompei. 19th International Congress On Acoustics, Madrid.
 • Gozalo, G.R., Carmona, J.T., Morillas, J.M.B., Vílchez-Gómez, R.,Gómez Escobar, V., (2015). Relationship between objective acoustic indices and subjective assessments for the quality of sound scapes, Applied Acoustics, 97, 1-10. Hall, D.A.,Irwin, A., Edmondson-Jones, M.,
 • Phillips, S., Poxon, J.E.W., (2013). An exploratory evaluation of perceptual, psychoacoustic and acoustical properties of urban soundscapes, Applied Acoustics, 74, 248-254.
 • Kang, J., (2007). Urban sound environment, Taylor & Francis, New York.
 • Özçevik, A., (2012). İşitsel peyzaj-soundscape kavramı ile kentsel akustik konforun irdelenmesinde yeni bir yaklaşım (Doktora tezi), YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pijanowski,B.C.,Farina, A. S., Gage, H., Dumyahn, S. L., Krause, B.L., (2011). What is soundscape ecology? An introduction and overview of an emerging new science, LandscapeEcol.,26, 1213- 1232.
 • Raimbault, M.,Lavandier, C., Berengier, M., (2003). Ambient sound assessment of urban environments: Fieldstudies in two French cities, AppliedAcoustics,64, 1241-1256.
 • Rychtarikova, M.,&Vermeir, G., (2013). Soundscape categorization on thebasis of objective acoustical parameters. AppliedAcoustics,74, 240- 247.
 • Schafer, M. R., (1994). The soundscape: our sonic environmen tand the tuning of theworld, Destiny Books, Rochester, Vermont.
 • Semidor, C., (2006). Listening to a city with the sound walk method, Acta Acustica United with Acustica, 92, 959-964.
 • Sudarsono, A.S., Lam, Y.W., and Davies, W.J. (2016). The effect of sound level on perception of reproduced soundscapes, Applied Acoustics, 110, 53-60.
 • Yang, W.,Kang, J., (2005a). Acoustic comfort evaluation in urban open publicspaces, Applied Acoustics, 66, 211-229.
 • Yang, W.,Kang, J., (2005b). Sound scape and sound preferences in urban squares: a case study in Sheffield, J. Urban Design, 10, 1, 61-80.
APA ÇAKIR AYDIN D, UYSAL E, AKÇA Y (2017). Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. , 255 - 266.
Chicago ÇAKIR AYDIN DERYA,UYSAL ERSİN,AKÇA Y Berivan ÖZBUDAK Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. (2017): 255 - 266.
MLA ÇAKIR AYDIN DERYA,UYSAL ERSİN,AKÇA Y Berivan ÖZBUDAK Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. , 2017, ss.255 - 266.
AMA ÇAKIR AYDIN D,UYSAL E,AKÇA Y Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. . 2017; 255 - 266.
Vancouver ÇAKIR AYDIN D,UYSAL E,AKÇA Y Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. . 2017; 255 - 266.
IEEE ÇAKIR AYDIN D,UYSAL E,AKÇA Y "Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi." , ss.255 - 266, 2017.
ISNAD ÇAKIR AYDIN, DERYA vd. "Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi". (2017), 255-266.
APA ÇAKIR AYDIN D, UYSAL E, AKÇA Y (2017). Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8(2), 255 - 266.
Chicago ÇAKIR AYDIN DERYA,UYSAL ERSİN,AKÇA Y Berivan ÖZBUDAK Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 8, no.2 (2017): 255 - 266.
MLA ÇAKIR AYDIN DERYA,UYSAL ERSİN,AKÇA Y Berivan ÖZBUDAK Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, 2017, ss.255 - 266.
AMA ÇAKIR AYDIN D,UYSAL E,AKÇA Y Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 2017; 8(2): 255 - 266.
Vancouver ÇAKIR AYDIN D,UYSAL E,AKÇA Y Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 2017; 8(2): 255 - 266.
IEEE ÇAKIR AYDIN D,UYSAL E,AKÇA Y "Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi." Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8, ss.255 - 266, 2017.
ISNAD ÇAKIR AYDIN, DERYA vd. "Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi". Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 8/2 (2017), 255-266.