İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler

Yıl: 2002 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 305 - 318 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin bazı değişkenlere göre incelemektir. Denekler 100 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmuştur. Öğretmenlere "Öğretmen Tükenmişliği Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Toplama Formu" uygulanmıştır. Toplanan veriler bağımsız t-testi ve tek-yönlü varyans analizi teknikleriyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular şunlardır: 1) “Görülen İdari Destek” ve “İş Doyumu” alt ölçeklerinde erkek öğretmenler bayan öğretmenlere göre anlamlı şekilde daha fazla tükenmişlik göstermişlerdir. 2) Öğretmenlerin mesleki kıdemleri onların tükenmişlik puanlarında anlamlı bir farka neden olmamıştır. 3) Öğretmenlerin görmüş oldukları öğrenim düzeyi arttıkça, “İşe Bağlı Stresle Başa Çıkabilme” ve “Öğrencilere Yönelik Tutumlar” alt ölçeklerinden aldıkları tükenmişlik puanları anlamlı şekilde artmıştır. 4) “İş Doyumu” alt ölçeğinde öğretmenlik mesleğinden “çok az” – “orta” düzeyde manevi doyum sağlayan öğretmenler, “çok” ve “pek çok” manevi doyum sağlayan öğretmenlerden anlamlı şekilde daha fazla tükenmişlik göstermişlerdir.
Anahtar Kelime: öğretmenler ilk öğretim öğretmenleri tükenmişlik

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baysal, A. (1995). Lise ve Dengi Okul Öğretmenlerinde Meslekte Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Çam, O. (1989). Hemşirelerde Tükenmişlik ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Dolan, N.(1987). The Relationship Between Burnout and Job Satisfaction in Nurses Journal of Advanced Nursing. 12 (1), 3-12.
 • Ergin, C. (1992) “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslack Tükenmişlik Ölçeğinin Uygulanması” 7. Ulusal Psikoloji Kongresine sunulan bildiri, Ankara.
 • Ferguson, G.A. (1976). Statistical Analysis in Psychology and Education. NewYork: Mc Graw-Hill.
 • Freudenberger, N.J. (1974). Staff Burnout. Journal of Social Issues. 30, 159-165.
 • Gökçakan, Z., ve Özer, R. (1999). Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik. Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yay. No: 9 Rize.
 • Maslach, C. And Jackson, S.E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior. 2. pp. 99-113.
 • Seidman, S.A. ve Zager, J. (1986-87). The Teacher Burnout Scale. Educational Research Quarterly. 11, 26-33.
 • Tümkaya, S. (1996) “Öğretmenlerde Tükenmişlik, Ölçeğinin (T.B.S) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine Sunulan Bildiri. 10-12 Eylül, Eskişehir.
 • Tümkaya, S. (1997). İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle Kullandıkları Başaçıkma Davranışları. 4. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresine Sunulan Bildiri. 1-3 Eylül, Ankara.
APA PEKER R (2002). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. , 305 - 318.
Chicago PEKER Reşat İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. (2002): 305 - 318.
MLA PEKER Reşat İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. , 2002, ss.305 - 318.
AMA PEKER R İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. . 2002; 305 - 318.
Vancouver PEKER R İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. . 2002; 305 - 318.
IEEE PEKER R "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler." , ss.305 - 318, 2002.
ISNAD PEKER, Reşat. "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler". (2002), 305-318.
APA PEKER R (2002). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 305 - 318.
Chicago PEKER Reşat İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15, no.1 (2002): 305 - 318.
MLA PEKER Reşat İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, 2002, ss.305 - 318.
AMA PEKER R İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 305 - 318.
Vancouver PEKER R İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 305 - 318.
IEEE PEKER R "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss.305 - 318, 2002.
ISNAD PEKER, Reşat. "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15/1 (2002), 305-318.