Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl: 2002 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 319 - 331 Metin Dili: Türkçe

Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı anaokulu, ilköğretim ve lise öğretmenlerinde mesleki tükenmişliğin okul düzeyi, cinsiyet, öğrenim düzeyi ve mesleki kıdem bakımından incelemektir. Araştırmaya 30 anaokulu, 30 ilköğretim ve 30 lise olmak üzere toplam 90 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlere "Öğretmenlik Tükenmişlik Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Veriler bağımsız t-testi ve tek-yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular şunlardır: 1) Öğretmenlerin öğrenim düzeyi arttıkça tükenmişlik düzeyleri anlamlı şekilde artmaktadır. 2) Lise öğretmenleri ilköğretim ve anaokulu öğretmenlerine göre anlamlı şekilde daha fazla tükenmişlik göstermektedirler. 3)Erkek öğretmenler bayan öğretmenlere göre anlamlı şekilde daha fazla tükenmişlik göstermişlerdir. 4) Mesleki kıdem öğretmenlerin tükenmişlik puanlarında anlamlı bir farka neden olmamıştır.
Anahtar Kelime: lise öğretmenleri öğretmenler ilk öğretim öğretmenleri okul öncesi öğretmenleri tükenmişlik

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baysal, A. (1995). Lise ve Dengi Okul Öğretmenlerinde Merkezi Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Byrne, B.M. (1991). Burnout: Investigating the impact of Background variables for elementry. Intermediate, jecandary an University Educators. Teaching and Teacher Education (2) pp. 197-209.
 • Cherniss, C. (1980). Staff Buruout: Job Stress in the Human Services Beverly Hills, C.A: Sage.
 • Çam, O. (1989). Hemşirelerde Tükenmişlik ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelen-mesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Dolan, N. (1987) The Relationship Betmeen Burnout and Job Satisfaction in Nurses. Journal of Advenced Mursing, 12(1), pp. 3-12.
 • Ergin, C (1992) Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslak Tükenmişlik Ölçeğinin Uygulanması. 7. Ulusal Psikoloji Kongresine Sunulan Bildiri, Ankara.
 • Farber, B.A (1991) Crisis in Education: Stressand Burnout in the American Teacher. San Fransisko: Jossey-Bass.
 • Ferguson, G.A. (1976) Statistical Analysis in Psychology and Education. New York: Mc Graw-Hill.
 • Freudenberger, N.J. (1974) Staff Burnout. Journal of Social Issues, 30, 159-165.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul Öğretmenlerinde Meslekten Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve Bir Model Önerisi (İzmir İli Kırsal ve Kentsel Yöre Karşılaştırılması) Yayınlanmamış Doktora Tezi: İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Gökçakan, Z. ve Özer, R (1999) Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik. Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yay. No: 9 Rize.
 • Maslach, C., Jackson, S.E. (1981). The Measurement of Experienced Bornout. Journal of Occupational Behavior. 2, pp. 99-113.
 • Özabacı, N ve Yıldız, A. (2000). Bireyler Neden İşleriyle İlgili Yılgınlık Yaşarlar? Yaşadıkça Eğitim, 65, s.29-30.
 • Seidman, S.A. ve Zager, J.(1986-87) The Teacher Burnout Scale. Educational Research Quarterly, 11 26-33.
 • Tümkaya, S. (1996) Öğretmenlerde Tükenmişlik Ölçeğinin (TBS) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri 10-12 Eylül Eskişehir.
 • Tümkaya, S. (1997) “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle Başa Çıkma Davranışları” 4.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri. 1-3 Eylül, Ankara.
APA PEKER R (2002). Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 319 - 331.
Chicago PEKER Reşat Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. (2002): 319 - 331.
MLA PEKER Reşat Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 2002, ss.319 - 331.
AMA PEKER R Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2002; 319 - 331.
Vancouver PEKER R Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2002; 319 - 331.
IEEE PEKER R "Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." , ss.319 - 331, 2002.
ISNAD PEKER, Reşat. "Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". (2002), 319-331.
APA PEKER R (2002). Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 319 - 331.
Chicago PEKER Reşat Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15, no.1 (2002): 319 - 331.
MLA PEKER Reşat Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, 2002, ss.319 - 331.
AMA PEKER R Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 319 - 331.
Vancouver PEKER R Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 15(1): 319 - 331.
IEEE PEKER R "Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss.319 - 331, 2002.
ISNAD PEKER, Reşat. "Anaokulu, İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15/1 (2002), 319-331.