Yıl: 2013 Cilt: 1 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 302 - 324 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Globalleşen Dünya'da sınırların tamamen kalktığını ve sonuçta daha ucuz malların en asgari fiyatla taşınması gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu güne kadar taşımanın yerine ikame edilebilecek bir çözüm Dünya'da bulunamamıştır. Dünya ülkeleri içerisinde Türkiye'nin gerek yolcu gerekse yük taşımacılığını karayolu ile tercih etmesi lojistik sektörünün Türkiye'de maliyetini arttırmıştır. Ulaştırma sistemi içerisinde karayolu taşımacılığının %95 olması ve diğer ulaştırma sistemlerine önem verilmemesi her yıl binlerce can kaybı ile maddi kayıplara sebep olmuştur. Son yıllarda lojistik sektörünün önemi Türkiye'de anlaşılmaya başlanmış ulaştırma sistemleri yenilenmeye çalışılmıştır. Bu makalede Türkiye'deki gelişen lojistik sektörü ve lojistik yönetimi ile dış kaynak kullanımı üzerinde durulmuş ve bu sektördeki açıklarımız incelenmiş ve çözümler aranmıştır. Gerçekten ürün çıkış maliyetlerini aşağı çekebilmek ve Dünya'daki aynı işi yapan firmalarla rekabet edebilmek için taşımacılık kontrol altına alınmalı ve taşımacılığa bir çeki düzen verilmelidir. Ayrıca dış kaynak kullanımı ile ciddi bir rekabet avantajı yaratılacağı unutulmamalıdır. Dış kaynak kullanımı hizmet kalitesi bu hizmeti veren kurumun uzmanlığına bağlıdır. Ayrıca 1980'lerden itibaren gelişme gösteren konteyner taşımacılık sistemi çok önemli hale gelmiştir. Konteyner taşımacılık yani limandan limana taşımacılık limanların önemini daha da çok arttırmıştır. Konteyner taşımacılık sistemi limanlarda terminal kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Konteyner terminalleri sayesinde lojistik hizmetler ekonomik, verimli ve güvenli hale gelmiştir. Özellikle ülkemizde özelleştirme sonucunda limanların büyük bir kısmı özel firmalara devredilmiş ve bu firmalar aldıkları limanları alt yapısı için gerekli çalışmaları yapmışlar ve daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamışlardır. Bu da lojistik sektörünün ülkemizde gelişimine bir örnek olarak verilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

CONTRIBUTIONS OF LOGISTICS INDUSTRY TO THE TURKISH ECONOMY AND A RESEARCH

Öz:
In globalizing world which removed all the borders, and thus transportation of goods with minimum price is required. Up to the present, there has not been found any solution instead of transportation. Turkey, as one of the world countries, giving preference transportation (passenger or cargo) by road has increased the cost of logistic sector. The being 95 % of road transportation in all transportation systems and not to care about other ways of transportation has caused much loss of life and property every year. The importance of logistic industry in recent years has begun to be noticed and tried to be renewed by many people. In this study, improving logistic sector and logistics management in Turkey and outsourcing were overemphasized. So, failures were analysed and looked for any way to solve problems. In actuality, to bring down the cost and compete with other companies, we have to get under control the transportation and discipline it. Also, it shouldn't be forgotten that outsourcing will cause competitive advantage in transportation sector. The service quality of outsourcing depends on the expertise of the instution. In addition, container transportation system which has made progress since the 1980s has become very significant. Container transportation that is from a port to port raised the importance of harbours more. Container transportation system has led to the emergence of the concept of ''terminal''. Thanks to container terminals, logistic services have become economic, efficient and more secure. Especially in our country, as a result of privatization, a large part of ports have been transferred to private companies and these companies have made necessary studies for bottom structure of their ports and pave the way for working properly. And this can be a good model as a development of logistic sector in our country.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKTAN, C. C.(2001) Türkiye Avrupa Birliği"nin Neresinde? ?zmir: EG?AD Yayınları
 • Arslan,K (2006)Kom?ularımızla Artan Ticaretin Önemi, www.turktrade.org/Durum Dergisi (2006 )Haziran sayısı
 • BALLOU, R. H.(2004)Bussiness Logistisc Supply Chan Management: Planing, Organizing and Controlling the supply Chain, Pearsan-Prince Hall Ed 5th ed, New Jersey, Prentice
 • BREWER A.ve HENSHER D.,(2001) "Identifying the overarching logistics strategy of business processes: an exploratory analysis", International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 4 No.1,
 • DEM?R H.Ali,(1991) Lojistik Harp Akademileri Basımevi,?stanbul s.1 DPT,(2001), Ula?tırma, 8. BYKP, Özel ?htisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT:258-Ö?K:598 http://www.dpt.gov.tr 7.02.2013
 • EDGELL, Jon, Gabriel E. Meister ve Nigel Stamp.(2008) "Global Sourcing Trends in 2008", Strategic Outsourcing: An International Journal., Vol.1, No.2. Emerald
 • EKREN, N,(1986), Uluslararası Bankacılık ve Türkiye Örneği, Türkiye ?? Bankası Kültür Yayınları, ?stanbul ERDAL, M (2004) ,,Hong Kong:Uzakdoğu"nun Lojistik ve Ticaret Ba?kenti",Dünya Gazetesi ,Per?embe Rotası Deniz Ticareti ve Lojistik Gazetesi,Sayı:7351 ,22 Temmuz 2004,s:2
 • GOODERHAM G.(1998), "Debunking the myths of Strategic Planning", CMA Magazine,1998 May
 • GÜLEN, K. G.(2011), Lojistik Sektöründe Durum Analizi ve Rekabetçi Stratejile
 • GÜRDAL, Sahavet. (2006)"Türkiye Lojistik Sektörü Altyapi Analizi". ?stanbul: ?TO Yayınları,
 • KAYA, A. ?. (2003), Lojistik ?irketlerinin Organizasyon Yapıları, ?stanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve ??letmecilii Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s:137
 • KESK?N, M. Hakan,(2006) Lojistik-Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara
 • RATL?FF H.Donald, NULTY William G. (1996)"Logistics Composite Modeling",The Logistics Institute At Georgia Tech,s.1
 • SEY?DOĞLU, H (2001), Uluslarası ?ktisat, Güzem Yay, ?stanbul
 • WATERS Donald,(2001) "Strategic Logistics", Eastern Logistics Forum, New York,
 • www.igeme.org.tr Eri?im Tarihi 13.08.2013
 • www.logistics.com Eri?im Tarihi 01.03.2013
APA GÜMÜŞ S (2013). LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. , 302 - 324.
Chicago GÜMÜŞ Sefer LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. (2013): 302 - 324.
MLA GÜMÜŞ Sefer LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. , 2013, ss.302 - 324.
AMA GÜMÜŞ S LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. . 2013; 302 - 324.
Vancouver GÜMÜŞ S LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. . 2013; 302 - 324.
IEEE GÜMÜŞ S "LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA." , ss.302 - 324, 2013.
ISNAD GÜMÜŞ, Sefer. "LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA". (2013), 302-324.
APA GÜMÜŞ S (2013). LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. Business and Management Studies: An International Journal, 1(3), 302 - 324.
Chicago GÜMÜŞ Sefer LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. Business and Management Studies: An International Journal 1, no.3 (2013): 302 - 324.
MLA GÜMÜŞ Sefer LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. Business and Management Studies: An International Journal, vol.1, no.3, 2013, ss.302 - 324.
AMA GÜMÜŞ S LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. Business and Management Studies: An International Journal. 2013; 1(3): 302 - 324.
Vancouver GÜMÜŞ S LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA. Business and Management Studies: An International Journal. 2013; 1(3): 302 - 324.
IEEE GÜMÜŞ S "LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA." Business and Management Studies: An International Journal, 1, ss.302 - 324, 2013.
ISNAD GÜMÜŞ, Sefer. "LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA". Business and Management Studies: An International Journal 1/3 (2013), 302-324.