Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 76 - 96 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Öz:
Çalışma, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma betimsel araştırma niteliğinde olup tarama modelinde yürütülmüştür. Bu çalışmada da pedagojik formasyon eğitimi alan fen edebiyat ve sağlık meslek yüksek okulu mezunu öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları birer olgu olarak düşünülmüş ve çalışma sürecinde de bu olgular betimlenerek ilişkilendirilme yoluna gidilmiştir. Çalışma grubu, amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik durum örneklemesi kapsamında belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında fen edebiyat fakültesi ve sağlık yüksek okulu mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının özelliklerini yansıttığı düşünülen Ahi Evran Üniversitesi sürekli eğitim merkezinde öğrenim görmekte olan toplam 135 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma verilerini toplamak için Özgür (1994) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Çalışmada, elde edilen verilerin analizi sürecinde SPSS 15 paket programından yararlanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen verilerin analizi sürecinde; betimsel istatistikler ile birlikte açımlayıcı istatistik teknikleri uygulanmıştır. Ayrıca eta-kare (etki büyüklüğü) korelasyon katsayısı da hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik genel tutumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu ve 60 % oranında öğretmenlik mesleğine yönelik kendilerini yeterli gördükleri saptanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Examining Attitudes of Prospective Teachers Who Took Pedagogical Formation Education Towards Teaching Profession

Öz:
This study aims to analyze the attitudes of prospective teachers who took pedagogical formation education toward teaching profession. The study is a descriptive research. In this study, prospective teachers attitudes toward teaching profession were thought as a phenomenon and these phenomenons were related with each other by making descriptions. Study group was determined through homogeneous case sampling which is a kind of purposively sampling. A total of 135 prospective teachers which took pedagogical formation education at continuing education center of Ahi Evran University participated to the study in 2011-2012 academic year. A survey, developed by Ozgur (1994), was used to collect the data. SPSS 15 package program was used to analysis the data. Exploratory statistic techniques along with descriptive statistics were used during the analysis period. Effect sizes correlation coefficient was calculated. Results indicated that attitudes of prospective teachers who took the pedagogical formation education about teaching profession were above the average level and they see sufficient themselves for teaching profession
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Kartal T, AFACAN Ö (2012). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. , 76 - 96.
Chicago Kartal Tezcan,AFACAN ÖZLEM Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. (2012): 76 - 96.
MLA Kartal Tezcan,AFACAN ÖZLEM Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. , 2012, ss.76 - 96.
AMA Kartal T,AFACAN Ö Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. . 2012; 76 - 96.
Vancouver Kartal T,AFACAN Ö Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. . 2012; 76 - 96.
IEEE Kartal T,AFACAN Ö "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi." , ss.76 - 96, 2012.
ISNAD Kartal, Tezcan - AFACAN, ÖZLEM. "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". (2012), 76-96.
APA Kartal T, AFACAN Ö (2012). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(24), 76 - 96.
Chicago Kartal Tezcan,AFACAN ÖZLEM Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.24 (2012): 76 - 96.
MLA Kartal Tezcan,AFACAN ÖZLEM Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.24, 2012, ss.76 - 96.
AMA Kartal T,AFACAN Ö Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(24): 76 - 96.
Vancouver Kartal T,AFACAN Ö Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(24): 76 - 96.
IEEE Kartal T,AFACAN Ö "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.76 - 96, 2012.
ISNAD Kartal, Tezcan - AFACAN, ÖZLEM. "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2012), 76-96.