Yıl: 2016 Cilt: 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 344 - 350 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada amacımız hastanede karşılaştığımız adölesan gebeliklerdeki maternal ve fetal sorunlar ile adölesan olmayan gebeliklerde görülen maternal ve fetal sorunları karşılaştırılarak tartışmaktır.Yöntemler: Dicle Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde Ocak 2015-Ekim 2015 tarihleri arasında doğum yapmış 15-19 yaş (50 hasta) ve 20-23 yaş (96 hasta) gebeler retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, parite, tansiyon, nabız, vücut kitle indeksi, sigara, gebelik haftası, doğum şekli, doğumda gelişen komplikasyonlar, sezaryen endikasyonları, annenin biyokimyasal parametreleri, preeklampsi ve preterm eylem gelişen hastalar, kan transfüzyonu ve yoğun bakım ihtiyacı, bebeğin 1. ve 5 dakika APGAR skoru, kilosu, amnion mayisi, fetal anomali varlığı, yoğun bakım ihtiyacı kaydedildi.Bulgular: Ocak 2015- Ekim 2015 tarihleri arasında toplam doğum sayımız 1715 idi. Bunların 62 (%3,6) 'sinin adölesan yaş grubunda olduğu izlendi. Maternal kan transfüzyonu ihtiyacı adölesan grupta anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p: 0,004). Fetal anomali ve fetal yoğun bakım ihtiyacı adölesan grupta anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p değerleri sırasıyla p:0,014 p:0,018). Sonuç: Adölesan gebelikler, özellikle maternal anemi ve kan transfüzyonu ihtiyacı açısından artmış risk ve kötü perinatal sonuçlara neden olduğundan yüksek riskli gebeliklerdir. Bu nedenle bu gebelikleri azaltmak ve perinatal komplikasyonları en aza indirmek için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Kadın Araştırmaları

Evaluation of Maternal and Fetal Outcomes in the Adolescents Pregnancy

Öz:
Objective: In this study, our aim is to compare discussing maternal and fetal problems non-adolescent pregnancy with maternal and fetal problems in adolescent pregnancy that seen in hospital.Methods: 15-19 years of age (50 patients) and 20-23 years (96 patients) who gave birth at the Gynaecological and Obstetric Clinic under the Faculty of Medicine of Dicle University between January 2015-October 2015 were retrospectively evaluated. Age at birth, parity, blood pressure, pulse, gestational age, complications at birth, cesarean section indications, maternal biochemical parameters, patients with preeclampsia and preterm birth, maternal and fetal complications were recorded.Results: Total number of births between January 2015October 2015 were 1715 patients in our clinic. 62 of them (3.6%) were observed in the adolescent group. Maternal blood transfusion needs were found to be significantly higher in the adolescent group (p=0.004). Fetal abnormalities and fetal intensive care needs were found to be significantly higher in the adolescent group (p=0.014, p=0.018). Conclusion: Adolescent pregnancies were high-risk pregnancies in terms of maternal anemia and blood transfusion requirements and because of adverse perinatal outcomes. Therefore, to reduce the adolescent pregnancy and to minimize perinatal complications should be done more extensive studies.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. World Health Organization. The second decade: improving adolescent health and development. WHO, Department of Child and Adolescent Health and Development, Programme Brochure. Geneva; 1998.
 • 2. Bulut S, Gürkan A, Sevil Ü. Adölesan gebelikler. Aile ve Toplum Dergisi 2008;13:37-44.
 • 3. Serdar Kütük. Pregnancy in adölescents, risks and problems, Turkish Journal of Family Practice 2012;16:31-34.
 • 4. Chandra PC, Schiavello HJ, Ravi B et.al. Pregnancy outcomes in urban teenagers. Int J Gynaecol Obstet 2002;79:117-122.
 • 5. Melekoğlu, R. Adölesan gebelikler: maternal ve fetal sonuç- lar. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Adana, Türkiye, 2012.
 • 6. Tülay Ayyıldız, Aysel Topan, Özlem Öztürk ark. Adölesan Gebeliklerin Anne ve Bebeğe Yönelik Obstetrik Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi, Öz. DEUHFED 2015;8:61- 66.
 • 7. Meltem Demirgöz, Nejla Canbulat. Adölescent Pregnancy, Review, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28:947-952.
 • 8. Trivedi SS, Pasrija S. Teenage pregnancies and their obstetric outcomes. Trop Doct 2007;37:85-88.
 • 9. Tetsuya Kawakita , Kathy Wilson , Katherine L. Grantz et.al. Adverse Maternal and Neonatal Outcomes in Adolescent Pregnancy, J Pediatr Adölesc Gynecol 2016;29:130-136.
 • 10. Moran VH. A systematic review of dietary assessments of pregnant adolescents in industrialised countries. Br J Nutr 2007;97:411-425.
 • 11. Ünalan P. C., Kaya Ç. A., Akgün T. ve ark. Birinci basamakta ergen sağlığına yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2007;27:567-576.
 • 12. Chen XK, Wen SW, Fleming N, et. al. Teenage pregnancy and congenital anomalies: which system is vulnerable? Hum Reprod 2007;22:1730-1735.
 • 13. Lira Plascencia J, Oviedo Cruz H, Pereira LA, et al. Analysis of the perinatal results of the first five years of the functioning of a clinic for pregnant teenagers Ginecol Obstet Mex 2006;74:241-246.
 • 14. Fernando Althabe, Janet L Moore, Luz Gibbons, et. al. Adverse maternal and perinatal outcomes in adolescent pregnancies: The Global Network's Maternal Newborn Health Registry study, Reproductive Health 2015;12(Suppl 2):S8.
 • 15. DuPlessis HM, Bell R, Richards T. Adolescent pregnancy: understanding the impact of age and race on outcomes. J Adolesc Health 1997;20:187-197.
 • 16. Amini SB, Catalano PM, Dierker LJ et. al. Births to teenagers: trends and obstetric outcomes. Obstet Gynecol 1996;87:668-674.
 • 17. Williams RL, Binkin NJ, Clingman EJ. Pregnancy outcomes among Spanish-surname women in California. Am J Public Health 1986;76:387-391.
 • 18. Miller S, Lester F, Webster M, et. al. Obstetric fistula: a preventable tragedy. J Midwifery Womens Health 2005;50:286-294.
 • 19. Taner C. E., Kırmızı D. A., İriş A. ark. Adölesan gebeliklerin sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi 2012;27:6-10.
APA AĞAÇAYAK E, ALAN B, Turgut A, karabel m, YAMAN TUNÇ S, CETER Y, ARSLAN N, YALINKAYA A (2016). Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. , 344 - 350.
Chicago AĞAÇAYAK Elif,ALAN BİRCAN,Turgut Abdulkadir,karabel müsemma,YAMAN TUNÇ SENEM,CETER Yasemin,ARSLAN NECMI,YALINKAYA Ahmet Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. (2016): 344 - 350.
MLA AĞAÇAYAK Elif,ALAN BİRCAN,Turgut Abdulkadir,karabel müsemma,YAMAN TUNÇ SENEM,CETER Yasemin,ARSLAN NECMI,YALINKAYA Ahmet Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. , 2016, ss.344 - 350.
AMA AĞAÇAYAK E,ALAN B,Turgut A,karabel m,YAMAN TUNÇ S,CETER Y,ARSLAN N,YALINKAYA A Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. . 2016; 344 - 350.
Vancouver AĞAÇAYAK E,ALAN B,Turgut A,karabel m,YAMAN TUNÇ S,CETER Y,ARSLAN N,YALINKAYA A Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. . 2016; 344 - 350.
IEEE AĞAÇAYAK E,ALAN B,Turgut A,karabel m,YAMAN TUNÇ S,CETER Y,ARSLAN N,YALINKAYA A "Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi." , ss.344 - 350, 2016.
ISNAD AĞAÇAYAK, Elif vd. "Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi". (2016), 344-350.
APA AĞAÇAYAK E, ALAN B, Turgut A, karabel m, YAMAN TUNÇ S, CETER Y, ARSLAN N, YALINKAYA A (2016). Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 43(2), 344 - 350.
Chicago AĞAÇAYAK Elif,ALAN BİRCAN,Turgut Abdulkadir,karabel müsemma,YAMAN TUNÇ SENEM,CETER Yasemin,ARSLAN NECMI,YALINKAYA Ahmet Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 43, no.2 (2016): 344 - 350.
MLA AĞAÇAYAK Elif,ALAN BİRCAN,Turgut Abdulkadir,karabel müsemma,YAMAN TUNÇ SENEM,CETER Yasemin,ARSLAN NECMI,YALINKAYA Ahmet Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, vol.43, no.2, 2016, ss.344 - 350.
AMA AĞAÇAYAK E,ALAN B,Turgut A,karabel m,YAMAN TUNÇ S,CETER Y,ARSLAN N,YALINKAYA A Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi. 2016; 43(2): 344 - 350.
Vancouver AĞAÇAYAK E,ALAN B,Turgut A,karabel m,YAMAN TUNÇ S,CETER Y,ARSLAN N,YALINKAYA A Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi. 2016; 43(2): 344 - 350.
IEEE AĞAÇAYAK E,ALAN B,Turgut A,karabel m,YAMAN TUNÇ S,CETER Y,ARSLAN N,YALINKAYA A "Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi." Dicle Tıp Dergisi, 43, ss.344 - 350, 2016.
ISNAD AĞAÇAYAK, Elif vd. "Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Dicle Tıp Dergisi 43/2 (2016), 344-350.