HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 100 Sayfa Aralığı: 255 - 260 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar

Öz:
6100 sayılı HMK'nın getirdiği yeni kurumlardan birisi olan ön inceleme aşaması, HMK'nın belkemiği olarak gösterilmektedir. Elbette, doğru ve hızlı bir şekilde yargılama yapılabilmesi için, ön inceleme aşamasının mutlak suretle etkin bir şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Ancak, ön inceleme aşamasına geçmeden önce, uygulamada davacının dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra, mahkemece düzenlenen tensip tutanağıyla, dava dilekçesindeki uyuşmazlığın tabi olduğu yargılama usulünün tespiti yapılmaktadır.Çalışma konumuz, işte bu noktada başlamaktadır. Ön inceleme aşaması, HMK'nın bel kemiğiyse; yargılama usulünün doğru bir şekilde tespitini de, HMK'nın oluşturduğu yargılama aşamalarının (davanın açılması ve karşılıklı dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm) doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bir kontrol mekanizmasına benzetmek mümkündür.Yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi ve yargılamanın bu düzlemde devam etmesi, yargılamanın tüm kimyasını bozmakta ve HMK sistematiğinde düzenlenen yargılama usullerinden olan yazılı yargılama ve basit yargılama usullerinin davada doğuracağı sonuçları bizzat etkilemektedir. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farkları özet halinde belirttikten ve yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi hususunda Yargıtay'ın vermiş olduğu kararları irdeledikten sonra, yargılama usulünün yanlış tespit edilmesinin, yazılı yargılama ve basit yargılama usulleri açısından davada doğurduğu ve doğuracağı sonuçları değerlendireceğiz. Ardından da, bu soruna ilişkin görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Present and Future Consequences of Improper Determination of Trial Procedure in New Civil Procedure Code Period

Öz:
The preliminary examination stage which is one of the new institutions introduced by Civil Procedure Code no. 6100 to our legal system is suggested as the backbone of the CPC. Certainly, to achieve a right and quick proceeding, the preliminary examination stage should be effectively functioned. According to proceeding system, before passing to preliminary examination stage, trial procedure of the conflict on the preliminary proceedings report and on the petition should be determined after the submission of the petition by the plaintiff to the court.Our subject of study is beginning at this point. If preliminary examination stage is the backbone of CPC, it is possible to liken correct determination of the trial procedure to a control mechanism ensuring true and healthy functioning of proceeding stages (filing a lawsuit and exchanging petitions, preliminary examination, investigation, oral proceeding) established by CPC. Making a mistake in determining correct trial procedure and that the proceeding continues on this ground, deteriorates the whole system and directly effects the consequences in the case caused from written and simple trial procedures arranged in CPC systematic.When analyzing our topic, after mentioning briefly the written and simple trial procedures and reviewing the Supreme Court decisions on wrong determination of trial procedure, we consider the consequences which was caused and would be caused from wrong determination of trial procedure regarding to written and simple trial procedures. Afterwards, we try to express our opinion.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • BOLAYIR, Nur: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul, 2014.
  • ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hukuk Yargılamamıza Ne Getiriyor?, İzmir Barosu Yayınları, Kasım 2011.
APA Karamercan F (2014). HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. , 255 - 260.
Chicago Karamercan Fatih HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. (2014): 255 - 260.
MLA Karamercan Fatih HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. , 2014, ss.255 - 260.
AMA Karamercan F HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. . 2014; 255 - 260.
Vancouver Karamercan F HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. . 2014; 255 - 260.
IEEE Karamercan F "HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar." , ss.255 - 260, 2014.
ISNAD Karamercan, Fatih. "HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar". (2014), 255-260.
APA Karamercan F (2014). HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. Terazi Hukuk Dergisi, 9(100), 255 - 260.
Chicago Karamercan Fatih HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. Terazi Hukuk Dergisi 9, no.100 (2014): 255 - 260.
MLA Karamercan Fatih HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. Terazi Hukuk Dergisi, vol.9, no.100, 2014, ss.255 - 260.
AMA Karamercan F HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(100): 255 - 260.
Vancouver Karamercan F HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(100): 255 - 260.
IEEE Karamercan F "HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar." Terazi Hukuk Dergisi, 9, ss.255 - 260, 2014.
ISNAD Karamercan, Fatih. "HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar". Terazi Hukuk Dergisi 9/100 (2014), 255-260.