Yıl: 2014 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 25 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi

Öz:
Sağlık-- hastalık söz konusu olduğunda modern tıp her zaman ilk akla gelen seçenek olmuştur. Hastalıkların tedavisinde modern tıbbın gösterdiği başarılar ona sarsılmaz bir hâkimiyet sağlamış olsa da bedene müdahaleci yapısı, ilaçların insan bedenine verdiği zararlar ve bazı hastalıkların tedavisinde görülen başarısızlık insanların modern tıbba olan güvenlerinin sarsılmasına yol açmıştır. Bu noktada daha zararsız olduğu düşünülen alternatif tıp, sağlıklı olma ve hastalıkların tedavisinde gittikçe daha çok tercih edilen ve popüler olan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde özellikle kadınların daha çok ilgisini çeken alternatif tip ve uygulamaları modern tıbbın yanında destekleyici ve tamamlayıcı olarak yerini almakta ve kendisine gittikçe büyüyen bir pazar payı yaratmaktadır. Bu makale günümüzde popülerliği artan ve hastalıkları tedavi etme ve sağlıklı olmak konusunda tamamlayıcı yaklaşımlar sunan alternatif tıbba, çalışan kadınların bakış açısını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp

Sociological Analysis Of Working Women's Perspective On Alternative Medicine

Öz:
When it comes to heal than disease, modern medicine has always been the firstoption that come stomind. Although modern medicine outstanding success in thetreatment of diseases has provide in stable dominance, its intrusive structure, theharms of drugs into human body andfailure seen in some diseases caused to reduceconfidence in modern medicine. At this point, alternative medical treatment ofdiseases which is thoughtto be less harmful and alternative medical treatment ofdiseases is increasingly preferred. Today, alternative medicine and its applicationsthat especially attract women can be regarded as supportive and complementary ofmodern medicine. Besides is creates an ascending market for itself day by day. Thisarticle aim storeveal alternative medicine perspective ofworking women.
Anahtar Kelime:

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adak, Nurşen. (2002), Sağlık Sosyolojisi. Kadın ve Kentleşme, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Baer,Hans,A. (2010), “Complemantary and Alternative Medicine: Processes of Legimation, Professionalization and Cooption”, Medical Sociology (Edited: William C. Coockerman) Wiley—Blackwell.
 • Bury, Michael (1997), Health and İllness in Changing Society, London, Routledge.
 • Capra, Fitjof (1992), Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası (Çeviren: M. Armağan), İstanbul, İnsan Yayınları.
 • Cirhinlioğlu, Zafer (2001), Sağlık Sosyolojisi, İstanbul, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Clarke, D.B., Doel, M. A., Segrott J. (2004), “No alternative? Theregulation and professionalization of complementary and alternative medicine in the United Kingdom”, Health&Place 10 (2004) 329—338.
 • Giddens, Anthony. (2005), Sosyoloji (Yayına Hazırlayan: Cemal Güzel), Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Hunt, Lıghtly, N. (2010), “Tamamlayıcı’ Tıp Sosyolojisi: Alternatif Tıp Sağlıklı Bir Alternatif mi Sunuyor”, Sosyoloji Başlangıç Okumaları (Editör: Anthony Giddens), (Çeviren: Günseli Atalar), Ankara: Say Yayınları.
 • Kelner, M.,Wellman B., Welsh S., Boon H. (2006), “How far can complementary and alternative medicinego? The case of chiropractic and homeopathy” SocialScience&Medicine 63 (2006), 2617—2627.
 • Keshet, Yael, Simchai, Dalit (2014), “The ‘genderpuzzle’ of alternative medicine and holistic spirituality: literature review”, Social Science&Medicine 113 (2014) 77—86.
 • Kızılçelik, Sezgin (1995), “Postmodemizm ve Alternatif Tıp I”, Birikim Dergisi, Sayız80, ss:38—47.
 • Kızılçelik, Sezgin (1996), “Geleneksel İyileştirici’ler Üzerine Bir Araştırma”, Birikim Dergisi, Sayız83, ss:76—83.
 • Mechanic, David (1978), Medical Sociology, NeW York, The Free Pres.
 • Özsan, Gül. (2001), “Geleneksel ve Modern Tıp Üzerine”, Toplumbilim, Sağlık Sosyolojisi Ozel Sayısı, Sayı:13
 • Pedersen, Inge K. (2013), ‘It can do noharm’: Body maintenance and modification in alternative medicine acknowledged as non risk health regimen”, Social Science&Medicine 90 (2013) 56- 62.
 • Porter, Ray, Vigarelo, Georges. (2008), “Beden, Sağlık ve Hastalıklar”, Bedenin Tarihi Rönesans’tan Ayd1nlanma’ya (Hazırlayanlar: Alain Corbin, Jean— Jacques Courtine, Georges Vigarello) (Çeviren: Saadet Özen), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sandoz, Thomas. (2010), Alternatif Tıp Tarihi, (Çeviren: Çağrı Eroğlu), Ankara: Dost Kitapevi Yayınları.
 • Sencer, Muzaffer. (1989), Toplumbilimlerinde Yöntem, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Sezgin, Deniz (2011), Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Spector, E. Rachel. (2004), Cultural Diversity in Health and Illness, Sixth Edition, New Jersey: Pearson PreticeHall.
 • Stanway, Andrew (1992), Alternatif Tıp El Kitabı (Çeviren: A. Aker— A. Kut— A.Okçu), İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Türkdoğan, Orhan (1991), Kültür ve Sağlık—Hastalık Sistemi, İstanbul: MEB Yayınları.
 • Turner, Bryan, S. (2011), Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi (Çeviren: Ümit Tatlıcan), Bursa, Sentez Yayıncılık.
APA Kurtdaş M, AYTAÇ Ö (2014). Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. , 1 - 25.
Chicago Kurtdaş M. Çağlar,AYTAÇ Ömer Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. (2014): 1 - 25.
MLA Kurtdaş M. Çağlar,AYTAÇ Ömer Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. , 2014, ss.1 - 25.
AMA Kurtdaş M,AYTAÇ Ö Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. . 2014; 1 - 25.
Vancouver Kurtdaş M,AYTAÇ Ö Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. . 2014; 1 - 25.
IEEE Kurtdaş M,AYTAÇ Ö "Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi." , ss.1 - 25, 2014.
ISNAD Kurtdaş, M. Çağlar - AYTAÇ, Ömer. "Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi". (2014), 1-25.
APA Kurtdaş M, AYTAÇ Ö (2014). Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 1 - 25.
Chicago Kurtdaş M. Çağlar,AYTAÇ Ömer Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, no.2 (2014): 1 - 25.
MLA Kurtdaş M. Çağlar,AYTAÇ Ömer Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, 2014, ss.1 - 25.
AMA Kurtdaş M,AYTAÇ Ö Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 16(2): 1 - 25.
Vancouver Kurtdaş M,AYTAÇ Ö Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 16(2): 1 - 25.
IEEE Kurtdaş M,AYTAÇ Ö "Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, ss.1 - 25, 2014.
ISNAD Kurtdaş, M. Çağlar - AYTAÇ, Ömer. "Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16/2 (2014), 1-25.