Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 90 Sayfa Aralığı: 92 - 94 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?

Öz:
Alacaklı, yürütmekte olduğu icra takibinde, genellikle son çare olarak, borçlunun üstsoylarından birisinin veya birka- çının ölmesi durumunda, borçlunun ölmüş olan üstsoylarından borçluya intikal edecek hisseye haciz koyarak alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Borçlunun murisine ait malvarlığı, elbirliği mülkiyetine tabi olduğu için de paylı mülkiyetteki gibi müstakil pay satışı yapılamadığı için alacaklı, icra hukuk mahkemesinden aldığı yetki belgesiyle, borç- luyu da davaya dâhil ederek söz konusu malvarlığıyla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açmak zorundadır. Çalışma konumuz; söz konusu ortaklığın giderilmesi davasında yapılan yargılama giderlerinin veya sulh hukuk mahkemesinin ortaklığın giderilmesi davası sonucunda hükmettiği yargılama giderlerinin alacaklının yürütmekte olduğu icra dosyası borcuna eklenip eklenemeyeceğidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
Alacaklı, yürütmekte olduğu icra takibinde, genellikle son çare olarak, borçlunun üstsoylarından birisinin veya birka-çının ölmesi durumunda, borçlunun ölmüş olan üstsoylarından borçluya intikal edecek hisseye haciz koyarak alacağınıtahsil etmeye çalışmaktadır. Borçlunun murisine ait malvarlığı, elbirliği mülkiyetine tabi olduğu için de paylı mülkiyettekigibi müstakil pay satışı yapılamadığı için alacaklı, icra hukuk mahkemesinden aldığı yetki belgesiyle, borç-luyu da davaya dâhil ederek söz konusu malvarlığıyla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açmak zorundadır. Çalışmakonumuz; söz konusu ortaklığın giderilmesi davasında yapılan yargılama giderlerinin veya sulh hukuk mahkemesininortaklığın giderilmesi davası sonucunda hükmettiği yargılama giderlerinin alacaklının yürütmekte olduğu icra dosyasıborcuna eklenip eklenemeyeceğidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA Karamercan F (2014). Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. , 92 - 94.
Chicago Karamercan Fatih Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. (2014): 92 - 94.
MLA Karamercan Fatih Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. , 2014, ss.92 - 94.
AMA Karamercan F Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. . 2014; 92 - 94.
Vancouver Karamercan F Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. . 2014; 92 - 94.
IEEE Karamercan F "Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?." , ss.92 - 94, 2014.
ISNAD Karamercan, Fatih. "Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?". (2014), 92-94.
APA Karamercan F (2014). Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. Terazi Hukuk Dergisi, 9(90), 92 - 94.
Chicago Karamercan Fatih Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. Terazi Hukuk Dergisi 9, no.90 (2014): 92 - 94.
MLA Karamercan Fatih Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. Terazi Hukuk Dergisi, vol.9, no.90, 2014, ss.92 - 94.
AMA Karamercan F Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(90): 92 - 94.
Vancouver Karamercan F Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(90): 92 - 94.
IEEE Karamercan F "Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?." Terazi Hukuk Dergisi, 9, ss.92 - 94, 2014.
ISNAD Karamercan, Fatih. "Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?". Terazi Hukuk Dergisi 9/90 (2014), 92-94.