"TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2017 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 3 - 51 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

"TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Para piyasalarında kredi araçları ile finansman yaratmanın ön koşulu alacaklı konumundaki kişide borcun ifa edileceğine yönelik güvenin sağlanmasıdır. Güven ihtiyacını gideren en temel hukuki araçlar ise ayni ve şahsi teminatlardır. Ayni teminat türü olan rehin esas itibarıyla Türk Medeni Kanununun (TMK) "Eşya Hukuku" kitabında düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Ticaret Hukukunun ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmasını sağlayan basitlik, sürat, güven gibi ihtiyaçların giderilmesine yönelik özel düzenlemeler, bu konunun da farklı bir şekilde ele alınması ihtiyacını doğurmuştur. Nitekim, bu çerçevede ilk olarak, 1971 tarihli 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK)1 ile özel düzenlemeler öngörülmüştür. Ancak, bu Kanun, uygulamanın ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediği gerekçesiyle 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmış; yerine de aynı tarihte 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) yürürlüğe girmiştir.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu; rehin hakkının konusu ve tarafları yönünden Ticaret Hukuku, hakkın özü açısından Medeni Hukuk, borçlunun borcunu ödemediği takdirde söz konusu olacak süreç bağlamında İcra ve İflas Hukuku, cezai müeyyideleri bakımından da Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku disiplinlerinin kesişim noktalarında yer almaktadır. Bu çalışmada ise Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu kapsamında kurulacak rehin sözleşmelerinin tarafları, şekli, içeriği, konusu ve ilgili diğer yeni düzenlemeler Ticaret Hukuku açısından incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
The pre-condition of creating fund from money markets by credit instruments is to provide confidence for payment of the debt to the creditor. The main legal instruments that provide the need of confidence are real and personal securities. The pledge which is a type of real security is enacted in "Property Law" Book of Turkish Civil Code. In addition to that, the special provisions for the need of simplicity, rapidity, confidence that make Commercial Law occur as a seperate discipline create the need to handle also this subject differently. In this scope, initially, special provisions are foreseen with the Commercial Enterprise Pledge Code (Nr. 1447) dated 1971. However, this Code is abolished in January 01, 2017 on ground that it can not answer the needs of practice effectively. Instead of this Code, Movable Pledge in Commercial Actions Code (Nr. 6750) came into force in January 01, 2017. Movable Pledge in Commercial Actions Code takes place in the junction of Commercial Law as the subject and parties of pledge, Civil Law as the essence of the right of pledge, Debt Enforcement and Bankruptcy Law as the process of nonpayment of the debt by the debtor and Criminal Law and Criminal Procedure Law as the criminal sanctions. In this study, the parties, form, content, subject of the pledge agreements which will be drawed up in scope of Movable Pledge in Commercial Actions Code and other related new provisions will be examined in terms of Commercial Law.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akyazan, S.: Ticarî İşletme Rehni, Batider 1976, C. 8, S. 4, s. 61-81.
 • Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, 22. Bası, Ankara 2016.
 • Ayhan, R./Özdamar, M./Çağlar, H.: Ticari İşletme Hukuku, 8. Bası, Ankara 2015.
 • Bayazıtlı, E./Çelik, O./Gürdal, K.: Genel Muhasebe, 2. Baskı, Ankara 2016.
 • Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, Ankara 2015.
 • Ertaş, Ş.: Ticarî İşletme Rehni, Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, İzmir 2005, s. 39-50.
 • Erten, A.: Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001.
 • Erzurumluoğlu, E.: Ticari İşletme Rehni, Ankara Barosu Dergisi 1977, S. 3, s. 430- 438.
 • Helvacı, İ.: Sanayi İşletmelerinde Ticari İşletme Rehni Üzerine (Ticari İşletme Rehni Kanunu Ek Madde 2), İÜHFM 2007, C. 65, S. 1, s. 273-284.
 • Kayıhan, Ş.: Ticari İşletme Rehni, İstanbul 1996.
 • Mimaroğlu, S. K.: Ticaret Hukuku, C. I, İşletme Hukuku, 3. Baskı, Ankara 1978.
 • Nomer, N. F.: İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler İle Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 395-418.
 • Poroy, R./Yasaman, H.: Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2012.
 • Reisoğlu, S.: Menkul İpoteği "Teslimsiz Menkul Rehni", Ankara 1965.
 • Reisoğlu, S.: Ticari İşletme Rehni Uygulama-Sorunlar, Prof. Dr. Gürgân Çelebican'a Armağan, Ankara 2011, s. 377-395 (Ticari İşletme Rehni).
 • Reisoğlu, S.: Ticari İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1977 (Uygulama Sorunları).
 • Sirmen, L.: Alacak Rehni, Ankara 1990.
 • Şit İmamoğlu, B.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
 • Teoman, Ö.: Tacir Ticari İşletmesini Üçüncü Bir Kişinin Borcunun Güvencesi Olarak Rehnedebilir Mi?, Tüm Makalelerim, C. 3 (2002-2010), İstanbul 2010, s. 120-130.
 • Ülgen, H./Helvacı, M./Kendigelen, A./Kaya, A./Nomer Ertan, N. F.: Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2015.
APA GÖLE O, Aydoğan G (2017). "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 3 - 51.
Chicago GÖLE OSMAN CELAL,Aydoğan GÖKHAN "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2017): 3 - 51.
MLA GÖLE OSMAN CELAL,Aydoğan GÖKHAN "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2017, ss.3 - 51.
AMA GÖLE O,Aydoğan G "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 3 - 51.
Vancouver GÖLE O,Aydoğan G "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 3 - 51.
IEEE GÖLE O,Aydoğan G ""TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.3 - 51, 2017.
ISNAD GÖLE, OSMAN CELAL - Aydoğan, GÖKHAN. ""TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2017), 3-51.
APA GÖLE O, Aydoğan G (2017). "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), 3 - 51.
Chicago GÖLE OSMAN CELAL,Aydoğan GÖKHAN "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 33, no.1 (2017): 3 - 51.
MLA GÖLE OSMAN CELAL,Aydoğan GÖKHAN "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.33, no.1, 2017, ss.3 - 51.
AMA GÖLE O,Aydoğan G "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2017; 33(1): 3 - 51.
Vancouver GÖLE O,Aydoğan G "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2017; 33(1): 3 - 51.
IEEE GÖLE O,Aydoğan G ""TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33, ss.3 - 51, 2017.
ISNAD GÖLE, OSMAN CELAL - Aydoğan, GÖKHAN. ""TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU"NUN TİCARET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 33/1 (2017), 3-51.