Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 223 - 239 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi

Öz:
İnşaat sektörü doğası gereği risk ve belirsizliği yüksek bir sektördür. Sektör yüksek kaldıraç oranlarıyla çalışmaktadır. Özkaynağı düşük firmaların büyük tutarlı işleri yüklenmesi sektördeki hakediş ödemesi sistemi ile mümkün olmaktadır, ancak bu durumda planlanan nakit akımındaki küçük bir olumsuzluk dahi firma için büyük bir risk oluşturmaktadır. Kaldıraç kullanımı, küçük bir yatırımla büyük ölçekli kârlar elde etmeyi hedefler, yüksek kar, beraberinde yüksek riski de getirir. Yatırımcı, yatırdığı paranın tamamını ya da bir kısmını kaybedebilir. Bu çalışmada, yüksek kaldıraç oranı kullanan ve az nakitle iş yapmaya çalışan inşaat sektöründe yer alan yapım projelerinin üzerinde, nakit girişlerindeki ötelenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kaldıraç oranının izlenmesi düşünülmüş ve ölçülmesi hedeflenmiştir. Önerilen model aracılığıyla nakit girişi ötelenmesinden dolayı oluşabilecek nakit ihtiyacı görülebilmektedir. Projenin başlangıç safhalarında küçük sermayelerle iş yürütülebilse de ilerleyen safhalarda hızla artan sermaye ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Modelden elde edilen değerler özellikle yüksek kaldıraç oranı ile iş yapılan yapım projelerinde nakit girişi gecikmesi sebebiyle oluşacak riskleri önceden tahmin ederek bu etkiden korunmak için elde tutulacak sermayenin doğru zamanda temininde kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

A Model Suggestion to Predict Leverage Ratio for Construction Projects

Öz:
Due to the nature, construction is an industry with high uncertainty and risk. Construction industry carries high leverage ratios. Firms with low equities work in big projects through progress payment system, but in this case, even a small negative in the planned cash flows constitute a major risk for the company. The use of leverage, with a small investment to achieve profit targets large-scale, high-profit, but also brings a high risk with it. Investors may lose all or the portion of the money. In this study, monitoring and measuring of the leverage ratio because of the displacement in cash inflows of construction projects which uses high leverage and low cash to do business in the sector is targeted. Cash need because of drifting the cash inflows may be seen due to the model. Work should be done in the early stages of the project with little capital but in the later stages, rapidly growing capital need arises.The values obtained from the model may be used to supply the capital held in the right time by anticipating the risks because of the delay in cashflow of construction projects which uses high leverage ratio.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgüç, Ö., (1995). Mali Tablolar Analizi (Genişletilmiş 9. baskı), İstanbul: Avcıol Basım Yayım.
 • Altman, E., Saunders, A., (1998). “Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years”, Journal of Banking and Finance, Cilt 21, s.1721-1742.
 • Evans, R.C., Kaka, A. P., (1998). “Analysis of the accuracy ofstandard/average value curves using food retail building projects ascase studies”, Eng., Constr., Archit. Manage., 5(1), 58–67.
 • Hudson, K.W., Munick,J., (1974). Capital Expenditure Forecasting on Health Building Schemes or a Proposed Method of Expenditure Forecast. Araştırma Raporu, Surveying Division, Research Section, Department of Health and Social Security, UK.
 • Mayes, T. R., Shank, T. M., (2006). Financial Analysis with Microsoft Excel, South Western Collage Pub, USA.
 • Mulholland, B., Christian, J., (1999). “Risk Assessment in Construction Schedules”, J. Constr. Eng. Manage., 125(1), 8–15.
 • Nazem, S.M., (1968). “Planning Contractor’s Capital”, Building Technology and Management, 6(10) 256-60.
 • Prasanta, K.D., Ogunlana, S.O.,·( 2004). “Selection and application of risk management tools and techniques for build-operate-transfer projects”, Industrial Management & Data Systems, Cilt 104, sayı 4, s. 334-346.
 • Peer, S., (1982). “Application of cost-flow forecasting models”, J. Constr.Div., Am. Soc. Civ. Eng., 108(2), 226–232.
 • Tüz, Ö., (2013). Yapım Projelerinde Kur Riskinin Analizine Yönelik Bir Model Önerisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilimleri, Doktora Tezi.
 • Quayle, M., (1999). “Project management in European Aerospace plc: a case study”, Industrial Management & Data Systems, Cilt 99 No. 5, s. 221-6.
 • Vega, R.R., Vokurka, R.J., (2000). “New product introduction delays in the computer industry”, Industrial Management & Data Systems, Cilt 100 No. 4, s. 157-263.
 • http://pmbook.ce.cmu.edu/07_Financing_of_Constructed_Facilities.html [08.11.2013]
APA TÜZ Ö, EBESEK Ş (2013). Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. , 223 - 239.
Chicago TÜZ ÖZLEM,EBESEK ŞAFAK Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. (2013): 223 - 239.
MLA TÜZ ÖZLEM,EBESEK ŞAFAK Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. , 2013, ss.223 - 239.
AMA TÜZ Ö,EBESEK Ş Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. . 2013; 223 - 239.
Vancouver TÜZ Ö,EBESEK Ş Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. . 2013; 223 - 239.
IEEE TÜZ Ö,EBESEK Ş "Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi." , ss.223 - 239, 2013.
ISNAD TÜZ, ÖZLEM - EBESEK, ŞAFAK. "Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi". (2013), 223-239.
APA TÜZ Ö, EBESEK Ş (2013). Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 223 - 239.
Chicago TÜZ ÖZLEM,EBESEK ŞAFAK Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi 5, no.4 (2013): 223 - 239.
MLA TÜZ ÖZLEM,EBESEK ŞAFAK Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, 2013, ss.223 - 239.
AMA TÜZ Ö,EBESEK Ş Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2013; 5(4): 223 - 239.
Vancouver TÜZ Ö,EBESEK Ş Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2013; 5(4): 223 - 239.
IEEE TÜZ Ö,EBESEK Ş "Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi." İşletme Araştırmaları Dergisi, 5, ss.223 - 239, 2013.
ISNAD TÜZ, ÖZLEM - EBESEK, ŞAFAK. "Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi". İşletme Araştırmaları Dergisi 5/4 (2013), 223-239.