Yıl: 2015 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 55 - 73 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"

Öz:
"Demokratik Toplum" kavramı gerek İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi gerekse Anayasa Mahkemesi açısından önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerinin birçok maddesinde bu kavramın bahsi geçmektedir. Ayrıca 1982 tarihli Türkiye Anayasası'nda, temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamaların demokratik toplum düzenine aykırı olmayacağı belirtilmiştir. Bu makalede, söz konusu terimin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında yorumlanışı tartışılmış ve analiz edilmiştir. Ek olarak her iki Mahkeme'nin güncel kararları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Varılan sonuca göre İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Mahkemesi, "Demokratik Toplum" kavramını tanımlarken farklı yolları tercih etmektedirler. Bununla birlikte uygulamada her iki Mahkeme'nin uzlaştığı bası hususlar bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Hukuk Uluslararası İlişkiler

"Democratic Society" in the Decisions of the Euro- pean Court of Human Rights and the Constitutional Court

Öz:
The term of "Democratic Society" is an important standard for both the European Court of Human Rights and the Constitutional Court. In the European Convention on Human Rights and its additional protocols, this term is mentioned in many articles. Also, in the Turkish Constitution of 1982 it is stated that restrictions on fundamental rights and freedoms shall not be contrary to the requirements of the democratic order of the society. In this article, the implementation of this standard in the European Court of Human Rights and the Constitutional Court jurisprudence is discussed and analyzed. Besides, current decisions of these courts are compared. The conclusion is that in general, ECtHR and the Constitutional Court use different ways to define the term of "Democratic Society" but in practice the Courts could come to terms with some facts.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Hukuk Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
APA DİKMEN P (2015). İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". , 55 - 73.
Chicago DİKMEN PINAR İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". (2015): 55 - 73.
MLA DİKMEN PINAR İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". , 2015, ss.55 - 73.
AMA DİKMEN P İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". . 2015; 55 - 73.
Vancouver DİKMEN P İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". . 2015; 55 - 73.
IEEE DİKMEN P "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"." , ss.55 - 73, 2015.
ISNAD DİKMEN, PINAR. "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"". (2015), 55-73.
APA DİKMEN P (2015). İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 55 - 73.
Chicago DİKMEN PINAR İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1, no.1 (2015): 55 - 73.
MLA DİKMEN PINAR İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, 2015, ss.55 - 73.
AMA DİKMEN P İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2015; 1(1): 55 - 73.
Vancouver DİKMEN P İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum". Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2015; 1(1): 55 - 73.
IEEE DİKMEN P "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"." Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, ss.55 - 73, 2015.
ISNAD DİKMEN, PINAR. "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"". Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 55-73.