Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 31 - 43 Metin Dili: Türkçe

“ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?

Öz:
Bu makalede 'adalet' kavramı ile 'doğruluk' kavramı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu ilişki, Platon'un Devlet diyaloğunun Türkçe çevirileri üzerindeki farklardan temelinde incelenir. Bu farklı çevirilerin incelenmesinin yanı sıra, Antik Yunan kültürü ve dünyasında ilgili kavramların hangi bağlamlarda ne anlama geldiklerine işaret edilir. Böylece başka çeviri seçeneklerinin mümkün olup olmadığı denenir. Mitolojik ve etimolojik verilerin ışığında Türk kültüründe ve Türkçe'de bu çeviri karşılığının doğruluğu bir sorunsal olarak tartışılır
Anahtar Kelime:

IS IT RIGHT TO CALL “JUSTICE” “RIGHTNESS”?

Öz:
In this article, the relation between the concept of “justice” and concept of “rightness” is handled. This relation is examined on the basis of different Turkish translations of Plato’s Republic dialogue. Beside these translations, it has been indicated how the relevant concepts in Ancient Greek culture and World are meant differently in different contexts. So it has been tried to see if some other options of translation are available or not. With the light of mythological and etymological informations, it has been discussed problematically if the current choice of translation is right or not
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Chantraine, Pierre; Dictionnaire Eymologique de la Langue Grecque, Editions Klincksieck, Paris 1968.
 • Diels, Hermann - Kranz Walther; Die Fragmente Der Vorsokratiker Cilt I, 8.baskı, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1956.
 • el-Mûcem el-Vasît el-Mekteb el-İslamiyye, İstanbul, tarihsiz., eşşer’u madd.
 • Erhat, Azra; Mitoloji Sözlüğü, 5.baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul 1993.
 • Hadduri, Macid; İslamda Adalet Kavramı, Çev.: Selahattin Ayaz, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1999.
 • Herakleitos; Fragmanlar, Testimonia-Fragmante-Imitationes, Çev.: Güvenç Şar, Erdal Yıldız, Dergah Yay., İstanbul 2016.
 • Hünler Hakkı; 1. Baskı, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2004.
 • Hünler, Zelyüt Solmaz; “Adaletin Muadili Nedir?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 9.kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2004.
 • Kingsley, Peter; Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, Çev: Onur Atalay, Etkileşim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2007.
 • Kramer, Samuel Noah; Tarih Sümerde Başlar, Çev.: M. İlmiye Çığ, TTK Yayınları, Ankara 1988.
 • Küyel, Türker Mübahat; “İbn Sina’da ‘Al-Akl al-Faal’in Kökleri”, İbn Sina, Doğumunun Bininci Yıl Armağanı, Ed. Aydın Sayılı, TTK Yayınları, Ankara 1984.
 • Lewis, Charlton T.; A Latin Dictionary, Oxford Clarendon Press, First Edition, New York, 1879.
 • Peters, Francis E.; Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Hazırlayan ve Türkçeye Çeviren: Hakkı Hünler, 1. Baskı, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2004.
 • Platon; Devlet, I-II, Çev. Azra Erhat, Samim Sinanoğlu, Suat Sinanoğlu, MEB Yay., Ankara 1945 İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi Kitapları. İstanbul 1998.
 • ––––; Devlet, Çev. Hüseyin Demirhan, Hürriyet Yay., İstanbul 1973; Sosyal Yay. İstanbul 2002; Islık Yay., İstanbul 2016.
 • ––––; Devlet, Çev. Can Ersöz, Şule Yay., İstanbul 2010.
 • ––––; Devlet, Çev. Erhan Bayram, Metropol Yay., Ankara 2006.
 • ––––; Devlet, Çev. Ersin Uysal, Dergah Yay., İstanbul 2005.
 • ––––; Devlet, Çev. Gülnara Ahmedova, Altın Kitaplar, İstanbul 2008.
 • ––––; Devlet, Çev. Hasan İlhan, Alter Yay., İstanbul 2009.
 • ––––; Devlet, Çev. Işık Soner, Kaynak Yay., İstanbul 2006.
 • ––––; Devlet, Çev. Kemal Ozan Çelik, Profil Yay., İstanbul 2012.
 • ––––; Devlet, Çev. Kerim Çetinoğlu, İskele Yay., İstanbul 2006.
 • ––––; Devlet, Çev. M. Cüneyt Özcan, Kitap Zamanı Yay., İstanbul 2008.
 • ––––; Devlet, Çev. Nurten Tunç, Oda Yay., İstanbul 2007.
 • ––––; Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cingöz, Çev. Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1980.
 • ––––; Devlet, Çev. Sedat Demir, Ataç Yay., İstanbul 2003.
 • ––––; Devlet, Çev. Serdar Taşçı, Neval Akbıyık, Metropol Yay., Ankara 2002; Neval Akbıyık, Timaş Yay., İstanbul 2005; Antik Yay., İstanbul 2008.
 • ––––; Devlet, Çev. T. Erdem, Arya Yay., İstanbul 2009.
 • ––––; Devlet, Çev. Veysel Atayman, Cenk Saraçoğlu, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2005.
 • ––––; Devlet, Çev. Yağmur Reyhani, Akvaryum Yay., İstanbul 2005.
 • Poyraz, Hakan; “Yolun Ahlakı”, Ahlak Felsefesi Yazıları, Dergah Yay., İstanbul 2016.
 • R. M. Hare; Platon, Çev. Işık Şimşek – Bediz Yılmaz, Altın Kitaplar Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2002.
 • Ross, David; Aristoteles, Çev. Ahmet Arslan, İhsan Oktay Anar, Özcan (Yalçın) Kavasoğlu, Zerrin Kurtoğlu, 1.baskı, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2002.
 • Şar, Güvenç; “Platon’un Adalet Anlayışı”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 29, Mart 2016.
 • Vernant, Jean-Pierre; Yunan Düşüncesinin Kaynakları, Çev.: Hüsen Portakal, 1.baskı, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.
APA POYRAZ H, GÜRGEN A (2016). “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. , 31 - 43.
Chicago POYRAZ HAKAN,GÜRGEN ABRİM “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. (2016): 31 - 43.
MLA POYRAZ HAKAN,GÜRGEN ABRİM “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. , 2016, ss.31 - 43.
AMA POYRAZ H,GÜRGEN A “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. . 2016; 31 - 43.
Vancouver POYRAZ H,GÜRGEN A “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. . 2016; 31 - 43.
IEEE POYRAZ H,GÜRGEN A "“ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?." , ss.31 - 43, 2016.
ISNAD POYRAZ, HAKAN - GÜRGEN, ABRİM. "“ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?". (2016), 31-43.
APA POYRAZ H, GÜRGEN A (2016). “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 0(32), 31 - 43.
Chicago POYRAZ HAKAN,GÜRGEN ABRİM “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 0, no.32 (2016): 31 - 43.
MLA POYRAZ HAKAN,GÜRGEN ABRİM “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, vol.0, no.32, 2016, ss.31 - 43.
AMA POYRAZ H,GÜRGEN A “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları. 2016; 0(32): 31 - 43.
Vancouver POYRAZ H,GÜRGEN A “ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları. 2016; 0(32): 31 - 43.
IEEE POYRAZ H,GÜRGEN A "“ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?." Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 0, ss.31 - 43, 2016.
ISNAD POYRAZ, HAKAN - GÜRGEN, ABRİM. "“ADALET”E “DOĞRULUK” DEMEK DOĞRU MUDUR?". Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 32 (2016), 31-43.