Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 129 Sayfa Aralığı: 261 - 286 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ

Öz:
Ticarî işletmenin ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla, ticarî işletme rehni; Türk Medeni Kanunu'nun taşınır rehnine ilişkin hükümlerinden ayrılmaktadır. Esasen bir taşınır rehni olan ticarî işletme rehni; 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu'nda teslimli taşınır rehnine bir istisna olarak düzenlenmekte ve rehne konu varlıklar, rehin alacaklısına devredilmeksizin gerçekleştirilmekteydi. Piyasaların güncel ihtiyaçlarına uygun yanıtlar verilebilmesi, işletmelerin finansman ve rekabet güçlerinin arttırılabilmesi amacıyla kanun koyucu; 28.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile TİRK'i ilga etmiştir. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile ticarî işletme rehni, teslimsiz taşınır rehni olma özelliğini devam ettirmekle birlikte; rehnin kuruluşu, kapsamı, tescil edileceği sicil ile hüküm ve sonuçları bakımından birçok yeni düzenlemeye tabi olacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

COMMERCIAL ENTERPRISE PLEDGE ACCORDING TO MOVABLE PLEDGE IN COMMERCIAL ACTIONS CODE

Öz:
In order to maintain the commercial enterprise's facilitation, commercial enterprise pledge differs from the provisions on movable pledge of Turkish Civil Code. In Commercial Enterprise Pledge Code no. 1447, commercial enterprise pledge is enacted as an exception to delivered movable pledge where the pledge is fulfilled without delivering the elements to the pledgee. With the aim to give more suitable answers to the actual requirements of market and to increase the competition and financial power of enterprises, the legislator abolished Commercial Enterprise Pledge Code by Movable Pledge in Commercial Actions Code which was published in the Official Gazette in 28.10.2016 and effectuated in 01.01.2017. With the new legislation commercial enterprise pledge sustains its undelivered movable pledge characteristic however, would be subject to new regulations such as establishment, scope, registry, terms and results.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Antalya Gökhan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, İstanbul 2012.
 • Arkan Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 22. Baskı, Ankara 2016.
 • Ayhan Rıza/Özdamar Mehmet/Çağlar Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 9. Bası, Ankara 2016.
 • Bozer Ali/Göle Celal, Ticari İşletme Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2015.
 • Erdem H. Ercüment, "Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar", Bankacılar Dergisi, S. 76, 2011, s. 42-60.
 • Eren Fikret, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2014.
 • Ertaş Şeref, "Tescilli Taşınır Rehinleri", Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, Journal of Yaşar University, Özel Sayı, Cilt II, 2013, s. 1155-1183.
 • Erten Ali, "Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni ve Hukuki Sorunlar", Bankacılar Dergisi, S. 32, 2000, s. 81-90.
 • Erzurumluoğlu Erzan, "Ticari İşletme Rehni", Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 1977, s. 430- 438.
 • Kılıçoğlu Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Bası, Ankara 2013.
 • Kocayusufpaşaoğlu Necip/Hatemi Hüseyin/Serozan Rona/Arpacı Abdülkadir, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu Borçlar Hukukuna Giriş Hukukî İşlem Sözleşme, 6. Bası, İstanbul 2014.
 • Oğuzman M. Kemal/Öz M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt-1, 11. Bası, İstanbul 2013.
 • Şener Oruç Hami, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
 • Şit İmamoğlu Başak, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
 • Tekinay S. Sulhi/Akman Sermet/Burcuoğlu Haluk/Altop Atillaa, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993.
 • Topçuoğlu Metin/Çon Ömer, "Ticari İşletme Rehninde Rehin Alacaklısının Korunması", TBB Dergisi, S. 93, 2011, s. 174-214.
 • Ülgen Hüseyin/Helvacı Mehmet/Kendigelen Abuzer/Kaya Arslan/Nomer Ertan Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2015.
 • Reisoğlu Seza, "Ticari İşletme Rehni ve Son Yasal Düzenleme", Bankacılar Dergisi, S. 47, 2003, s. 107-121.
 • Topçuoğlu Metin/Çon Ömer, “Ticari İşletme Rehninde Rehin Alacaklısının Korunması”, TBB Dergisi, S. 93, 2011, s. 174-214.
 • Poroy Reha/Yasaman Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2015
APA KÖROĞLU ÖLMEZ B (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. , 261 - 286.
Chicago KÖROĞLU ÖLMEZ Belin TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. (2017): 261 - 286.
MLA KÖROĞLU ÖLMEZ Belin TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. , 2017, ss.261 - 286.
AMA KÖROĞLU ÖLMEZ B TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. . 2017; 261 - 286.
Vancouver KÖROĞLU ÖLMEZ B TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. . 2017; 261 - 286.
IEEE KÖROĞLU ÖLMEZ B "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ." , ss.261 - 286, 2017.
ISNAD KÖROĞLU ÖLMEZ, Belin. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ". (2017), 261-286.
APA KÖROĞLU ÖLMEZ B (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(129), 261 - 286.
Chicago KÖROĞLU ÖLMEZ Belin TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.129 (2017): 261 - 286.
MLA KÖROĞLU ÖLMEZ Belin TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.129, 2017, ss.261 - 286.
AMA KÖROĞLU ÖLMEZ B TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2017; 0(129): 261 - 286.
Vancouver KÖROĞLU ÖLMEZ B TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2017; 0(129): 261 - 286.
IEEE KÖROĞLU ÖLMEZ B "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.261 - 286, 2017.
ISNAD KÖROĞLU ÖLMEZ, Belin. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 129 (2017), 261-286.