Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 149 - 164 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme

Öz:
Geçmişten günümüze baktığımızda, medya işletmeciliği kavramının medya araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte geliştiği görülmektedir. Bu çalışma, geleneksel medya işletmeciliğinden yeni medya işletmeciliğine evrilen süreci, yeni medya işletmeciliği kavramı çerçevesinde anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ilk önce medya işletmeciliğinin tarihsel gelişimi özetlenerek geleneksel medya işletmeciliği kavramı anlatılmış, daha sonra ise yeni medya ile birlikte değişen medya işletmeciliği üzerinde durularak yeni nesil medya işletmeleri olarak da ifade edilebilen yeni medya işletmeleri özelinde bir tanım yapılmaya çalışılmıştır. İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması ve yeni medya kavramının ortaya çıkması ile birlikte medyanın "geleneksel" ve "yeni" biçiminde ayrışması nedeniyle, çalışmada, medya işletmeciliği kavramını da artık "geleneksel medya işletmeciliği" ve "yeni medya işletmeciliği" biçiminde sınıflandırmanın, işletmecilik anlamında yaşanan değişimleri daha iyi analiz etmeyi sağlayacağı düşünülmektedir. Verilerin ilgili literatür taraması yapılarak elde edildiği bu makale, nitel ve betimleyici bir yöntemle kaleme alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon

Historical Development of the Concept of Media Management: An Evaluation on the Transformations

Öz:
Reviewed from the past to present, it has been observed that the concept of media management has developed with the variation of media tools. This study focuses on the process of the transformation from the traditional media management to the new media management from the perspective of the new media management concept. In this respect, first, the historical development of media management is summarized followed by the explanation of the traditional media management concept. Then, the change in media management in line with the new media is considered. Eventually, a definition of the new media management, known also as new-generation media management, is provided. As media is now defined as "traditional" and "new" thanks to the common usage of the Internet technologies and appearance of the new media concept, it is thought that classification of the media management concept as "traditional media management" and "new media management" will enable better analyses of the changes in management. In this study, in which the data were gathered by reviewing the related literature, a qualitative and descriptive method was followed.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atılgan, S. (1998). Basın İşletmeciliği. İstanbul: Der.
 • Berberoğlu, G. (1991). Basın İşletmelerinin Organizasyon Yapıları ve Yönetim Şekilleri: Basın İşletmelerinde Bir Uygulama. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Tezler Dizisi.
 • Chan-Olmsted, S.M. ve Ha, S.L. (2006). "The Economics of the Media." Internet Business Models for Broadcasters: How Television Stations Perceive and İntegrate The İnternet. G. Doyle. (der.) içinde. Northampton: an Elgar Reference Collection.
 • Desmoulins, N.T. (1993). Medya Ekonomisi. Çev., Galip Üstün. İstanbul: İletişim. Ertürk, M. (2000). İşletme Biliminin Temel İlkeleri. İstanbul: Beta.
 • Evliyagil, Ş. (1977). Basın ve Basım İşletmeciliği Ders Notları. Ankara: Ajanstürk Bilim. Gomery, D. (1993). "The Centrality of Media Economics." The Journal of Communications. 43(3): 190-194.
 • Hamelink, J.C. (1994). The Politics of World Communication: A Human Right Perspective. London: Sage.
 • Karlı, İ. (2010). "Medya Şirketlerinin Finansmanı." Marmara İletişim Dergisi. 2(16): 33-45.
 • Kuyucu, M. (2014). "Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya ve Aktörlerinin Gözünde Reklamılar ve Tüketiciler." The Turkish Onine Journal of Design, Art and Communication- TOJDAC. 4(1): 25-35.
 • Mucuk, İ. (2005). Modern İşletmecilik. İstanbul: Türkmen.
 • Özer, Ö. (2013). "Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği." Basın İşletmeciliği. Erdal Dağtaş. (der.) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Özkan, I. (1989). Basım ve Basın İşletmeciliği. İzmir: Bilgehan.
 • Picard, R.G. (1989). Media Economics. California: Sage.
 • Picard, R.G. (2006). "Handbook of Media Management and Economics." Historical Trends and Patterns in Media Economics. A.B. Albarran (der.) içinde. New Jersey: Lawrance Erlbaum.
 • Picard, R. (2011). The Economics and Financing of Media Companies. Press, New York: Fordham University.
 • Schoell, F., Dessler, G., Reinecke, J. (1993). Introduction to Business: Opening Doors. USA: Allyn and Bacon.
 • Albarran, A.B. (2008). Defining Media Management. JMM: The International Journal on Media Management. http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b147c583-97fd-4128- 84a2-d26dee01c26a%40sessionmgr4001&vid=3&hid=4103 10(4): 184-187. 25.11.2016.
 • Albarran, A.B. (2010). The Transformation of the Media and Communication İndustries. http:// dadun.unav.edu/bitstream/10171/36644/1/201407%20-%2011%20(2010)%20The%20 Transformation%20of%20the%20media.pdf 24.04.2016.
 • Albarran, A.B. (2014). Assessing The Field of Media Management and Economics Research: Looking Back, Looking Forward. Palabra Clave. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/ pdfviewer?vid=1&sid=209f87aa-7340-4905-bb8a-4d761359bf8c%40sessionmgr115&hid=119 17(4): 1025-1040. 24.04.2016.
 • Kowalski, T. (1995). "Media Economics Research in Poland." The Journal of Media Economics. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327736me0801_4?journalCode=hmec20 8(1): 43-48. 12.04.2015.
 • Sonnerberg, J. (2014). "Analyzing the relationship between media management and change managementon the German book industry." Competition Forum. http://search.proquest.com/op enview/77468901e125021607e5ed84fa45bdf6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=39801 12(1): 85-97.
APA GÜRCAN H, KUMCUOĞLU İ (2017). Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. , 149 - 164.
Chicago GÜRCAN Halil İbrahim,KUMCUOĞLU İpek Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. (2017): 149 - 164.
MLA GÜRCAN Halil İbrahim,KUMCUOĞLU İpek Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. , 2017, ss.149 - 164.
AMA GÜRCAN H,KUMCUOĞLU İ Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. . 2017; 149 - 164.
Vancouver GÜRCAN H,KUMCUOĞLU İ Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. . 2017; 149 - 164.
IEEE GÜRCAN H,KUMCUOĞLU İ "Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme." , ss.149 - 164, 2017.
ISNAD GÜRCAN, Halil İbrahim - KUMCUOĞLU, İpek. "Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme". (2017), 149-164.
APA GÜRCAN H, KUMCUOĞLU İ (2017). Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İletişim, 0(27), 149 - 164.
Chicago GÜRCAN Halil İbrahim,KUMCUOĞLU İpek Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İletişim 0, no.27 (2017): 149 - 164.
MLA GÜRCAN Halil İbrahim,KUMCUOĞLU İpek Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İletişim, vol.0, no.27, 2017, ss.149 - 164.
AMA GÜRCAN H,KUMCUOĞLU İ Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İletişim. 2017; 0(27): 149 - 164.
Vancouver GÜRCAN H,KUMCUOĞLU İ Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İletişim. 2017; 0(27): 149 - 164.
IEEE GÜRCAN H,KUMCUOĞLU İ "Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme." Akdeniz İletişim, 0, ss.149 - 164, 2017.
ISNAD GÜRCAN, Halil İbrahim - KUMCUOĞLU, İpek. "Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme". Akdeniz İletişim 27 (2017), 149-164.