GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 471 - 484 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, Resim Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin "Görsel Sanatlar Öğretmenliği" kavramına ilişkin sahip oldukları algıların, metafor aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalında, 2011-2012 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında eğitim gören örgün ve ikinci öğretim toplam 266 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanabilmesi için her öğrenciye "Görsel Sanatlar Öğretmeni ... gibidir; çünkü ... " cümlesi yöneltilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: "Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının "öğretmenlik" kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?", "Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının "öğretmenlik" kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplana bilirler?".Bu kapsamda katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlilik ve güvenilirlik sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleşmiştir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar 86 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 8 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; metaforlar Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının öğretmenlik kavramına ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkartmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KALYONCU R (2012). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. , 471 - 484.
Chicago KALYONCU Raif GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. (2012): 471 - 484.
MLA KALYONCU Raif GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. , 2012, ss.471 - 484.
AMA KALYONCU R GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. . 2012; 471 - 484.
Vancouver KALYONCU R GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. . 2012; 471 - 484.
IEEE KALYONCU R "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI." , ss.471 - 484, 2012.
ISNAD KALYONCU, Raif. "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI". (2012), 471-484.
APA KALYONCU R (2012). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 471 - 484.
Chicago KALYONCU Raif GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, no.20 (2012): 471 - 484.
MLA KALYONCU Raif GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, 2012, ss.471 - 484.
AMA KALYONCU R GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 9(20): 471 - 484.
Vancouver KALYONCU R GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 9(20): 471 - 484.
IEEE KALYONCU R "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, ss.471 - 484, 2012.
ISNAD KALYONCU, Raif. "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/20 (2012), 471-484.