Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi

Yıl: 2017 Cilt: 10 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 69 - 82 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi

Öz:
Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki toprakları milliyetçilik akımının ilk hedefi olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası küçük bir prenslik olarak kurulması kararlaştırılan Bulgaristan, zamanla Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Modern Bulgar milliyetçiliğini oluşum süreci ve bu sürecin öncelikleri Bulgarların Türklerle olan ilişkilerini önemli ölçüde etkilemiş ve asırlardır birlikte barış içinde yaşayan toplumlar milliyetçiliğin ortaya çıkmasıyla kendilerini savaşların içinde bulmuşlardır. Bulgar milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişimi ötekileştirmenin başarılı olması ile paralel bir yön izlemiştir. Milliyetçiliği sadece güncel bir olgu olmaktan çok tarihsel bir gelişim evresi içinde inceleyen bu çalışma, Bulgar milli bilincinin oluşumu sırasında Türklerin ve diğer unsurların ne şekilde yabancılaştırıldığını ve yeni sınırların hangi yöntemle oluşturulduğunu ele almaktadır. Bu bağlamda dil, din ve kültür gibi etkenlerin varlığı ve fiziki sınırların yaratılması süreci incelenerek Bulgaristan'daki Türklerin ne şekilde ötekileştirilip dışlandıkları tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor Tarih Etnik Çalışmalar Kültürel Çalışmalar Sanat

The Rise of Bulgarian Nationalism, Its Orthodox Component, Evolution and the Making of Turks as "Others"

Öz:
Being a multi-ethnic Empire turned Ottoman territories in the Balkans a target of nationalism. After being established as a small Principality as a result of the 1877-1878 Russo-Turkish War, Bulgaria, became a threat to the Ottoman presence in the Balkans. The creation process of Modern Bulgarian nationalism and its priorities, affected negatively relations between Bulgarians and Turks, and two communities that were having centuries long peaceful co-existence found themselves among conflicts and wars. The rise and progress of Bulgarian nationalism followed parallel path with the success of the process "creating the other". By studying Bulgarian nationalism historically and not seeing it only as a contemporary phenomenon, this work examines the way how new national borders were created in Bulgaria and to which extent the Turks were made as others during Bulgarian national resurgence. Focusing on different markers of identity such as language, religion and culture gives the possiblity to understand how the Turks were excluded from the nation building process in Bulgaria.
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor Tarih Etnik Çalışmalar Kültürel Çalışmalar Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • EMINOV Ali, Turkish and Other Muslim Minorities in Bulgaria, Hurst & Co, London, 1997.
 • FERNEAUX Rupert, Tuna Nehri Akmam Diyor: Plevne Savunması Tanıklarının Kaleminden (Çev. Şeniz Türkömer-Derin Türkömer), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014.
 • GEORGIEV Velichko - TRIFONOV Stayko, Pokrastvaneto na Balgarite Mohamedani, 1912-1913 Dokumenti, Akademichno İzdatelstvo Marin Drinov, Sofia, 1995.
 • GREENFELD Liah, Nationalism: Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge, 1993.
 • HİLENDARSKİ Paisii, İstoriya Slavyano-Balgarska, Balgarski Pisatel, Sofia, 1972.
 • KITROMILIDES Paschalis, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy, Variorum, Vermont, 1994.
 • KOHN Hans (a), Nationalism: Its Meaning and History, Robert E. Krieger Publishing Company, Malabar, 1982.
 • KOHN Hans (b), The Idea of Nationalism: A Study of Its Origins and Background, The MacMillan Company, New York, 1946.
 • NEUBURGER Mary (a), The Orient Within Muslim Minorities and the Negotiation of Nationhood in Modern Bulgaria, Cornell University Press, Ithaca, 2011.
 • NEUBURGER Mary (b), Balkan Smoke: Tobacco and the Making of Modern Bulgaria, Cornell University Press, Ithaca, 2013.
 • NICOLOFF Assen, The Bulgarian Resurgence, Cleveland, Ohio, 1987.
 • PETKOVA CAMPBELL Gabriela, "Nineteenth-century Bulgarian Private Collections", Journal of the History of Collections, Vol. 22, No. 2, s. 245-255.
 • RAIKIN Spas T., "The Bulgarian Orthodox Church", Pedro Ramet, der., Eastern Christianity and and Politics in the Twentieth Century, Duke University Press, Durham, 1949, s. 160-182.
 • SAHARA Tetsuya, "Two Different Images: Bulgarian and English Sources on the Batak Massacre", M. Hakan Yavuz-Peter Sluglett, der., War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty of Berlin, The University of Utah Press, Salt Lake, 2011, s. 479-510.
 • TODOROVA Maria (a), "Conversion to Islam as a Trope in Bulgarian Historiography: Fiction and Film", Maria Todorova, der., Balkan Identities: Nation and Memory, New York University Press, New York, 2004, s. 129-156.
 • TODOROVA Maria (b), Imagining the Balkans, Oxford University Press, Oxford, 1997.
 • TOSHKOV Alex, "On the Inadequacy of the Ethnic/Civic Autonomy: The Language Politics of Bulgarian Nationalism", Nationalities Papers, Vol. 37, No. 3, s. 277-298.
 • ZAGAR Mitja, "Ethnic Relations, Nationalism and Minority Nationalism in SouthEastern Europe", Michael Keating-John McGarry, der., Minority Nationalism and the Changing International Order, Oxford University Press, Oxford, 2001, s. 325-341.
APA KORKMAZ N (2017). Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. , 69 - 82.
Chicago KORKMAZ Nuri Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. (2017): 69 - 82.
MLA KORKMAZ Nuri Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. , 2017, ss.69 - 82.
AMA KORKMAZ N Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. . 2017; 69 - 82.
Vancouver KORKMAZ N Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. . 2017; 69 - 82.
IEEE KORKMAZ N "Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi." , ss.69 - 82, 2017.
ISNAD KORKMAZ, Nuri. "Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi". (2017), 69-82.
APA KORKMAZ N (2017). Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. Gazi Akademik Bakış, 10(20), 69 - 82.
Chicago KORKMAZ Nuri Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. Gazi Akademik Bakış 10, no.20 (2017): 69 - 82.
MLA KORKMAZ Nuri Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. Gazi Akademik Bakış, vol.10, no.20, 2017, ss.69 - 82.
AMA KORKMAZ N Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. Gazi Akademik Bakış. 2017; 10(20): 69 - 82.
Vancouver KORKMAZ N Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi. Gazi Akademik Bakış. 2017; 10(20): 69 - 82.
IEEE KORKMAZ N "Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi." Gazi Akademik Bakış, 10, ss.69 - 82, 2017.
ISNAD KORKMAZ, Nuri. "Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi". Gazi Akademik Bakış 10/20 (2017), 69-82.