Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 463 - 467 Metin Dili: Türkçe

TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME

Öz:
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yunanistan Tabipler Birliği tarafından 24 Eylül 2016 tarihinde Kos'ta düzenlenen "Günümüz Avrupası'nda Mezuniyet Öncesi, Mezuniyet Sonrası ve Sürekli Tıp Eğitimi Konferansı"na Yunanistan Tabipler Birliği'nin davetlisi olarak katıldı. Toplantıda Türkiye'de tıp eğitiminin durumu üzerine kısa değerlendirme sunuldu. Son yıllarda birbiri ardına açılan yeni tıp fakültelerindeki tıp eğitimi, köklü tıp fakültelerinde artan kontenjanlar nedeniyle yaşanan güçlüklere değinildi. Yıllık toplam öğrenci sayısının "Türkiye'de yeterli sayıda hekim bulunmadığı" argümanı üzerinden sürekli artırıldığı ancak gelinen noktada gerekli olandan fazla öğrenci alınmakta olduğunun artık Sağlık Bakanlığı raporlarına da yansıdığı belirtildi. Sağlıkta piyasalaşmanın tıp eğitimine olumsuz etkileri örnekleriyle aktarıldı. Kayırmacılık, akademik yükselmelerde liyakata dikkat edilmemesi, adrese teslim atamalar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin doğurmaya başladığı sorunlar üzerinde duruldu. Nitelikli tıp eğitimi ve halkın sağlık hakkı adına TTB'nin uzmanlık dernekleri ile birlikte yürüttüğü çalışmalara ve üzerine düşen sorumlulukları alma kararlılığına değinildi.
Anahtar Kelime:

The State of Medical Education in Turkey: A Brief Assessment on behalf of Turkish Medical Association

Öz:
Turkish Medical Association (TMA) attended "The Conference on Medical Education: Undergraduate, Postgraduate and Continuing Education in Today's Europe" held on September 24, 2014 in Kos Island that has been organised by Panhellenic Medical Association. TMA attended the Conference upon invitation by Panhellenic Medical Association. A brief assessment on state of medical education in Turkey was presented. Medical education in new medical schools and problems in eminent medical schools related to increased student quotas in recent years were mentioned. It was also stated that the medical student quotas were increased continuously with the argument "there is not enough physician in Turkey" but the fact that existing quotas went beyond the needs of the country was refl ected even in off icial reports of the Ministry of Health. The negative eff ects of marketization in health were depicted with examples. Nepotism and political intervention in the posting and promotion of faculty members, the problems related to Health Sciences University were highlighted. TMA's work with medical specialty associations on quality medical education and right to health, and TMA's intention to take responsibility on these topics were stressed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aslan, D. (2013) TTB-UDEK Üyesi dernekler ve SCI expanded kapsamında taranan bilimsel dergiler, TTB UDEK Bülteni, 8:9- 11.
  • Başara, BB, Güler, C., Yentür GK (Ed) (2015) T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Ankara, Sentez Matbaacılık ve Yayıcılık.
  • Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü web sayfası (2014) Erişim tarihi 1 Kasım 2016, http://mevzuat.basbakanlik. gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0 &sourceXmlSearch=t%C4%B1pta%20ve%20di%C5%9F%20 hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf .
  • ÖSYM web sayfası (2015) Erişim Tarihi 1 Kasım 2016, http:// dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/LYS/2015LYSSAYISA LBILGILER30062015.pdf.
  • Özgür, F. (2012) TTB-UDEK/Ulusal Yeterlik Kurulu 2010-2012 döneminde kurum ziyaretleri nasıl devam etti? TTB-UDEK Bülteni, 7:29-33.
  • Şencan, İ, (Ed) (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefl eri ve Sağlık Eğitimi, Ankara, Pozitif Matbaa.
  • TTB web sayfası (2012) Erişim Tarihi 1 Kasım 2016, http:// www.ttb.org.tr/kutuphane/stesmg.pdf.
  • TTB web sayfası (2015) Erişim Tarihi 1 Kasım 2016, https:// kredilendirme.ttb.dr.tr.
  • UDEK web sayfası (2016) Erişim Tarihi 1 Kasım 2016, https:// www.ttb.org.tr/udek.
  • UTEAK web sayfası (2016) Erişim Tarihi 1 Kasım 2016, http:// uteak.org.tr/uteak_tepdad/1.
APA İLHAN B, ASLAN D, ERİŞGEN G, ODABAŞI O (2016). TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. , 463 - 467.
Chicago İLHAN Bayazıt,ASLAN Dilek,ERİŞGEN Gülriz,ODABAŞI Orhan TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. (2016): 463 - 467.
MLA İLHAN Bayazıt,ASLAN Dilek,ERİŞGEN Gülriz,ODABAŞI Orhan TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. , 2016, ss.463 - 467.
AMA İLHAN B,ASLAN D,ERİŞGEN G,ODABAŞI O TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. . 2016; 463 - 467.
Vancouver İLHAN B,ASLAN D,ERİŞGEN G,ODABAŞI O TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. . 2016; 463 - 467.
IEEE İLHAN B,ASLAN D,ERİŞGEN G,ODABAŞI O "TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME." , ss.463 - 467, 2016.
ISNAD İLHAN, Bayazıt vd. "TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME". (2016), 463-467.
APA İLHAN B, ASLAN D, ERİŞGEN G, ODABAŞI O (2016). TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. Toplum ve Hekim, 31(6), 463 - 467.
Chicago İLHAN Bayazıt,ASLAN Dilek,ERİŞGEN Gülriz,ODABAŞI Orhan TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. Toplum ve Hekim 31, no.6 (2016): 463 - 467.
MLA İLHAN Bayazıt,ASLAN Dilek,ERİŞGEN Gülriz,ODABAŞI Orhan TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. Toplum ve Hekim, vol.31, no.6, 2016, ss.463 - 467.
AMA İLHAN B,ASLAN D,ERİŞGEN G,ODABAŞI O TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. Toplum ve Hekim. 2016; 31(6): 463 - 467.
Vancouver İLHAN B,ASLAN D,ERİŞGEN G,ODABAŞI O TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME. Toplum ve Hekim. 2016; 31(6): 463 - 467.
IEEE İLHAN B,ASLAN D,ERİŞGEN G,ODABAŞI O "TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME." Toplum ve Hekim, 31, ss.463 - 467, 2016.
ISNAD İLHAN, Bayazıt vd. "TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME". Toplum ve Hekim 31/6 (2016), 463-467.