Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti

Yıl: 2017 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 114 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti

Öz:
Marka hukukunda ayırt edicilik, markanın tanımında yer alan bir unsur olmakla birlikte ayrıca markanın bir fonksiyonudur. Bununla birlikte, sadece başvuru ve tescil aşamalarında değil; markanın var olduğu süre boyunca ihlâl ve marka veya marka başvurularına ilişkin itirazlarda da göz önüne alınması gereken en temel noktadır.Bu çalışmanın amacı, markadaki ayırt edicilik tespitlerinin mümkün olduğu kadar objektif görüş ve ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Distinctiveness in Trademark Law and Determination of Distinctiveness in Personal Name Trademarks

Öz:
The distinctive character is a factor in the definition of the trademark as well as being a function of the same. Besides, the distinctiveness is a factor to be taken into account not only in the stages of application and registration but also in the violations and objections to the trademark or trademark applications made as long as the trademark exists.The objective of this study is to contribute to assessment of the distinctiveness findings in the trademark as much as possible on the basis of objective opinions and principles
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • AKINTÜRK, Turgut: Medeni Hukuk, İstanbul 2016, s. 428.
 • AKİPEK, Jale G./ AKINTÜRK Turgut: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hü- kümleri-Kişiler Hukuku, 4. Basım, İstanbul 2015, s. 428.
 • ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. 1, Ankara 1997.
 • AYHAN, Rıza/ ÇAĞLAR, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2017.
 • AYTEMİZ ÖZÜNEL, Ayşe: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara 2010, s. 71 vd.
 • BENTLY Lionel / SHERMAN Brad: Intellectual Property Law, Third Edition, 2008.
 • BOZBEL, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015.
 • CAMCI, Ömer: Haksız Rekabet Davaları I, İstanbul 2002.
 • CENGİZ, Dilek: Türk Hukukunda İktibas ve ya İltibas Suretiyle Marka Hakkı- na Tecavüz İlgili Mevzuat Danıştay ve Yargıtay Kararları, İstanbul, 1995.
 • ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015.
 • ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2016.
 • DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, 2003.
 • DOĞAN, Beşir Fatih: Türk Alman ve AB Hukukuna Göre Marka Olmayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, FMR 2006/3, s. 40.
 • EPÇELİ, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2006.
 • EROĞLU, Sevilay: Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C. V, S. 1, 2003.
 • GÜNEŞ, İlhami: Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, İstanbul 2015.
 • GÜRZUMAR, Osman Berat: Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, 1994, C. 20, S. 4, s. 501-524.
 • KARAAHMET, Erdoğan/ YALÇINER, Uğur: Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara 2011.
 • KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri- Ticari İşletme, 3. baskı, Ankara 1968, s. 413.
 • ÖÇAL, Akar: Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967. KAYA, Aslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006.
 • KESER, Yıldırım: Marka Hukuku’nda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazandırma, Doktora Tezi, İstanbul 2014.
 • KÜÇÜKALİ, Canan: Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009.
 • OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY, Saibe: Kişiler Hukuku, İstanbul 2016.
 • ÖZDAL, Şule: Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul, 2005.
 • ÖZSUNAY, Ergun: Türk Hukukunda Takma Adın Korunması, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999.
 • TAYLAN ÇAMLIBEL, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001.
 • TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012.
 • TEKİNALP, Ünal: Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 633-644.
 • TRITTON, Guy: “Distinctiveness And Acquired Distinctiveness: The Approach and Territorial Aspects”, Era Forum C. 13, S: 2, 2012 s. 227-239.
 • ÜLGEN, Hüseyin / HELVACI, Mehmet / KENDİGELEN, Abuzer / KAYA, Arslan / NOMER ERTAN, Füsun: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015, s. 463.
 • YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku, İstanbul 2004.
 • YASAMAN, Hamdi: Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukukî Mütalâalar, Bilirkişi Raporları IV, İstanbul 2012.
 • YILMAZ, Lerzan: Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008.
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU Marka İnceleme Kılavuzu
APA İMİRLİOĞLU D (2017). Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. , 87 - 114.
Chicago İMİRLİOĞLU Dilek Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. (2017): 87 - 114.
MLA İMİRLİOĞLU Dilek Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. , 2017, ss.87 - 114.
AMA İMİRLİOĞLU D Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. . 2017; 87 - 114.
Vancouver İMİRLİOĞLU D Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. . 2017; 87 - 114.
IEEE İMİRLİOĞLU D "Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti." , ss.87 - 114, 2017.
ISNAD İMİRLİOĞLU, Dilek. "Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti". (2017), 87-114.
APA İMİRLİOĞLU D (2017). Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 87 - 114.
Chicago İMİRLİOĞLU Dilek Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3, no.2 (2017): 87 - 114.
MLA İMİRLİOĞLU Dilek Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, 2017, ss.87 - 114.
AMA İMİRLİOĞLU D Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 3(2): 87 - 114.
Vancouver İMİRLİOĞLU D Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 3(2): 87 - 114.
IEEE İMİRLİOĞLU D "Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti." Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3, ss.87 - 114, 2017.
ISNAD İMİRLİOĞLU, Dilek. "Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti". Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3/2 (2017), 87-114.