PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 244 - 260 Metin Dili: Türkçe

PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Öz:
Öğretim tasarımı, hızla büyüyen, değişen ve gelişen bir alan olup, öğretim tasarımcılarının eğitimi de çok yönlü, gerçek hayatla uyumlu, sürece odaklı ve güncel bir eğitim anlayışı gerekmektedir. Bu durum çalışmasında, yoğun bir tasarım süreci içeren çoklu ortam tasarımı dersini alan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin, öğretim tasarımı alanı ile ilgili elde ettikleri kazanımlar incelenmiştir. Bir öğretim dönemi boyunca, iki projeyi kapsayan tasarım dersinde her iki projede takım oluşturma stratejisi, projenin doğası, danışmanlar gibi unsurlar değişmiştir. Çalışmanın asıl katılımcılarını dersi alan 47 öğrenci (acemi öğretim tasarımcıları) oluştururken, 16 mezun ve 10 bir önceki yıldan aynı dersi alan öğrenci ile de sonuçların teyit edilmesi adına görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada mevcut öğrencilerin öğrenme çıktılarını ölçmek için ön ve son test şeklinde uygulanan bir anket kullanılmıştır. Proje grupları ile yapılan görüşmeler ve bireysel görüşmeler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Anket sonuçlarına göre mevcut öğrenciler öğretim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma, öğretim tasarım süreci yürütme, öykü yaprakları oluşturma, çoklu ortam tasarım programları kullanma, öğretim materyallerini değerlendirme, öğretim teknolojilerini etkin şekilde öğretim için kullanma, araştırma ve raporlama, ses video işleme, takım çalışması ve donanım bilgisi gibi unsurlarda anlamlı ölçüde yetkinlik kazandıkları görülmüştür. Tüm katılımcıların görüşmelerinden elde edilen sonuçlara göre ise, anket sonuçlarından farklı olarak, katılımcılar gerçek yaşam deneyimi kazandıkları ve hedef kitle ile iletişim kurmayı öğrendiklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin öğretim tasarımı alanında kabul edilegelen öğretim tasarımcısı becerilerinin bir çoğunu çoklu ortam tasarımı sürecinde elde edebildiklerini göstermektedir. Ancak bu süreçte, öğrencilerin zamanın kısıtlılığı nedeniyle sürecin yeterince anlaşılmaması, gerçek bir hedef kitle ile iletişime geçmenin zorluğu, öğretim üyesi tarafından belirlenen bir takımla çalışmanın proje performans ve ürününü etkilemesi gibi sorunların da yaşandığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları çoklu ortam tasarımının getirdiği kazanımların yanısıra, bunları etkileyen unsurları da irdelemesi yönüyle de yeni oluşturulacak dersler için bir kaynak sunmuş olacaktır.
Anahtar Kelime:

INVESTIGATING INSTRUCTIONAL DESIGN SKILL DEVELOPMENT DURING THE PROJECT BASED MULTIMEDIA DEVELOPMENT PROCESS

Öz:
While instructional design is a fast growing, changing and improving field, instructional designer training requires multi-faceted, real life-like, process oriented and contemporary educational understanding. In this case study, the learning outcomes obtained by the junior students who study at Computer Education and Instructional Technology and took a multimedia development course consisting an intense design process were investigated. During a semester, strategy of creating a team, nature of the projects and facilitators were changed for each project in the design course consisting two projects. While the actual participants of the study were 47 students (novice instructional designers), 16 graduates and 10 previous year students were interviewed to triangulate the results. To measure learning outcomes of current students, a survey was implemented as a pre and posttest. Project team and individual interviews were analyzed through content analysis. According to survey results, current students showed a significant improvement in skills on knowledge of instructional technologies, conducting instructional design processes, development of storyboards, using multimedia development programs, assessing instructional materials, using technological resources for instruction effectively, conducting and reporting research, editing audio/video, working collaboratively in teamwork and hardware knowledge. Regarding the entire data gathered from the all participants of the study, apart from survey results, they stated that they got a real life experience and learn how to communicate with target learners. The results imply that students are able to get many skills accepted as instructional designer skills in instructional design field via a multimedia design course. However, during the course, students had some problems such as lack of setting a connection between instructional design phases because of time limitations, challenging to contact with a real target group and having negative influences in processes and end products because of instructor-led random assignment of the first project teams. The results of the study will offer a resources for the future courses in terms of elaborating the outcomes brought by multimedia design process as well as the issues influencing the outcomes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bannan-Ritland, B. (2001). Teaching Instructional Design: An Action Learning Approach. Performance Improvement Quarterly, 14(2), 37-52.
 • Barron, B. J. S., Schwartz, D. L., Vye, N. J., Moore, A., Petrosino, A., Zech, L., & Bransford, D. J. (1998). Doing with understanding: Lessons from research on problem and project-based learning. The Journal of the Learning Sciences , 7(3), 271-311.
 • Bratton, B. (2007). Professional Competencies in the Instructional Technology Field. Trends and issues in instructional design and technology. Reiser, R.A., & Dempsey, J.A. (Eds.). Upper Saddle River, New Jersey : Merrill/Prentice Hall.
 • Dabbagh, N. & Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Pearson Education.
 • Dabbagh, N. & Blijd, C.W. (2010). Students' Perceptions of Their Learning Experiences in an Authentic Instructional Design Context, The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning , 4(1), 6-29.
 • Davidson - Shivers, G.V. & Rasmussen, K. L. (2007). Competencies for Instructional Design and Technology Professionals. In Reiser, R.A., & Dempsey, J. A. (Eds.). Trends and issues in instructional design and technology (pp.271-286). Upper Saddle River , NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Gayeski, D. M. (1993). Multimedia for Learning: Development, application, evaluation. Emglewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
 • Gergen, K. J. (1985). The Social Constructions Movement in Modern Psychology, 40(3), 266-275.
 • Gibby, S., Quiros, O., Demps, E. & Liu, M. (2002). Challenges of Being an Instructional Designer for New Media Development: A View from the Practitioners. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 11(3), 195-219. Norfolk, VA: AACE.
 • Gifford, B. R. Enyedy, N.D. (1999). Activity centered Design: Towards a theoretical framework for CSCL. In Proceeding the CSCL'99 conference (pp 189-197), December 12-15.
 • Gustafson, K. (2002). Instructional design tools: A critique and projections for the future. Educational Technology Research and Development, 50(4), 59-66.
 • Goodyear, P. (1997). Instructional design environments: Methods and tools for the design of complex instructional systems. In S. Dijkstra, N. M. Seel, F. Schott, & R. D. Tennyson, (Eds.), Instructional design: International perspectives (pp. 83-111). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Gustafson, K. L. & Branch, R. M: (2007). What is Instructional Design? (Ch. 2). Reiser, R.A., & Dempsey, J.A. (Eds.). Upper Saddle River, New Jersey : Merrill/Prentice Hall
 • Holcomb, C., Wedman, J.F. & Tessmer, M. (1996). ID Activities and Project Success: Perceptions of Practitioners, Performance Improvement Quarterly, 9(1), 49-61.
 • Jonassen, D.H. & Rohrer-Murphy, L. (1999). Activity theory as a framework for designing constructivist learning environments. ETR&D, 47(1), 61-79.
 • Kafai, Y. (1995). Minds in play: Computer game design as a context for children's learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Keppell, M. (1999). The Crucial Roles of the Instructional Designer and the Subject Matter Expert in Multimedia Design. In B. Collis & R. Oliver (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 1999 (598-603). Chesapeake, VA: AACE.
 • Papert, S. & Harel, I. (1991). Constructionism. Norwood, NJ: Ablex Publishing.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. NewBurry Park, CA: Sage.
 • Hardre, P. L., Ge, X. & Thomas, M. K. (2006). An Investigation of Development Toward Instructional Design Expertise, Performance Improvement Quarterly, 19(4), 63-90.
 • Liu, M. & Rutledge, K. (1996). The Effect of a "Learner as Multimedia Designer" Environment on At-Risk High School Students' Motivation and Learning of Design Knowledge. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, NY, April 8-12.
 • Rasmussen, K. L. (2002). Competence at a glance: Professional Knowledge, skills and abilities in the field of instructional design and technology. In Reiser, R.A., & Dempsey, J. A. (Eds.). Trends and issues in instructional design and technology (pp.375-385). Upper Saddle River , NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Reiser, R.A. (2001). A History of Instructional Design and Technology: Part I: A History of Instructional Media, Educational Technology Research and Development, 49(1), 53-64.
 • Reiser, R.A. (2007). What field did you say you were in? Defining and naming our field. Ch 1 in Trends and issues in instructional design and technology. Reiser, R.A., & Dempsey, J.A. (Eds.). Upper Saddle River, New Jersey : Merrill/Prentice Hall.
 • Richey, R., Fields, D.C. & Foxon, M.(2001). Instructional Design Competencies: The Standarts, Sycrause, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology.
 • Rowland, G., Parra, M.L., & Basnet, K. (1995). Educating instructional designers: Different methods for different outcomes. In Seels, B.B. (Ed.). Instructional design fundamentals: A reconsideration. (pp.223-235) Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
 • Seels, B. (1995). Instructional Design Fundamentals: A Reconsideration. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
 • Sherry, L., & Myers, K.M. (1998). The dynamics of collaborative design. IEEE Transactions on Professional Communication, 41(2), 123-139.
 • Spector, M. (2001). Glossary of IBSTPI Instructional Design Terms. In Richey, R., Fields, D.C. & Foxon, M.(Eds). Instructional Design Competencies: The Standarts (pp. 179 - 184), Sycrause, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology.
 • Sugar, W. A. (2001). What is so good about user-centered design? Documenting the effect of usability sessions on novice software designers. Journal of Research on Computing in Education, 33(3), 235- 250.
 • Tessmer, M., & Richey, R. C. (1997). The role of context in learning and instructional design. Educational Technology Research & Development, 45(2), 85-115.
 • Tracey, M. W., & Baaki, J. (2014). Design, Designers and Reflection-in-Action. In B. Hokanson & A. Gibbons (Eds.), Design in educational technology: Design thinking, design process, and the design studio (pp. 1-13). New York: Springer
 • Tracey, M. W., Hutchinson, A., & Grzebyk, T. Q. (2014). Instructional designers as reflective practitioners: Developing professional identity through reflection. Educational Technology Research and Development, 62(3), 315-334.
 • Van Rooij, S. W. (2010). Project management in instructional design: ADDIE is not enough. British Journal of Educational Technology, 41(5), 852-864. Visscher-Voerman, I., Kuiper, W., & Verhagen, P. (2007). Educating educational designers: The university of twente case. In M. Simonson (Ed.), Proceedings of the Association for Educational Communications and Technology (2nd ed., pp. 332-343). Anaheim, CA: AECT.
 • Winn, W. (1997). Advantages of a theory based curriculum in instructional technology. Educational Technology, 37(1), 34-41.
 • York, C. S., Ertmer, P.A. & Gedik, N. (2009). Extracting Heuristics from Expert Instructional Designers, In Simonson, M. R. (Ed.) 32nd Proceedings of Association for Educational Communications and Technology. (pp. 496- 510). Louisville, KY.
 • Young, R. A. & Collin, A. (2004). Introduction: Constructivism and social constructionism in the career field, Journal of Vocational Behavior, 64(3), 373-388.
 • Yusop, F. D., & Correia, A. (2012). The civic-minded instructional designers framework: An alternative approach to contemporary instructional designers' education in higher education. British Journal of Educational Technology, 43(2), 180-190.
APA KARAKUŞ YILMAZ T, ÇAĞILTAY K (2016). PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. , 244 - 260.
Chicago KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,ÇAĞILTAY Kürşat PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. (2016): 244 - 260.
MLA KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,ÇAĞILTAY Kürşat PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. , 2016, ss.244 - 260.
AMA KARAKUŞ YILMAZ T,ÇAĞILTAY K PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. . 2016; 244 - 260.
Vancouver KARAKUŞ YILMAZ T,ÇAĞILTAY K PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. . 2016; 244 - 260.
IEEE KARAKUŞ YILMAZ T,ÇAĞILTAY K "PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI." , ss.244 - 260, 2016.
ISNAD KARAKUŞ YILMAZ, TÜRKAN - ÇAĞILTAY, Kürşat. "PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI". (2016), 244-260.
APA KARAKUŞ YILMAZ T, ÇAĞILTAY K (2016). PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6(2), 244 - 260.
Chicago KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,ÇAĞILTAY Kürşat PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 6, no.2 (2016): 244 - 260.
MLA KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,ÇAĞILTAY Kürşat PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.6, no.2, 2016, ss.244 - 260.
AMA KARAKUŞ YILMAZ T,ÇAĞILTAY K PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2016; 6(2): 244 - 260.
Vancouver KARAKUŞ YILMAZ T,ÇAĞILTAY K PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2016; 6(2): 244 - 260.
IEEE KARAKUŞ YILMAZ T,ÇAĞILTAY K "PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6, ss.244 - 260, 2016.
ISNAD KARAKUŞ YILMAZ, TÜRKAN - ÇAĞILTAY, Kürşat. "PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 6/2 (2016), 244-260.