YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU

Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 230 - 261 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU

Öz:
İletişim teknolojileri günümüzde hızlı bir şekilde gelişim göstermekte ve dünyanın çehresi giderek değişmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimini sağlayan en önemli unsur ise şüphesiz internet olmuştur. Yeni medya, yoğun bir şekilde internet teknolojisinden beslenmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, geleneksel kitle iletişim araçlarını da değişime uğratmıştır. Televizyon gibi önemli bir kitle iletişim aracının internet ile yakınsaması aracılığıyla IPTV adı verilen etkileşimli yayın teknolojisi ortaya çıkmıştır. IPTV yayın teknolojisi, televizyondan internete dönüşüm sürecini hızlandırmış; internet bu sayede popülaritesini arttırmıştır. IPTV'nin Smart TV teknolojisine evrilmesi ve internetin kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte sosyal paylaşım ağları ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye'de yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyaya daha çok gençler ilgi duymaktadır. Facebook, Twitter, Google+ gibi sosyal paylaşım ağları gerek Türkiye'de ve gerekse de dünyada hızlı bir şekilde üye sayısını arttırmakta, böylelikle reel ve sanal dünya ayrımı ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmada, gençlerin sosyal paylaşım ağlarına yoğun ilgi göstermesinin nedenleri detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Bilgisayar, internet teknolojileri ve sosyal paylaşım ağlarıyla ilgili bilgiler aktarıldıktan sonra, gençlik ve sosyal medya ilişkisine değinilerek "Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği" oluşturulmuştur. Böylece gençlerin sosyal paylaşım ağlarındaki konumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bulguların ışığında çalışma sonuçlandırılmış ve konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon İktisat

CHANGING COMMUNICATION PROCESS WITH NEW MEDIA: THE POSITION OF YOUNG PEOPLE IN THE SOCIAL SHARING NETWORKS

Öz:
Today new technologies for use in communication are being developed at a fast pace and as a consequence the world we know is changing rapidly. The most important factor in the development of the new communication technologies is without doubt the Internet. New media, which is heavily supported by the Internet technology, changed the means used for mass media communication also. The convergence of TV, an important mass media communication instrument, with Internet created the IPTV, an interactive broadcast technology. The IPTV broadcast technology hastened the transfer from the TV as we know, to the TV over Internet. This, in turn resulted in increased popularity of Internet. Social networks started to move to the forefront of communication as IPTV evolved into Smart TV and as the number of Internet users grew rapidly. The youth, specially in Turkey, is more involved in the use of new communication technologies and social networking. The distinction between the real and the virtual worlds is disappearing as social networks such as Facebook, Twitter, Google+ keep increasing rapidly the number of their users both in Turkey and all over the world. In this study, the reasons for the intense interest of the youth in social networks is anaylsed in detail. Information concerning computers, Internet technology and social networks is provided first. Then, a metric for the relation between the youth and the social media, "Measure of Position Determination in Social Networking" is developed. Thus, an attempt is made to determine the position of the youth in the use of social networking. The study is concluded in the light of its findings and suggestions are made for further study.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KIRIK A (2017). YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. , 230 - 261.
Chicago KIRIK ALİ MURAT YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. (2017): 230 - 261.
MLA KIRIK ALİ MURAT YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. , 2017, ss.230 - 261.
AMA KIRIK A YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. . 2017; 230 - 261.
Vancouver KIRIK A YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. . 2017; 230 - 261.
IEEE KIRIK A "YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU." , ss.230 - 261, 2017.
ISNAD KIRIK, ALİ MURAT. "YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU". (2017), 230-261.
APA KIRIK A (2017). YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 230 - 261.
Chicago KIRIK ALİ MURAT YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5, no.1 (2017): 230 - 261.
MLA KIRIK ALİ MURAT YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.5, no.1, 2017, ss.230 - 261.
AMA KIRIK A YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017; 5(1): 230 - 261.
Vancouver KIRIK A YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017; 5(1): 230 - 261.
IEEE KIRIK A "YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU." Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5, ss.230 - 261, 2017.
ISNAD KIRIK, ALİ MURAT. "YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA DEĞİŞEN İLETİŞİM SÜRECİ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA GENÇLERİN KONUMU". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5/1 (2017), 230-261.