Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 119 - 137 Metin Dili: Türkçe

Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı, ortaöğretim öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin bazı değişkenlere görefarklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırmaya, Aydın ili merkez ortaöğretim kurumlarında görev yapan526 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Hackman ve Oldham İş Doyum Ölçeği" ve demografiközellikler ile birlikte öğretmen görüşlerinin alındığı açık uçlu soru listesinin de yer aldığı "Kişisel Bilgi Formu"kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin işdoyumu düzeyleri; yaş, çalıştıkları okul türü ile okulun fiziksel şartlarına, okuldaki meslektaşlarla ilişkilerine,yenilenen ortaöğretim ders programına, üniversiteye geçiş sınav sistemine, hizmet içi eğitimlere katılmadüzeylerine ilişkin görüşlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Çalışmada, öğretmenlerin iş doyumunuarttırmak amacıyla bazı çözüm önerilerinde bulunulmuştur
Anahtar Kelime:

Examining Teachers Job Satisfaction Level According to Some Variables

Öz:
The purpose of this study is to examine whether the job satisfaction level of secondary educationteachers differ in terms of some variables. The sample is consisted of 526 teachers in secondary education in thecentral province of Aydin. Hackman and Oldham Job Satisfaction Scale, and personal Information Form, whichwas consisted of demographic characteristics and the views of teachers', including a list of open-ended question,was used. The data obtained were analyzed by t-test and ANOVA. As a result, teachers' job satisfaction levelsshowed significant differences according to age, type of school they work and the views of teachers about theschool's physical conditions, relationships with colleagues at the school, the renewed secondary educationcurriculum, examination system, level of participation in in-service training. In the study, some solutions aremade for teachers in order to increase job satisfaction
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KORUKLU N, FEYZİOĞLU B, ÖZENOĞLU KİREMİT H, ALADAĞ E (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 119 - 137.
Chicago KORUKLU NERMİN,FEYZİOĞLU BURAK,ÖZENOĞLU KİREMİT Hatice,ALADAĞ ELİF Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. (2013): 119 - 137.
MLA KORUKLU NERMİN,FEYZİOĞLU BURAK,ÖZENOĞLU KİREMİT Hatice,ALADAĞ ELİF Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 2013, ss.119 - 137.
AMA KORUKLU N,FEYZİOĞLU B,ÖZENOĞLU KİREMİT H,ALADAĞ E Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2013; 119 - 137.
Vancouver KORUKLU N,FEYZİOĞLU B,ÖZENOĞLU KİREMİT H,ALADAĞ E Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2013; 119 - 137.
IEEE KORUKLU N,FEYZİOĞLU B,ÖZENOĞLU KİREMİT H,ALADAĞ E "Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." , ss.119 - 137, 2013.
ISNAD KORUKLU, NERMİN vd. "Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". (2013), 119-137.
APA KORUKLU N, FEYZİOĞLU B, ÖZENOĞLU KİREMİT H, ALADAĞ E (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(25), 119 - 137.
Chicago KORUKLU NERMİN,FEYZİOĞLU BURAK,ÖZENOĞLU KİREMİT Hatice,ALADAĞ ELİF Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.25 (2013): 119 - 137.
MLA KORUKLU NERMİN,FEYZİOĞLU BURAK,ÖZENOĞLU KİREMİT Hatice,ALADAĞ ELİF Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.25, 2013, ss.119 - 137.
AMA KORUKLU N,FEYZİOĞLU B,ÖZENOĞLU KİREMİT H,ALADAĞ E Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 0(25): 119 - 137.
Vancouver KORUKLU N,FEYZİOĞLU B,ÖZENOĞLU KİREMİT H,ALADAĞ E Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 0(25): 119 - 137.
IEEE KORUKLU N,FEYZİOĞLU B,ÖZENOĞLU KİREMİT H,ALADAĞ E "Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.119 - 137, 2013.
ISNAD KORUKLU, NERMİN vd. "Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2013), 119-137.