Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 92 - 109 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ

Öz:
Leo Strauss'un 20. yüzyıldaki modern felsefenin içinde bulunduğu krize yönelik tespit ve eleştirileri, bu dönemin içine düştüğü tıkanıklığın sebeplerini anlamak açısından önem arz etmektedir. Strauss, modern felsefenin içine düştüğü krizin sebepleri olarak gördüğü rölativizm, pozitivizm ve tarihselci akımların analizini yapmaktadır ve bunların içerdikleri sorunların felsefeye klasik dönemde anlaşılandan tamamen başka bir anlayışı getirdiğine ve evrensel hakikatin peşinde bir arayış olarak felsefenin anlamını yitirdiğine işaret etmektedir. Bundan başka insan yaşayışıyla doğrudan ilişkili olması bakımından siyaset, klasik felsefenin merkezî konusu iken modern düşüncede öznel değerlendirmelerden kaçınma isteği ve bilimsellik endişesi sebebiyle siyaset felsefesinin imkânının sorgulanır hâle geldiğini düşünmektedir. Felsefenin ve özelde siyaset felsefesinin orijinal anlamına yeniden ulaşmak için Strauss, klasik felsefeye dönülmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu çalışmada, genel olarak Strauss'un modern felsefenin karakterine yönelik analizi ve bu analizden hareketle klasik felsefeye dönüş fikrinin nasıl meydana çıktığı açıklanmaya çalışılacaktır
Anahtar Kelime:

LEO STRAUSS’S CRITICISM OF MODERN PHILOSOPHY AND HIS RETURN TO CLASSICAL PHILOSOPHY

Öz:
It is important to consider Leo Strauss’s criticism of modern philosophy in order to understand reasons of the crisis of modern philosophy in 20th century. Strauss thinks that relativism, positivism and historicism are the main reasons of the crisis of modern philosophy and through his analysis of them, he concludes that the meaning of philosophy in classical sense in which philosophy was understood as quest for universal truth has been lost. Also Strauss considers that whereas politics which is in direct relation to human life was considered by classical philosophy at central point, in modern philosophy due to tendency to avoid subjective evaluations and concerning being scientific, the possibility of political philosophy came under question. Strauss states that in order to reach the original meaning of philosophy and especially political philosophy once again, it is necessary to return classical philosophy. In this article, it is aimed to state that how Strauss analyzes the character of modern philosophy and then through that analysis how his idea of return to classical philosophy arises from it in general
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Behnegar, Nasser, “Reading “What Is Political Philosophy?”, Leo Strauss’s Defense of the Philosophic Life: Reading What Is Political Philosophy?, ed. Rafael Mayor, The University of Chicago Press, Chicago&London, 2013, s. 22-42.
 • Burns, Timothy W., “Leo Strauss’s Recovery of Classsical Political Philosophy”, Brill’s Companion to Leo Strauss’s Writings on Classical Political Thought, ed. Timothy Burns, Brill, Leiden&Boston, 2015, s. 1-29.
 • Ferry, Luc; Renault, Alain, Siyaset Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015.
 • Meier, Heinrich, Leo Strauss and The Theologico-Political Problem, Almancadan çev. Marcus Brainard, Cambridge University Press, New York, 2006.
 • Pippin, Robert B., “The Modern World of Leo Strauss”, Political Theory, C. 20, S. 3, 1992, s. 448-472.
 • Rotman, Stanley, “The Revival of Classical Political Philosophy: A Critique”, The American Political Science Review, C. 56, S. 2, 1962, s. 341-352.
 • Strauss, Leo, “Political Philosophy and History”, Journal of History of Ideas, C. 10, S. 1, 1949, s. 30-50.
 • __________, “Relativism”, Relativism and the Study of Man, ed. Helmut Schoeck&James W. Wiggins, D. Van Nostrand Co., New York, 1961, s. 135- 157.
 • __________, The Three Waves of Modernity”, An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays by Leo Strauss, edit Hilail Gildin, Wayne State University Press, Detroit, 1975, s. 81-98.
 • __________, Persecution and The Art of Writing, The University of Chicago Press, New York, 1988.
 • __________, “What Is Political Philosophy”, What Is Political Philosophy? And Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1988, s. 9-55.
 • __________, “Progress or Return?”, The Rebirth of Classical Political Rationalism, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1989, s. 227-270.
 • __________, “Restatement on Xenophon’s Hiero”, On Tyranny: Revised and Expanded Ed. Including the Strauss-Kojeve Correspondence, ed. Victor Gourevitch-Michael S. Roth, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1989, s. 177-212.
 • __________, “On Classical Political Philosophy”, What Is Political Philosophy?And Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1989, s. 78- 94.
 • __________, “Social Science and Humanism”, The Rebirth of Classical Political Rationalism, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1989, s. 3-12. __________, Doğal Hak ve Tarih, çev. Murat Erşen-Petek Onur, Say Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2011.
 • Zuckert, Catherine, Postmodern Platos: Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1996.
 • _______________, “Political Philosophy and History”, Leo Strauss’s Defense of the Philosophic Life: Reading What Is Political Philosophy?, ed. Rafael Mayor, The University of Chicago Press, Chicago&London, 2013, s. 43-64.
 • Zuckert, Catherine and Zuckert, Michael, The Truth About Leo Strauss, The University of Chicago Press, Chicago&London, 2006.
APA BEŞER A (2017). LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. , 92 - 109.
Chicago BEŞER ALİ SERTAN LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. (2017): 92 - 109.
MLA BEŞER ALİ SERTAN LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. , 2017, ss.92 - 109.
AMA BEŞER A LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. . 2017; 92 - 109.
Vancouver BEŞER A LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. . 2017; 92 - 109.
IEEE BEŞER A "LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ." , ss.92 - 109, 2017.
ISNAD BEŞER, ALİ SERTAN. "LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ". (2017), 92-109.
APA BEŞER A (2017). LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7(13), 92 - 109.
Chicago BEŞER ALİ SERTAN LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 7, no.13 (2017): 92 - 109.
MLA BEŞER ALİ SERTAN LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.13, 2017, ss.92 - 109.
AMA BEŞER A LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 7(13): 92 - 109.
Vancouver BEŞER A LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 7(13): 92 - 109.
IEEE BEŞER A "LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ." Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7, ss.92 - 109, 2017.
ISNAD BEŞER, ALİ SERTAN. "LEO STRAUSS’UN MODERN FELSEFE ELEŞTİRİSİ VE KLASİK FELSEFEYE DÖNÜŞÜ". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 7/13 (2017), 92-109.