Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Her geçen gün ağırlaşan rekabet koşulları yüzünden gerek hizmet sektörü gerekse üretici firmalar faaliyetlerini ana ve yan alan olmak üzere ikiye ayırmaya başlamışlardır. Ana faaliyetler, firmaların rakiplerine göre üstün ve farklı değerler yaratmak için yatırımlarını yoğunlaştırdıkları alanlardır. Yan faaliyetler ise firmaların dışardan ek destek aldığı alanlar olarak tanımlanabilir. Dış ticarette faaliyet gösteren üreticiler ve taşımacılık hizmeti sunan işletmeler temel alanları üretim ve taşımacılık hizmetlerine odaklanırken destekleyici, tamamlayıcı ve kolaylaştırıcı hizmetler için aracılardan yardım almaktadırlar. Deniz taşımacılığında aracılar gemi sahibi veya işletmesiyle yük sahibi veya yük temsilcisi arasında köprü işlevi gören kişilerdir. Bu aracılara gemi acenteleri, forvarder işletmeleri ve brokerler örnek gösterilebilir. Bu çalışmanın amacı, deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren broker seçiminde kullanılan kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlerin ağırlıklarının tespit edilmesidir. Çalışmanın metodolojisinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Bulanık TOPSIS yöntemi ile uzman görüşü alınarak her bir kriterin ağırlıkları ve önem dereceleri hesaplanmıştır. Son olarak ise yine ÇKKV yöntemlerinden biri olan VIKOR yöntemi ile brokerlik hizmetine ihtiyaç duyan bir firmanın, satın alacağı brokerlik hizmeti için en uygun alternatif şirketlerin sıralanması yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

DETERMINATION OF BROKER SELECTION CRITERIA SCORES AND EVALUATION OF ALTERNATIVES IN MARITIME TRANSPORTATION

Öz:
Highly intensive competition leads both the firms operating in manufacturing and service industry separate their activities into main and supportive areas. Main activities are the areas where the companies highly invest on to create superior and differentiated values as against to their competitors. Supportive activities can be defined as outsourced areas. Producers and transportation companies use the services of intermediaries for supportive, complementary and facilitative activities while focus on the main activities like production and transportation. The intermediaries in sea transportation are the people who serve as a bridge between the cargo owner or his representative and ship owner or his representative. Freight forwarders, ship agents and brokers are the examples of intermediaries in sea transportation. The aim of this study is to determine the broker selection criteria and to identify the scores of each criterion. In the methodology part, one of the multi criteria decision-making methods called Fuzzy TOPSIS is used and by taking into consideration the views of experts, each criterion is scored and the importance degrees are determined. Finally, the alternative brokers are ranked for a company who needs broker service with the VIKOR method.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktaş, R., Doğanay, M.M., Gökmen, Y., Gazibey, Y. ve Türen, U. (2015). Sayısal Karar Verme Yöntemleri. Istanbul: Beta Yayınevi.
 • Akyüz, G. (2012). Bulanık Vikor yöntemi ile tedarikçi seçimi. Atatürk Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 26 (1), 197--214.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Balcı, G. (2011). Shipbroker selection criteria: Viewpoint ofcharterers in dry bulk shipping, Yüksek Lisans Tezi, Department of Nordic Master in Maritime Management, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
 • Chan, F.T.S. ve Kumar, N. (2007). Global supplier development considering risk factors using fuzzy extended AHP--Based approach. Omega, 35, 423.
 • Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision--making under fuzzy environment. Fuzzy sets and systems, 114 (1), 1--9.
 • Collins, N. (2000). The Essential Guide to Chartering and Dry Freight Market. London: Clarkson Research Studies.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.
 • Çetin, İ.B. (2013). Carter İşlemleri. A. G. Cerit, D.A. Deveci ve S. Esmer (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.293--342). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Denktaş Şakar, G. (2013). Gemi Brokerliğinde İlişki Pazarlaması (Keşifsel Bir Çalışma). A. G. Cerit, D.A. Deveci ve S. Esmer (Ed.),
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.247--290). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Deveci, D.A. (2013). Deniz Ulaştırması: İşletmeler. ve İşlevler. A. G. Cerit, D. A. Deveci ve S. Esmer (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.23--34). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Gorton, L., Hillenius, P., Ihre, R. ve Sandevarn, A. (2009). Shipbroking and Chartering Practice. 7th edition, London: Informa.
 • Hwang, C.L. ve Yoon, K. (1981). Multiple Attributes Decision Making Methods and Applications. Berlin/Heidelberg/New--York: Springer Verlag.
 • ICS, Institute of Chartered Shipbrokers (2014). Dry Cargo Chartering, London: ICS.
 • Metaxas, B.N. (1972). The future of the tramp shipping industry. Journal of Transport Economics and Policy, (3), 271--280.
 • Opricovic, S. (1998). Multicriteria optimization of civil engineering systems. Faculty of Civil Engineering, Belgrade, 2(1), 5-21.
 • Opricovic, S. ve Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156 (2), 445--455.
 • Opricovic, S. ve Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178 (2), 514-529.
 • Öncü H. (1994). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Matser Basım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Öztürkoğlu Y. ve Türker, D. (2013). Application of TOPSIS to analyze stakeholder relations. International Journal of Business and Social Research, 3(5), 245-255.
 • Pisanias, N. ve Willcocks, L. (1999). Understanding slow internet adoption "infomediation' in shipbroking markets. Journal of Information Technology, 14, 399-413.
 • Sanchez, J. ve Gomez, A. T. (2003). Applications of fuzzy regression in actuarial analysis. The Journal ofRisk and Insurance, 70(4), 665-699.
 • Stopford, M. (2009). Maritime Economics. 3rd. Edition, New York: Routledge.
 • Strandenes, S. P. (2000). The shipbroking function and market efficiency. International Journal ofMaritime Engineering, 2(1), 17--26.
 • Şahin, A.E.__ (2001). Eğitim araştırmalarında delphi tekniği ve kullanımı. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 215--220.
 • Yoon, K. P. ve Hwang, C. L. (1995). Multiple Attribute Decision Making: An Introduction. (Vol. 104). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Yu, P. L. (1973). class of solutions for group decision problems. Management Science, 19(8), 936--946.
 • İnternet Kaynakları:
 • The Baltic Exchange (2014). The Baltic Code. http://WWW.balticexchange.com/dyn/_assets/_pdfs/documentation/baltic_ code_nov14.pdf, Erişim Tarihi: 27.10.2015
 • Şişmanyazıcı, H. (2014). Gemi Brokerliğinin Geleceği, Kaptan Haber. http:/lwww.kaptanhaber.com/index.php?sayfa:yazar&id=40&yazi_id=10 0869, Erişim Tarihi: 13.10.201
APA Ozturkoglu Y, Caliskan A (2016). DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 31 - 61.
Chicago Ozturkoglu Yucel,Caliskan Aylin DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2016): 31 - 61.
MLA Ozturkoglu Yucel,Caliskan Aylin DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2016, ss.31 - 61.
AMA Ozturkoglu Y,Caliskan A DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2016; 31 - 61.
Vancouver Ozturkoglu Y,Caliskan A DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2016; 31 - 61.
IEEE Ozturkoglu Y,Caliskan A "DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.31 - 61, 2016.
ISNAD Ozturkoglu, Yucel - Caliskan, Aylin. "DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2016), 31-61.
APA Ozturkoglu Y, Caliskan A (2016). DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 8(1), 31 - 61.
Chicago Ozturkoglu Yucel,Caliskan Aylin DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 8, no.1 (2016): 31 - 61.
MLA Ozturkoglu Yucel,Caliskan Aylin DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2016, ss.31 - 61.
AMA Ozturkoglu Y,Caliskan A DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2016; 8(1): 31 - 61.
Vancouver Ozturkoglu Y,Caliskan A DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2016; 8(1): 31 - 61.
IEEE Ozturkoglu Y,Caliskan A "DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 8, ss.31 - 61, 2016.
ISNAD Ozturkoglu, Yucel - Caliskan, Aylin. "DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 8/1 (2016), 31-61.