Yıl: 2016 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 51 - 58 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®

Öz:
Yeni armut çeşitlerinin üretime kazandırılmasında melezleme ıslahı çalışmaları ile doğal tomurcuk mutasyonları ayrı bir önem taşımaktadır. Bursa"nın Samanlı mahallesinde bulunan ,,Santa Maria" armut bahçelerinde yapılan gözlem ve incelemeler sırasında mutasyona uğradığı düşünülen bir ana bitki belirlenmiştir. Farklı özellikteki bu ana bitkinin dalından alınan aşı kalemleri BA-29 ayva klon anaçlarına aşılanmış ve elde edilen fidanlarla kurulan parsel üzerinde gerekli fenolojik ve pomolojik gözlemler yapılmıştır. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü"nde on yıl süren çalışmalar sonucunda 2011 yılında Akçay 77® ismi ile tescillenmiş ve yeni bir çeşit olarak üretime ve çiftçilerin beğenisine sunulmuştur. Akçay 77® armut çeşidinin ağaçları bodur ve yarı-bodur klon anaçları üzerinde orta kuvvette, dik veya yarı-dik olarak gelişme göstermektedir. Erken verime başlamakta, çiçeklenme orta mevsimde ve hasat zamanı Yalova şartlarında genellikle Ağustos ayının ilk haftasında olmaktadır. Meyveleri basık armut şekilli ortalama 242,34 g ağırlığında, sarı-yeşil renkli, güneş gören yüzü pembe renkli, meyve eti sulu ve tereyağı grubunda bir çeşittir. Sık dikime ve depolamaya uygundur.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği

New Pear Cultivar: Akçay 77®

Öz:
Hybridization studies and natural bud spur mutations have been important in obtaining new pear cultivars. One mother plant carrying a new bud-sport mutation have been found in ,,Santa Maria" cultivar orchards located in Samanlı, Bursa during observations and investigations. Graftlings taken from this plant were grafted onto quince BA-29 clonal rootstocks and later, they were planted at the Institute of Atatürk Horticultural Central Research in Yalova, Turkey. Following a decade long studies, it was registered as ,,Akçay 77®" and presented to the growers as a new cultivar in the year of 2011. Its trees show medium vigor and direct or semi-direct orientation on dwarf and semi-dwarf clonal rootstocks. It is an early-yielding, mid-season flowering cultivar with harvest season generally on the first week of August. Fruits are oblate, 242.34g in weight, yellow-green colored, pink on sunny side, crisp and juicy flesh with buttery taste. This cultivar is suitable for high density planting and for cold storage.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçay, M.E., Büyükyılmaz M., Burak M., 2007. Bazı armut çe?itlerinin quince - a klon anacı üzerindeki geli?me, verim ve ya?am ili?kileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. Cilt:1, s:417-421, Erzurum.
 • Akçay, M.E., Yücer M.M., 2008. Armut, Hasad Yayıncılık, Bilnet Matbaacılık ve Reklamcılık A.?. s: 96, ?stanbul.
 • Akçay, M.E., 2009, Armut yeti?tiriciliğinde yeni yakla?ımlar ve sık dikim sistemleri. Bahçe Bitkileri Bilgi Alı?veri? Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Ar?.Enst. Yay.No:135, S:31-38, Salihli-Manisa.
 • Anonim, 1991. Apples & pears, division of agriculture and natural resources. University of California, California.
 • Anonim, 2016. www.tuik.gov.tr.
 • A?kın, M.A., Oğuz, H., 1995. Erci?"te yeti?tirilen ümitvar mellaki armut tiplerinde bazı meyve ve ağaç özelliklerinin tesbiti üzerinde ara?tırmalar. II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I (Meyve):84-88.
 • Büyükyılmaz M., Bulagay A. N., Burak M., 1994. Marmara bölgesi için ümitvar armut çe?itleri. III. Bahçe Dergisi. (23) (1-2): 79-92.
 • Donini, B., Kawai, T., Micke, A., 1984. Spectrum of mutant character utilised developing improved cultivars. In Selection in Mutation Breeding, IAEA, Vienna, pp. 7-31.
 • Demirsoy, L., Öztürk, A., Serdar, Ü., Duman, E., 2007. Saklı Cennet camili yöresinde yeti?tirilen yerel armut çe?itleri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt I (Meyve):396-400. Erzurum
 • Dumanoğlu, H., Ye?iloğlu T., Erdoğan V., Kafkas S., Serçe S., Demirsoy H., Akçay M.E., Yazıcı K., Ernim C., Karabat S., Özüpek Ö., 2015. Meyve üretiminde deği?imler ve yeni arayı?lar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kong. Bildiri Kitabı:1, S: 550-578, Ankara.
 • Edizer, Y., Güne?, M., 1997. Tokat yöresinde yeti?tirilen yerel elma ve armut çe?itlerinin bazı pomolojik özellikleri üzerinde bir ara?tırma. Yumu?ak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu. (Yalova): 53-60.
 • Güleryüz, M., Erci?li, S., 1997. Kağızman ilçesinde yeti?tirilen mahalli armut çe?itleri üzerinde pomolojik bir ara?tırma. Yumu?ak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu. (Yalova) 37-44.
 • Hepaksoy, S., Ünal, A., Can, H.Z., Saygılı, H., Türküsay, H., 1999. Distribution of fire blight (Erwinia amylovora (Burruill) Winslow et al.) disease in Western Anatolia region in Turkey. Acta Horticulturae. 489: 193-197.
 • Hunter, M. D., 2016. Fifty years of pear beeding: An overview of the harrow (Ontario, Canada) pear beeding program. Meyve Bilimi Derg. 3(2) 1-7, Eğirdir-Isparta.
 • Karadeniz, T., ?en, S.M., 1990. Tirebolu ve çevresinde yeti?tirilen mahalli armut çe?itlerinin pomolojik ve morfolojik özellikleri üzerine ara?tırmalar. Yüzüncü Yıl Üniv. Zir. Fak. Der. 1(1): 152-165.
 • Karadeniz, T., Kalkı?ım, Ö., 1996. Görele ve çevresinde yeti?tirilen mahalli yazlık armut çe?itleri üzerinde pomolojik çalı?malar. Yüzüncü Yıl Üniv. Zir. Fak. Der. 6(1): 81-86. Van.
 • Kawamura, T. 2000. Relationship between skin color and maturity of Japanase pear" Housui". Japanese Soc. of Farm Work Res. 35: 33-38.
 • Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., ?sfendiyaroğlu, M., 2004. Ilıman iklim meyve türleri (Yumu?ak Çekirdekli Meyveler). Cilt:2, E.Ü.Zir. Fak.Yay No:556, ?zmir.
 • Özdemir, Y., Akcay, M.E., Ercisli, S., Ozkan, M., Ozyurt, U., 2016. Physical, chemical, sensorial and bioactive characteristics of local and standard pear cultivars in Turkey, Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(3): 127-139.
 • Özelkök, S., Kayna?, K., Büyükyılmaz, M., 1995. Üretimi öngörülen bazı önemli armut çe?itlerinin derim sonrası fizyolojisi üzerinde ara?tırmalar. Bilimsel Ara?tırma ve ?nceleme Yayın No:48.
 • Öztürk, G., Basım, E., Basım, H., Emre, R.A., Karamürsel, Ö.F., Eren, ?., ??çi, M., Kaçal, E. 2011. Kontrollü melezleme yoluyla ate? yanıklığı (Erwinia amylovora) hastalığına karsı dayanıklı yeni armut çe?itlerinin geli?tirilmesi: ilk meyve gözlemleri. VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim, ?anlıurfa. pp 1-9.
 • Öztürk, I., Ercisli, S., Kalkan, F., Demir, B., 2009. Some chemical and physico-mechanical properties of pear cultivars. African Journal of Biotechnology. 8(4): 687-693.
 • Raphael, A.S., Doron I., 2009. performance of ,,coscia" pear (Pyrus communis) on nine rootstocks in the north of Israel. Scientia Horticulturae. 119(3): 252-256.
 • Sotiropoulos, T.E., 2006. Performance of the pear (Pyrus communis) cultivar william"s bon chretien grafted on seven rootstocks. Australian Journal of Experimental Agriculture. 46(5): 701-705.
 • Uysal, E., Akçay, M.E., 2015. Farklı azot uygulamalarının deveci armut çe?idinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. Akademik Ziraat Derg. 4(1):19-26.
 • Ünal, A., Saygılı, H., Hepaksoy, S., Can, H.Z., Türküsay, H., 1997. ege bölgesinde armut yeti?tiriciliği ve seçilen bazı armut çe?itlerinin pomolojik özellikleri, Yumu?ak Çekirdekli Meyveler Semp. 29-35.
 • Westwood, M.N., 1993. Temperates zone pomology, Timber Press INC,Porland, Oregon.
 • Wojcik, P., Popinska, W., 2009. Response of lukasovka pear trees to foliar zinc sprays. J. Of Elementology. 14(1): 181-188.
 • Zwea, T., Childers, N.F., 1982. The pear, Horticultural Publications Gainesville. Florida, 32606.
APA EKİNCİ N, AKÇAY M (2016). Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. , 51 - 58.
Chicago EKİNCİ NESLİHAN,AKÇAY M. Emin Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. (2016): 51 - 58.
MLA EKİNCİ NESLİHAN,AKÇAY M. Emin Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. , 2016, ss.51 - 58.
AMA EKİNCİ N,AKÇAY M Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. . 2016; 51 - 58.
Vancouver EKİNCİ N,AKÇAY M Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. . 2016; 51 - 58.
IEEE EKİNCİ N,AKÇAY M "Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®." , ss.51 - 58, 2016.
ISNAD EKİNCİ, NESLİHAN - AKÇAY, M. Emin. "Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®". (2016), 51-58.
APA EKİNCİ N, AKÇAY M (2016). Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2), 51 - 58.
Chicago EKİNCİ NESLİHAN,AKÇAY M. Emin Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 4, no.2 (2016): 51 - 58.
MLA EKİNCİ NESLİHAN,AKÇAY M. Emin Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, 2016, ss.51 - 58.
AMA EKİNCİ N,AKÇAY M Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 4(2): 51 - 58.
Vancouver EKİNCİ N,AKÇAY M Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 4(2): 51 - 58.
IEEE EKİNCİ N,AKÇAY M "Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®." ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, ss.51 - 58, 2016.
ISNAD EKİNCİ, NESLİHAN - AKÇAY, M. Emin. "Yeni Armut Çeşidi: Akçay 77®". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 4/2 (2016), 51-58.