Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 421 - 437 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK

Öz:
Aristoteles psikolojisinde hislerin hissedilmesi yine histe gerçekleşir görünmektedir. Hissetme ile hissettiğini hissetmenin ayırt edilmesi filozofun ortak his kuvvesine özel önem affetmesi ile sonuçlanmıştır. İbn Sina psikolojisinde ise hissettiğini hissetme hissetme değil idrak adını alır. Makalemiz karşılaştırmalı olarak Aristoteles'teki hissettiğini hissetmenin İbn Sina'nın nefs teorisinde ne ölçüde değiştiğini ele almayı ve İbn Sina'nın Aristoteles'inkinden farklılaştırdığı idrak kuvvelerinin zeminini araştırmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Felsefe

SENSE AND PERCEPTION IN ARISTOTLE AND AVICENNA

Öz:
In Aristotle's psychology, sensation of senses seems to be realized in the sense. The separation between sensation and sensation of sensation has resulted in the philosopher's special attachment to the power of common sense. As to Avicenna's psychology, sensation of sensation takes the name perception, not sensation. Our article aims to examine comparatively how Aristotle's account of sensation of sensation differed in Avicenna's theory of nafs and to explore the ground of the powers of perception which Avicenna differentiates from those of Aristotle.
Anahtar Kelime:

Konular: Felsefe
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • Aristoteles; De l'Âme, nşr. A. Jannone, çev. ve notlar E. Barbotin, Paris: Les Belles Lettres, 1966.
  • ---; De Anima, nşr. ve İng. çev. Ross, Oxford at the Clarendon Press, 1961.
  • ---; Fizik, III, 2, 201b 15-23, çev. Saffet Babür, İstanbul: YKY, 2001.
  • Gutas, Dimitri; "Avicenna's Marginal Glosses on De anima and the Greek Commentatorial Tradition," Philosophy Science & Exegesis in Greek, Arabic & Latin Commentaries içinde, ed. P. Adamson, H. Baltussen ve M.W.F. Stone, II, 77-88, Londra: Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 83.2, 2004.
  • İbn Sina; Psychologie d'Avicenne d'après son oeuvre al-Shifa, Texte Arabe, Travaux de l'Académie Tchécoslovaque des Sciences, Arapça nşr. Jan Bakos, 1. C., 1956.
  • ---; Psychologie d'Avicenne d'après son oeuvre al-Shifa, Fra. çev. Jan Bakos, Travaux de l'Académie Tchécoslovaque des Sciences, ed. Jan Bakos, 2. C., 1956.
  • ---; Avicenna's Psychology, An English Translation of Kitab al-Najât, Book II, Chapter VI, İng çev. F. Rahman, Oxford University Press, Hyperion Reprint, 1981.
  • ---; En-Necât, Çev. Kübra Şenel, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012.
  • ---; En-Necât, nşr. Mâcid Fahri, Darü'l Âfâkı'l-Cedîde, 1982.
  • Philoponus; On Aristotle's On the Soul 3.1-8, İng. çev. William Charlton, Cornell University Press, 2000.
APA ŞAMAN E (2017). ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. , 421 - 437.
Chicago ŞAMAN E Burak ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. (2017): 421 - 437.
MLA ŞAMAN E Burak ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. , 2017, ss.421 - 437.
AMA ŞAMAN E ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. . 2017; 421 - 437.
Vancouver ŞAMAN E ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. . 2017; 421 - 437.
IEEE ŞAMAN E "ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK." , ss.421 - 437, 2017.
ISNAD ŞAMAN, E Burak. "ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK". (2017), 421-437.
APA ŞAMAN E (2017). ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 0(34), 421 - 437.
Chicago ŞAMAN E Burak ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 0, no.34 (2017): 421 - 437.
MLA ŞAMAN E Burak ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, vol.0, no.34, 2017, ss.421 - 437.
AMA ŞAMAN E ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları. 2017; 0(34): 421 - 437.
Vancouver ŞAMAN E ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları. 2017; 0(34): 421 - 437.
IEEE ŞAMAN E "ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK." Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 0, ss.421 - 437, 2017.
ISNAD ŞAMAN, E Burak. "ARİSTOTELES'TE VE İBN SİNA'DA HİS VE İDRAK". Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 34 (2017), 421-437.