Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 58 - 65 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Öz:
Günümüzde tıp alanında gerçekleşen baş döndürücü gelişmeler pek çok hastalığa çare olmaktaysa da modern bilgi ve ileri teknoloji ile donanmış hekimlerin hala çaresiz kaldığı durumlar mevcuttur. Tüm tıbbi gelişmelere rağmen tedavi sonucunda iyileşme sağlanamayan ya da ölümcül bir hastalık tanısı almış olan hastalar farklı arayışlara yönelmektedir. Bu bağlamda tamamlayıcı-alternatif tıp kavramı giderek ön plana çıkmaktadır. Nitekim Batı tıbbı da artık bu tamamlayıcı ve destekleyici yöntemlere eskisi kadar mesafeli değildir. Tüm dünyada, bizzat hekimlerin giderek bu alana ilgi duymaya başladıkları, henüz tedavinin bir parçası olarak uygulamasalar bile öğrendikleri, gerektiğinde hastalarını bilgilendirdikleri ve bu alanda araştırmalar yaptıkları yazdıkları bilimsel eserlerden anlaşılmaktadır. Bu yazıda Türkiye'de yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hukuki ve etik açılardan değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Etik

A Legal and Ethical Evaluation of the Regulations on Traditional and Complementary Medicine

Öz:
Although the great achievements in today's medicine offer remedies for many illnesses, there are still cases where physicians are helpless despite their highly improved technological abilities and medical knowledge. Patients who cannot get well despite such medical treatments or have been diagnosed with a terminal illness might seek different solutions. In this context, applications of traditional and complementary medicine become prominent. We can also see that Western medicine is not as distant as it used to be toward traditional and complementary medicine. It is noticeable in the recent literature that physicians worldwide now tend to be knowledgeable with these practices, and that although they do not make them a part of their treatments yet, they inform their patients about them and do research on them. In this paper, the new Regulations on Traditional and Complementary Medicine in Turkey is evaluated from legal and ethical perspectives.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Etik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, md. 3.
 • 2. Somer P. Ülkemizde tamamlayıcı ve alternatif tıbbın hukuki dayanağı ve sorumluluk alanları: 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan. İstanbul: Filiz Kitabevi; 2013: 1048-63.
 • 3. Türk Tabipleri Birliği, Alternatif Tıp Uygulamaları Yö- netmelik Taslağı Hakkındaki TTB Görüşü Bakanlığa İletildi. Erişim: www.ttb.org.tr [erişim tarihi: 14.10.2014].
 • 4. Aycan S. Sağlık Bakanlığı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulama Yönetmeliği. Erişim: https://www.medikala kademi.com.tr/saglik-bakanligi-tamamlayici-alternatiftip-uygulama-yonetmeligi-sefer-aycan/ [erişim tarihi: 14.10.2014].
 • 5. Aycan S. Sağlıkta yeni oyun: Geleneksel ve Tamamlayı- cı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği! Erişim: https://www. medikalakademi.com.tr/saglikta-yeni-oyun-gelenekselve-tamamlayici-tip-uygulamalari-yonetmeligi/ [erişim tarihi: 06.01.2015].
 • 6. Colloca L, Jonas WB, Killen J, Miller FG, Shurtleff D. Reevaluating the placebo effect in medical practice. Z Psychol. 2014;222(3):124-7 . 7. Somer P. Tamamlayıcı-Alternatif Tıp ve Etik Sorunlar. Prof. Dr. Mehmet Akad'a Armağan. İstanbul: Der Yayınları; 2012:1001-9 . 8. Aydın S. DSÖ ve gelenekten küresele tıbbın alternatif serüveni. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Derg. 2012;(22):8-11.
 • 9. Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Bilgi Bankası. Geleneksel Tıp: Tüm Zamanların En İyisi. Erişim: http://www.gelenekseltip.com/geleneksel-tip-tumzamanlarin-tibbi/ [erişim tarihi: 05.01.2015].
 • 10. Tokaç M. Geleneksel tıbba akademik yaklaşım: GETTAM. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Derg. 2012;( 22):82-5.
 • 11. Oğuz NY. Toplum, bilim ve tıp etiği açısından alternatif tıp ve halk tıbbı. Bilim ve Ütopya Derg. 1996;25:36-7.
 • 12. Kavalalı G. Alternatif yöntemler zararsız değildir. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı: 4. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Günleri: 9-31 Mayıs 2003, s. 69. Erişim: https://issuu.com/mustafaaydin8/docs/_merkezefendi- 4web [erişim tarihi: 1.6.2016].
 • 13. Gilmour J, Harrison C, Asadi L, Cohen MH, Vohra S. Hospitals and complementary and alternative medicine: managing responsibilities, risk, and potential liability. Pediatrics, 2011; 128(4):193-9.
 • 14. Dokken D, Sydnor-Greenberg N. Exploring complementary and alternative medicine in pediatrics: parents and professionals working together for new understanding. Pediatr Nurs. 2000;26(4):383-90.
 • 15. Ernst E. Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bull Word Health Organ. 2000;78(2):252-7.
 • 16. National Institute of Health. Defining and describing complementary and alternative medicine, Panel on definition an description, CAM Research Methodology Conference, April 1995. Altern Ther and Health Med. 1997;3(2:49-57.
 • 17. Uran B. Holistik (Entegratif-Bütüncül) Tıp nedir? Eri- şim: http://blog.milliyet.com.tr/holistik--entegratifbutuncul--tip-nedir-/Blog/?BlogNo=402362 [erişim tarihi: 1.6.2016]
APA SOMER P, VATANOGLU-LUTZ E (2017). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. , 58 - 65.
Chicago SOMER PERVİN,VATANOGLU-LUTZ E. Elif Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. (2017): 58 - 65.
MLA SOMER PERVİN,VATANOGLU-LUTZ E. Elif Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. , 2017, ss.58 - 65.
AMA SOMER P,VATANOGLU-LUTZ E Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. . 2017; 58 - 65.
Vancouver SOMER P,VATANOGLU-LUTZ E Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. . 2017; 58 - 65.
IEEE SOMER P,VATANOGLU-LUTZ E "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi." , ss.58 - 65, 2017.
ISNAD SOMER, PERVİN - VATANOGLU-LUTZ, E. Elif. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi". (2017), 58-65.
APA SOMER P, VATANOGLU-LUTZ E (2017). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 22(1), 58 - 65.
Chicago SOMER PERVİN,VATANOGLU-LUTZ E. Elif Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 22, no.1 (2017): 58 - 65.
MLA SOMER PERVİN,VATANOGLU-LUTZ E. Elif Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.22, no.1, 2017, ss.58 - 65.
AMA SOMER P,VATANOGLU-LUTZ E Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ. 2017; 22(1): 58 - 65.
Vancouver SOMER P,VATANOGLU-LUTZ E Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ. 2017; 22(1): 58 - 65.
IEEE SOMER P,VATANOGLU-LUTZ E "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi." ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 22, ss.58 - 65, 2017.
ISNAD SOMER, PERVİN - VATANOGLU-LUTZ, E. Elif. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi". ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 22/1 (2017), 58-65.