Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 29 Sayfa Aralığı: 198 - 213 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ

Öz:
Her toplum kendi kültür perspektifinden lidere ve liderliğe farklı anlamlar anlamlar yüklemektedirler. Bir topluma göre lider, kutsal bir kişilik ve mutlak itaat edilmesi gereken bireyken, diğer bir topluma göre bu birey yalnızca-sorumluluk sahibi ve kritize edilmesi olağan- bir kişidir. Kurumların lidere ve liderliğe bakışlarında toplum kültürünün yaklaşımıyla benzeşmesi, kurum ve liderlik arasında bir etkileşim sürecinin kaçınılmazlığının sinyallerini verir. Bu çalışmada kurum kültürü ile liderlik arasındaki etkileşim tespit edilmeye çalışılmış ve kurum kültürünün liderlik tarzını belirlemedeki rolü ile liderin kurum kültürü üzerindeki etkisi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

LEADERSHIP AND INFLUENCE ORGANIZATIONAL CULTURE

Öz:
It is known that every society has its own culture as they name leader and leadership. To one society, leader is a person who must be followed because he/she is a holy one. To other society, leader is a person who has responsibility and having been critized is a normal process. It gives us signal that there is mutual influence between leadership and organizations because they both have similar understanding on leader and leadership issues. In this study, it is tried to find out any otential influence and effect between organizational culture and leadership.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKGÜNDÜZ, Abdulkadir, (2004). Lider Yöneticinin El Kitabı, Genç Beyin Yayınevi: İstanbul.
 • AKTAN, Can, (2003). www.canaktan.com. "Organizasyonel Değişimde Liderlik ve Yönetim Danışmanlığı".
 • ALAS Ruth, Külliki Tafel, Krista Tımlik, (2007). "Leadership style During Transition in Society: ase of Estania", Journal of Global Strategic Management, Vol.1, Number:1.
 • AYTÜRK, Nihat, (1990). Yönetim Sanatı, Emel Yayınevi: Ankara.
 • BERBEROĞLU, Güneş, (1991). Karşılaştırmalı Yönetim, Anadolu Üniversitesi İİBF Yayınları: Eskişehir.
 • BURWASH, Peter, (2003). Liderliğin Anahtarı, Timaş Yayınevi: İstanbul.
 • COOPER, (2005)."Leadership and Management In The 21. Century, Business Chalenges of The future", Oxsford University Pres: New York.
 • DALE, Ernest, (1999). Yönetim Teorileri, Çev. Osman Akınhay, Öteki Yayınevi: Ankara.
 • DEMİR, Ömer, (1996). Kurumcu İktisat, Vadi Yayınevi: Ankara.
 • DESBOROUGH, Marie, Neal M. Ashikamasy, (2002). "Emotion and Attribution of Intentionalty in Leader- Member Relationships", The Leadership Quarterly.
 • ERKMEN, Turhan ve Güven Ordun, (2001). Örgüt Kültürü Tipleri ile Yönetim Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı: İstanbul.
 • ERTEKİN, Yücel, (1978). Örgüt İklimi, TODAİ Enstitüsü Yayınevi, Ankara.
 • FIEDLER, Fred E. Joseph E. Garcia, "Leadership in a Non-Linear World", Ed: Cary L.
 • GEYLAN, Ramazan, (1992). Personel Yönetimi, Met Yayınevi, Eskişehir.
 • HÎCKS Herbert, (1978). Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından, Çeviren, Osman Tekok, 1. Cilt, Turhan Kitabevi: Ankara.
 • HOFSTEDE, Geert, (1984). Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage Publications: Newburg Park.
 • HUNT, John, (1999). Yönetici için Örgüt içindeki Davranışlar Kılavuzu, Çev. Mesut Odman, Öteki Yayınevi: Ankara.
 • İNAN, Özalp, Gülten Eren, Hülya Öcal, (1992). Organisyonlarda Durumsallık Yaklaşımı Açısından Liderlik, Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F: Eskişehir,
 • İPŞİROĞLU, Nazan, (1991). Çağdaş Kültürümüz: Olgular-Sorunlar, ÇYDD Yayını, No: 2, Cem Yayınevi: İstanbul.
 • KENNEDY, Janet and Ronald Anderson, (2005). "Subordinate-Manager Gender Combination and Perceived Leadership Style Influence On Emotions, Self-Esteem And Organizational Commitment", Journal of Business Research.
 • KONGAR, Emre (1972), Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi: İstanbul.
 • KOZLU, Cem, (1986). Kurumsal Kültür, Defne Yayıncılık: İstanbul.
 • MOSS, Simon, Janis McFarland, Simon Ngu and Anna Kijowska (2007). "Maintaning An Open Mind To Close Individuals: The Effect Of Resource Availability And Leadership Style On Assocation Between Openness To Experience And Organizational Commitment", Journal of Research in Personality, Volume: 41, Issue:2.
 • LAMB, Harold, (1992). Cengiz Han'ın Liderlik Sırları, Alkım Yayınevi: Ankara.
 • LEARNED, Edmund ve Audrey SPROAT, (1972). Örgüt Kuramı ve Politikası, Çev. Gencay Şaylan, TODAİ Enstitüsü Yayınevi: Ankara
 • LEAVITT, Harold, (1964). Managarial Psychology, The University of Chicago Press: London.
 • MARCH, James ve Herbert SIMON, (1975). Örgütler, Çev. Oğuz Onaran ve Ömer Bozkurt, TODAİ Enstitüsü Yayınevi: Ankara.
 • ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe, (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri, Çeviri, Etam AŞ: Eskişehir.
 • PETTIGREW, Andrew, (1979). On Studying Organizational Cultures, Administrati ve Science Quarter.
 • POLOMA, Margaret, (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, (Çev. Hayriye ERBAŞ). Siyaset Yayınevi: Ankara.
 • SMILES, Samuel, (2002). Görevimiz Başarmak, (Çev. Hurşit İlbeyi). Hayat Yayınevi: İstanbul.
 • SÜRGİT, Kenan, (1978). Organizasyon ve Metot Hizmeti, Sevinç Matbaası: Ankara.
 • ŞİMŞEK, Şerif, Tahir Akgemci ve Adnan Çelik (2001). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • TEVRÜZ, Suna, (1996). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
 • TEZCAN, Mahmut, (1995). Toplumsal Değişme, Feryal Matbaası: Ankara.
 • TOLAN, Barlas (1991), Toplum Bilimlerine Giriş, Adım yayıncılık: Ankara.
 • TORRINGTON, Derek (1987). Laura Hall, Personnel Management, Prentice Hall International: London.
 • TORTOP, Nuri (1989), Personel Yönetimi, İlk-San Matbaası: Ankara.
 • VUGT M.V., S.F.Jepson, C.M.Hart, D.D.Cremer, (2004). "Autocratic Leadrship In Social Dilemmas: AThreat To Group Stability", Journal of Experimental Social Psychology, Vol.40, Iss.1.
APA ERDEM O, DİKİCİ A (2009). LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. , 198 - 213.
Chicago ERDEM Orhan,DİKİCİ A Metin LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. (2009): 198 - 213.
MLA ERDEM Orhan,DİKİCİ A Metin LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. , 2009, ss.198 - 213.
AMA ERDEM O,DİKİCİ A LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. . 2009; 198 - 213.
Vancouver ERDEM O,DİKİCİ A LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. . 2009; 198 - 213.
IEEE ERDEM O,DİKİCİ A "LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ." , ss.198 - 213, 2009.
ISNAD ERDEM, Orhan - DİKİCİ, A Metin. "LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ". (2009), 198-213.
APA ERDEM O, DİKİCİ A (2009). LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 8(29), 198 - 213.
Chicago ERDEM Orhan,DİKİCİ A Metin LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 8, no.29 (2009): 198 - 213.
MLA ERDEM Orhan,DİKİCİ A Metin LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.8, no.29, 2009, ss.198 - 213.
AMA ERDEM O,DİKİCİ A LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2009; 8(29): 198 - 213.
Vancouver ERDEM O,DİKİCİ A LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2009; 8(29): 198 - 213.
IEEE ERDEM O,DİKİCİ A "LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 8, ss.198 - 213, 2009.
ISNAD ERDEM, Orhan - DİKİCİ, A Metin. "LİDERLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 8/29 (2009), 198-213.