Yıl: 2017 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 95 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması

Öz:
Amaç: Çalışma, Ulusal Hemşirelik Birliği (NLN) tarafından yayınlanan "Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği"nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacı ile gerçekleştirildi.Yöntem: Metodolojik araştırma tipinde planlanan çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada, ölçeğin dil eşdeğerliği çeviri-geri çeviri teknikleri kullanılarak yapıldı. Kapsam geçerliğini değerlendirmek üzere simülasyon konusunda uzman öğretim elemanının görüşüne sunuldu ve alınan uzman görüşleri Kapsam Geçerlik İndeksi ile değerlendirildi. İkinci aşamada, ölçeğin güvenirliği değerlendirildi. Bu aşama, Haziran-Kasım 2015 tarihleri arasında bir hemşirelik yüksekokulunda simülasyonla eğitim gören, çalışmaya katılmaya gönüllü, 120 öğrenci ile gerçekleştirildi. Ölçeğin zamana göre değişmezliği, Cronbach Alfa katsayısı ve madde analizi ile güvenirliği değerlendirildi. Yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapıldı.Bulgular: Ölçeğin Türkçe formunun kapsam geçerliği uygundu (KGİ=0.87). Modifikasyon sonrası modelin iyi bir uyuma sahip olduğu saptandı. Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı 0.88 olarak bulundu. Ölçekten 13. madde çıkarıldığında Cronbach's Alpha katsayısı 0.90'a yükseldi. Ölçeğin test-tekrar test yöntemiyle elde edilen genel toplam puanlarının sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) 0.50 olarak bulundu.Sonuç: Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği'nin Türkçe formunun ülkemizde hemşirelik uygulama ve araştırmalarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptandı.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Turkish Adaptation of the Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale Used in Simulation Education

Öz:
Aim: The aim of this study is to determine the reliability and validity of the Turkish version of the "Student Satisfaction and Self Confidence in Learning" scale published by the National League for Nursing.Method: This methodological study was conducted in two stages. In the first stage, the language adaptation of the scale to Turkish was performed via back-translation. To evaluate content validity, the scale was reviewed by nursing faculty members who were experts in simulation education. The content validity index was calculated based on these experts' opinions. In the second stage, the reliability of the scale was evaluated. From June to November 2015, 120 nursing students who had previous experience with simulation volunteered to participate in the study. At this stage, test-retest reliability, Cronbach's alpha coeff icient and item-total correlations were evaluated. The construct validity of the scale was done using confirmatory factor analysis.Results: The content validity index of the Turkish version of the scale was appropriate (CVI= 0.87). After modification, it was found that the model was a good fit. Cronbach's Alpha coeff icient was 0.88. Removal of item 13 would have improved alpha to 0.90. test-retest intraclass correlation coeff icient was 0.50.Conclusion: The results of this study determined that the Turkish version of the "Student Satisfaction and Self Confidence in Learning Scale" was valid and reliable and could be used in nursing research and practice in Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bambini, D., Washburn, J., Perkins, R. (2009). Outcomes of clinical simulation for novice nursing students: Communication, confi- dence, clinical judgment. Nursing Education Perspectives, 30(2): 79-82.
 • Brown, D., Chronister, C. (2009). The effect of simulation learning on critical thinking and self-confidence when incorporated into an electrocardiogram nursing course. Clinical Simulation in Nursing, 5(1): e45-e52.
 • Cant, R. P., Cooper, S. J. (2010). Simulation based learning in nurse education: Systematic review. Journal ofAdvanced Nursing, 66(1): 3-15.
 • Ercan, I., Kan, I. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3): 211-216.
 • Franklin, A. E., Burns, P., Lee, C. S. (2014). Psychometric testing on the NLN Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning, Simulation Design Scale, and Educational Practices Questionnaire using sample of pre-licensure novice nurses. Nurse Education Today, 34(10): 1298-1304.
 • Garrett, B. M., MacPhee, M., Jackson, C. (2011). Implementing high-fidelity simulation in Canada: Reflections on years of practice. Nurse Education Today, 31(7): 671-676.
 • Gozum, S., Aksayan, S. (2003). guide for transcultural adaptation of the scale II. Psychometric characteristics and crosscultural comparison. The Turkish Journal ofResearch and Development in Nursing, 5: 3-14.
 • Hayden, J., Smiley, R., Alexander, M., Kardong-Edgren, S., Jeffries, P.R. (2014). The NCSBN National Simulation Study: longitudinal, randomized, controlled study replacing clinical hours with simulation in prelicensure nursing education. Journal of Nursing Regulation, 5(2): 1-64.
 • Hoffmann, R. L., O'Donnell, J. M., Kim, Y. (2007). The effects of human patient simulators on basic knowledge in critical care nursing with undergraduate senior baccalaureate nursing students. Simulation in Healthcare, 2(2): 110-114.
 • Howard, V. M., Englert, N., Kameg, K., Perozzi, K. (2011). Integration of simulation across the undergraduate curriculum: Student and faculty perspectives. Clinical Simulation in Nursing, 7(1): ele10.
 • Jeffries, P. R., Rizzolo, M. A. (2006). Designing and Implementing Modelsfor the Innovative Use ofSimulation to Teach Nursing Ca of Ill Adults and Children: National, Multi-Site, Multi-Method Study. National League for Nursing, New York, NY.
 • Kocaman, G., Arslan-Yürümezoğlu, H. (2015). Türkiye'de hemşirelik eğitiminin durum analizi: Sayılarla hemşirelik eğitimi (1996- 2015). Journal of Higher Education Science/ Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(3): 255-262.
 • Mould, ., White, H., Gallagher, R. (2011). Evaluation of critical care simulation series for undergraduate nursing students. Contemporary Nurse, 38(1-2): 180-190.
 • Norman, J. (2012). Systematic review of the literature on simulation in nursing education. The ABNF Journal: Oflicial Journal of the Association ofBlack Nursing Faculty in Higher Education, Inc, 23(2): 24.
 • Parsh, B. (2010). Characteristics of effective simulated clinical experience instructors: Interviews with undergraduate nursing students. he Journal ofNursing Education, 49(10): 569-572.
 • World Health Organization (WHO) (2011). Patient safety curriculum guide: Multi-professional edition, http://apps.who. int/iris/bitstream/l0665/44641/1/9789241501958_eng.pdf, (15.02.2016).
 • Smith, S. ., Roehrs, C. J. (2009). High-fidelity simulation: Factors correlated with nursing student satisfaction and self-confidence. Nursing Education Perspectives, 30(2): 74-78.
 • Sullivan-Mann, J., Perron, C. A., Fellner, A. N. (2009). The effectsn of simulation on nursing students' critical thinking scores: quantitative study. Newborn and Infant Nursing Reviews, 9(2): 111-116.
APA Kaya H, KARAÇAY P (2017). Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. , 95 - 103.
Chicago Kaya Hatice,KARAÇAY PELİN Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. (2017): 95 - 103.
MLA Kaya Hatice,KARAÇAY PELİN Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. , 2017, ss.95 - 103.
AMA Kaya H,KARAÇAY P Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. . 2017; 95 - 103.
Vancouver Kaya H,KARAÇAY P Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. . 2017; 95 - 103.
IEEE Kaya H,KARAÇAY P "Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması." , ss.95 - 103, 2017.
ISNAD Kaya, Hatice - KARAÇAY, PELİN. "Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması". (2017), 95-103.
APA Kaya H, KARAÇAY P (2017). Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 25(2), 95 - 103.
Chicago Kaya Hatice,KARAÇAY PELİN Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 25, no.2 (2017): 95 - 103.
MLA Kaya Hatice,KARAÇAY PELİN Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , vol.25, no.2, 2017, ss.95 - 103.
AMA Kaya H,KARAÇAY P Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi . 2017; 25(2): 95 - 103.
Vancouver Kaya H,KARAÇAY P Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi . 2017; 25(2): 95 - 103.
IEEE Kaya H,KARAÇAY P "Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması." Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 25, ss.95 - 103, 2017.
ISNAD Kaya, Hatice - KARAÇAY, PELİN. "Simülasyonla Eğitimde Kullanılan Öğrenc Memnun yet ve Öğrenmede Kend ne Güven Ölçeğin Türkçe'ye Uyarlanması". Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 25/2 (2017), 95-103.