Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 126 Sayfa Aralığı: 64 - 97 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri

Öz:
Emeğin Kenti İstanbul araştırması kapsamında, İstanbul'da farklı işkollarında çalışanların hayatlarını nasıl sürdürdükleri incelenirken, bu kişilerin yaşam ve çalışma koşullarını daha olumlu hale getirebilecek toplumsal ve mekânsal örgülerin neler ola-- bileceği çalışanların kendi deneyimlerinden hareketle araştırıldı. Bu metin, araştırma-- nın alt--bölümlerden biri olan profesyonellere dair değerlendirmelerimizin kısaltılmış şeklini sunmayı hedefliyor. Metin dört bölümden oluşuyor. Metnin birinci bölümün-- de, İstanbul'da şirketler dünyasının görünen yüzü olan profesyonellere, farklı araştır-- ma ve tartışmalarda nasıl yaklaşıldığı irdeleniyor ve bu bağlamda bizim araştırmamı-- zın yaklaşımı sunuluyor. İkinci bölümde, profesyoneller ile şirketler dünyası arasında-- ki ilişkiyi iş sektörlerinde gerçekleşen bazı güncel yeniden yapılanma süreçlerine deği-- nerek daha detaylı biçimde irdeliyoruz. Daha sonra ise profesyonellerin şirketler dün-- yasına karşı geliştirdikleri stratejiler ve mücadele yolları tartışılıyor. Son olarak, pro-- fesyonellerin de yeniden üretilmesinde vesile oldukları şirketler dünyasının kâr ve re-- kabet hedefli pratiklerinin olumsuz toplumsal sonuçları hatırlatılarak profesyoneller ve şirketler dünyası arasındaki ilişkinin birlikte sorgulanması gerektiği vurgulanıyor.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

İstanbul’da şirketler dünyasının profesyonelleri

Öz:
Emeğin Kenti İstanbul araştırması kapsamında, İstanbul'da farklı işkollarında çalışanların hayatlarını nasıl sürdürdükleri incelenirken, bu kişilerin yaşam ve çalışma koşullarını daha olumlu hale getirebilecek toplumsal ve mekânsal örgülerin neler ola— bileceği çalışanların kendi deneyimlerinden hareketle araştırıldı. Bu metin, araştırma— nın alt—bölümlerden biri olan profesyonellere dair değerlendirmelerimizin kısaltılmış şeklini sunmayı hedefliyor. Metin dört bölümden oluşuyor. Metnin birinci bölümün— de, İstanbul’da şirketler dünyasının görünen yüzü olan profesyonellere, farklı araştır— ma ve tartışmalarda nasıl yaklaşıldığı irdeleniyor ve bu bağlamda bizim araştırmamı— zın yaklaşımı sunuluyor. İkinci bölümde, profesyoneller ile şirketler dünyası arasında— ki ilişkiyi iş sektörlerinde gerçekleşen bazı güncel yeniden yapılanma süreçlerine deği— nerek daha detaylı biçimde irdeliyoruz. Daha sonra ise profesyonellerin şirketler dün— yasına karşı geliştirdikleri stratejiler ve mücadele yolları tartışılıyor. Son olarak, pro— fesyonellerin de yeniden üretilmesinde vesile oldukları şirketler dünyasının kâr ve re— kabet hedefli pratiklerinin olumsuz toplumsal sonuçları hatırlatılarak profesyoneller ve şirketler dünyası arasındaki ilişkinin birlikte sorgulanması gerektiği vurgulanıyor.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Bakan, J. (2007) Şirket: Kâr ve Güç Peşindeki Patolojik Kurum, Istanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bartu-Candan, A. ve Kolluoğlu, B. (2008) "Emerging Spaces of Neoliberalism: Gated Town and Public Housing Project in Istanbul", New Perspectives on Turkey, 39: 5-47.
 • Bora, T. vd. (201 1) Boşuna mı okuduk? Türkiye'de Beyaz Yakalı işsizliği, Istanbul: Iletişim Yayınları.
 • Buğra, A. (der.) (2010) Sınıftan Sınıfa: Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları, Istanbul: Iletişim Yayınları.
 • Erdoğan, N. (2011) "Sancılı Dil, Hadım Edilen Kendilik ve Aşınan Karakter: Beyaz Yakalı İşsizliğine Dair Notlar, T. Bora vd. (der.) Boşuna mı Okuduk? Türkiye'de Beyaz Yakalı işsizliği içinde, lstanbul: lletişim Yayınları, 5.75-115.
 • Evetts, J. (2012) "Professionalism: Value and Ideology, Sociapedia, http:/lwww.sagepub_net/isa/admin/viewPDF.aspx?&art=Professiona|ism.pdf
 • Geniş, ş. (2007) “Producing Elite Localities: The Rise of Gated Communities in Istanbul", Urban Studies, 44 (4): 771-798.
 • Goz, Y. (2009) Açık Pozisyon: Türkiye'de Piyasa Nes/inin Doğuşu (1992-2000), Istanbul: Iletişim Yayınları.
 • Kurtuluş, H. (2012) ”Orta Sınıfın Sosyo-mekansal Yeniden Inşası," Asya Daşen (söyleşi), Express, 127:10-13.
 • Mills, C. W. (1956) White Col/ar: The American Middle Classes, Oxford University Press.
 • Munck, R. (2003) Emeğin Yeni Dünyası: Küresel Mücadele Küresel Dayanışma, Kitap Yayınevi.
 • Öztürk, Y. (2011) "Biz Beyaz Yakalılar, Eyleme Hazırız!", Mesele, Temmuz:16-20.
 • Uçarol, B. (2011) "Aşınan Beyaz Yaka: Istanbul'da Sigortacılar Örneği," 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara-ODTÜ, 14-16 Aralık.
APA ŞENTÜRK Y (2013). İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. , 64 - 97.
Chicago ŞENTÜRK YILDIRIM İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. (2013): 64 - 97.
MLA ŞENTÜRK YILDIRIM İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. , 2013, ss.64 - 97.
AMA ŞENTÜRK Y İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. . 2013; 64 - 97.
Vancouver ŞENTÜRK Y İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. . 2013; 64 - 97.
IEEE ŞENTÜRK Y "İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri." , ss.64 - 97, 2013.
ISNAD ŞENTÜRK, YILDIRIM. "İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri". (2013), 64-97.
APA ŞENTÜRK Y (2013). İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. Toplum ve Bilim, 0(126), 64 - 97.
Chicago ŞENTÜRK YILDIRIM İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. Toplum ve Bilim 0, no.126 (2013): 64 - 97.
MLA ŞENTÜRK YILDIRIM İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. Toplum ve Bilim, vol.0, no.126, 2013, ss.64 - 97.
AMA ŞENTÜRK Y İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. Toplum ve Bilim. 2013; 0(126): 64 - 97.
Vancouver ŞENTÜRK Y İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri. Toplum ve Bilim. 2013; 0(126): 64 - 97.
IEEE ŞENTÜRK Y "İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri." Toplum ve Bilim, 0, ss.64 - 97, 2013.
ISNAD ŞENTÜRK, YILDIRIM. "İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri". Toplum ve Bilim 126 (2013), 64-97.