1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 17 - 34 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması

Öz:
Küreselleşen ve gün geçtikçe sınırların azaldığı dünyamızda doğrudan yabancı sermaye yatırımları, başta ekonomik büyüme ve işsizlik olmak üzere, ülkelerin birçok farklı makro verisini etkilemektedir. Mevcut araştırmalar, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi etkilemesi yönünde güçlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu desteklemektedir. Ekonomik büyümenin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarınıetkilemesi yönünde ise, daha zayıf bir pozitif nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Böylece, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak, işsizlik oranlarında bir azalma beklenebilir. Bu çalışma, yedi Avrasya ülkesinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan) 1995 yılından 2011'e kadar çekmiş olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımları trendini, hem bu ülkeler arasında hem de dünya trendi ile karşılaştırmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

A Comparison of Foreign Direct Investments in Eurosian Countries to World Trend in the Period of 1995-2011

Öz:
Küreselleşen ve gün geçtikçe sınırların azaldığı dünyamızda doğrudan yabancı sermaye yatırımları, başta ekonomik büyüme ve işsizlik olmak üzere, ülkelerin birçok farklı makro verisini etkilemektedir. Mevcut araştırmalar, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi etkilemesi yönünde güçlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu desteklemektedir. Ekonomik büyümenin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarınıetkilemesi yönünde ise, daha zayıf bir pozitif nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Böylece, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak, işsizlik oranlarında bir azalma beklenebilir. Bu çalışma, yedi Avrasya ülkesinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan) 1995 yılından 2011’e kadar çekmiş olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımları trendini, hem bu ülkeler arasında hem de dünya trendi ile karşılaştırmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağayev, S. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri. Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1), 159-184.
 • Borensztein, E., Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? . Journal of International Economics, 45, 115-135.
 • Djankov, S., & Hoekman, B. (2000). Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises. World Bank.
 • DPT. (2000). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT.
 • Feenstra, R. C., & Hanson, G. H. (1997). Foreign direct investment and relative wages: Evidence from Mexico’s maquiladoras. Journal of International Economics, 42, 371-393.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5 b.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karluk, R. (2001). Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı. 7 20, 2011 tarihinde TCMB: www.tcmb.gov.tr adresinden alındı
 • Markusen, J. R., & Venables, A. J. (1999). Foreign direct investment as a catalyst for industrial development. European Economic Review , 43, 335-356.
 • Mucuk, M., & Demirsel, M. T. (2009). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Performans. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 365-373.
 • OECD. (1999). Benchmark Definition of Foreign Direct Invesment. 07 20, 2011 tarihinde OECD: www.oecd.org adresinden alındı
 • Oksay, S. (1998, Ocak). Çokuluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek Değerlendirilmesi. Dış Ticaret Dergisi .
 • Ramirez, M. (2006). Is foreign direct investment beneficial for Mexico? An empirical analysis, 1960-2001. World Development Journal, 34 (5), 802-817.
 • Razin, A. (2003). FDI Contribution to Capital Flows and Investment in Capacity. Hong Kong: Hong Kong Institute for Monetary Research.
 • UNCTAD. (1999). World Investment Report 1999. New York: UNCTAD.
 • Vu, T., & Noy, I. (2008). Sectoral Analysis of Foreign Investment and Growth In the Developed Countries. Journal of International Financial Merkets, Institutions & Money, 19 (2), 402-413.
 • Yang, J. (2002). Direct and Financial Foreign Investment: How do they differ in the benefits to the developing countries. Washington: The George Washington University .
 • Yao, S., & Wei, K. (2006). Economic Growth in the Presence of FDI: The Perspective of Newly Industrialising Economies. Nottingham: The University of Nottingham.
APA TUZLA H, TEKER S (2013). 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. , 17 - 34.
Chicago TUZLA Hayri,TEKER Suat 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. (2013): 17 - 34.
MLA TUZLA Hayri,TEKER Suat 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. , 2013, ss.17 - 34.
AMA TUZLA H,TEKER S 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. . 2013; 17 - 34.
Vancouver TUZLA H,TEKER S 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. . 2013; 17 - 34.
IEEE TUZLA H,TEKER S "1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması." , ss.17 - 34, 2013.
ISNAD TUZLA, Hayri - TEKER, Suat. "1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması". (2013), 17-34.
APA TUZLA H, TEKER S (2013). 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 17 - 34.
Chicago TUZLA Hayri,TEKER Suat 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi 5, no.4 (2013): 17 - 34.
MLA TUZLA Hayri,TEKER Suat 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, 2013, ss.17 - 34.
AMA TUZLA H,TEKER S 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2013; 5(4): 17 - 34.
Vancouver TUZLA H,TEKER S 1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2013; 5(4): 17 - 34.
IEEE TUZLA H,TEKER S "1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması." İşletme Araştırmaları Dergisi, 5, ss.17 - 34, 2013.
ISNAD TUZLA, Hayri - TEKER, Suat. "1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması". İşletme Araştırmaları Dergisi 5/4 (2013), 17-34.