İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 87 - 97 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Öz:
Modernizm sanat eseri karşısındaki izleyicinin pozisyonunu mesafe ile açıklar; sanat yapıtı ile izleyici arasında önceden öngörülmüş bir uzaklık söz konusudur. Modernist sanat anlayışında sanat yapıtı bir kaide üzerinde, izleyici tarafından ulaşılamaz, dokunulamaz bir konumdadır. Böyle bir sanat eserinin ontolojisinde izleyicinin yeri yok denecek kadar azdır. Dada hareketinin sanatçı ve sanat eserinin yüceliğine karşı duran tavrı ve sanat yapıtının oluşumunda izleyiciye söz söyleme hakkı vermesinden beslenen 1960'lı yılların sanat üretme pratiği ile sanatçı - sanat yapıtı - izleyici arasındaki ilişkinin niteliği değişir. Artık sanat yalnızca sanatçı ve onun ürettiği nesneden oluşmamakta, bu sürece izleyicide dahil edilmektedir. Hatta bazı durumlarda izleyicinin fiziksel müdahalesi olmadan sanat yapıtı anlamına ulaşamaz. Bu makale 1960'larda değiştiği görülen sanatçı- sanat yapıtı- izleyici ilişkisinin nedenlerini örneklerle irdelemek ve değişen bu ilişkinin sanata etkilerini araştırmayı hedeflemektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat

Watching the Audience; a Study on the Relationship between the Work of Art, the Artist and the Audience

Öz:
The position of the audience is explained by distance in modernist art; there is an envisioned distance between the work of art and its audience. The work of art is located in a place that is inaccessible and impercepible in modernist sense of art. So, the audience has nearly no place in the onthology of such a work of art. However, the characterization of the relationship among the artist, the work of art and the audience has been changed after 1960s under the influence of dada movement. The work of art has no longer been found at the distance that modernity attribute to; the audience is allowed to ‘reach’. The aim of this study is to search the influence of the changing relationship between the artist, the work of art and the audience on the dynamics of art in present
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Antmen, A., (2008) Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Atakan, N., (1998). Arayışlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bürger, P. (2010) Avangard Kuramı, Çev.: Erol Özbek, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Eco, U., (2001) Açık Yapıt, İstanbul: Can Yayınları.
 • Fried, M., (1994) Art and Objecthood, Art in Theory 1900-1990, London: Blackwell Publishers,. Fried, M., (2004) Sanat ve Nesnellik, Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Ankara: Ütopya yayınevi.
 • Jay, M., (2008) Deneyim Şarkıları, Çev.: Barış Engin Aksoy, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Krauss, Rosailnd. (2002) Mekana Yayılan Heykel, Sanat Dünyamız, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Sayı 82.
 • Kuspit, D., (2006) Sanatın Sonu, İstanbul: Metis Yayınları.
 • O’Doherty, B., (2010) Beyaz Küpün İçinde Galeri Mekanının İdeolojisi, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Reiss, J. H., (2001) From Margin to Center-The Spaces of Installation Art, Cambridge: The MIT Press,.
 • Rosenau, P. M., (2004). Post-modernizm ve Toplum Bilimleri, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • SanatDünyamız, (2005) Katılımcı sanat, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları Sayı 96.
 • Timuçin, A., (2000). Estetik, İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Townsend, D., (2002) Estetiğe Giriş, Ankara: İmge Kitabevi.
APA ÇEBER T (2017). İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. , 87 - 97.
Chicago ÇEBER TANSEL İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. (2017): 87 - 97.
MLA ÇEBER TANSEL İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. , 2017, ss.87 - 97.
AMA ÇEBER T İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. . 2017; 87 - 97.
Vancouver ÇEBER T İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. . 2017; 87 - 97.
IEEE ÇEBER T "İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE." , ss.87 - 97, 2017.
ISNAD ÇEBER, TANSEL. "İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE". (2017), 87-97.
APA ÇEBER T (2017). İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 0(38), 87 - 97.
Chicago ÇEBER TANSEL İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 0, no.38 (2017): 87 - 97.
MLA ÇEBER TANSEL İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.38, 2017, ss.87 - 97.
AMA ÇEBER T İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(38): 87 - 97.
Vancouver ÇEBER T İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(38): 87 - 97.
IEEE ÇEBER T "İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE." Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 0, ss.87 - 97, 2017.
ISNAD ÇEBER, TANSEL. "İZLEYİCİYİ İZLEMEK; SANAT ESERİ, SANATÇI VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE". Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 38 (2017), 87-97.