Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 323 - 328 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi

Öz:
Sebze yetiştiriciliği ve muhafazasında bilinen büyümeyi düzenleyicilerin yanı sıra hasat öncesi ve sonrası kaliteyi korumak ve uzun süreli muhafaza edebilmek için fizyolojik etkileri nedeniyle jasmonik asitin (JA) metil esteri olan metil jasmonatın da (MeJA) kullanıldığı bilinmektedir. MeJA, bitki bünyesinde mevcut olup bitkinin farklı dokularında farklı miktarlarda bulunmaktadır. MeJA içsel hormon olarak bilinmekle birlikte dışsal uygulama olarak hem gaz hem de solüsyon formunda kullanılabilmektedir. MeJA'ın, sebze yetiştiriciliğinde tohum çimlenmesini ve kök gelişimini engellediği, uzun gün bitkilerinde çiçeklenmeyi geciktirdiği, bitki bünyesinde klorofil parçalanmasını hızlandırdığı, proteinaz enzim aktivitesini engellediği, aromatik bileşenleri ve antosiyaninleri artırdığı, hastalık ve zararlı gelişimini engellediği yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Sebzelerde hasat sonrasında fungal patojenler sebebiyle önemli kalite kayıpları oluşmaktadır. Fungal patojenler ile mücadelede yaygın olarak sentetik kimyasal fungusitler kullanılmaktadır. Ancak patojenlerin bu fungusitlere karşı direnç kazanması ve kalıntıya sebep olması ile alternatif çözüm arayışlarına gidilmiştir. Bu sebeple MeJA kullanımının hastalık kontrolünde bitkilerin doğal düşünülmektedir. MeJA'nın dışsal uygulama olarak kullanılmasıyla metabolitlerin teşvik edilmesi, gen savunma mekanizmasının patojenlere karşı direnç artırılması yönünde tespitler bulunmaktadır. MeJA'nın hasat sonrası etkinliğinin ortaya muhafazasında kararma ve üşüme zararının azaltması, ağırlık ve renk kaybının engellemesi.
Anahtar Kelime:

Konular: Ziraat Mühendisliği

Effects of methyl jasmonate on pre and postharvest physiology of vegetables

Öz:
Methyl jasmonate (MeJA) methyl ester of jasmonic acid (JA) is known to be used maintain quality and long term storage due to physiological effects before and after harvest on vegetables. MeJA is available within the plant and found in different amounts in different tissues of the plant. Although MeJA is known as endogenous hormone, it can be used as exogenous treatment in the form of both solution and gas. MeJA is reported to prevents seed germination and root development, delays flowering in long day plants, accelerates the chlorophyll degradation, inhibits proteinase enzyme activity, increases aromatic compounds and anthocyanins, prevents disease and pest development in vegetable species. Significant quality losses occur due to fungal pathogens in vegetables after harvest. Synthetic chemical fungicides are used commonly against fungal pathogens. However, due to residue and pathogen resistance against fungicides so alternative solutions are required. Therefore MeJA are thought to increase the natural defense mechanisms of plants for control disease. By means of exogenous treatment of MeJA, secondary metabolites are induced in plant cell, generating gene defense mechanism and enhance resistance against to settled pathogens. Determination of postharvest efficacy of MeJA, in reduction of browning and chilling injury, inhibiting weight loss, discolorage, sprouting and rooting and maintainance of aromatic compounds during vegetable storage, it is believed that MeJA treatment will be widespread to maintain chemical and visual quality. In this study, researches about the effects of methyl jasmonate on pre and postharvest physiology of vegetables were reviewed.
Anahtar Kelime:

Konular: Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Baltazar, A., Espina-Lucero, J., Ramos-Torres, I. ve GonzalezAguilar, G., 2007. Effect of methyl jasmonate on properties of intact tomato fruit monitored with destructive and nondestructive tests. Journal of Food Engineering, 80 (4): 1086-1095.
 • Buta, J.G., Moline, H.E., 1998. Methyl jasmonate extends shelf life and reduces microbial contamination of fresh-cut celery and peppers. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46: 1253-1256.
 • Cantwell, M.I., Kang, J., Hong, G., 2003. Heat treatment control sprouting and rooting of garlic cloves. Postharvest Biology and Technology, 30 (1): 57-65.
 • activation of the jasmonate signaling pathway enhances the production of secondary metabolites in tomato. FEBS Letters, 580: 2540-2546.
 • Cheong, J.J., Choi, Y.D., 2003. Methyl jasmonate as a vital substance in plants. Trends in Genetics, 19: 409- 413.
 • Conrath, U., Pieterse, C.M.J., Mauch-Mani, B., 2002. Priming in plant-pathogen interactions. Trends in Plant Science, 7: 210-216.
 • Creelman, R.A., Mullet, J.E., 1997. Biosythesis and action of jasmonates in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 48: 355- 381.
 • Curtis, R., 1984. Abscission-inducing properties of methyl jasmonate, ABA, and ABA-methyl ester and their interactions with ethephon, AgNO3, and malformin. Plant Growth Regulation, 3: 157-168.
 • Ding, C.K., Wang, C.Y., Gross, K.C., Smith, D.L., 2001. Reduction of chilling injury and transcript accumulation of heat shock proteins in tomato fruit by methyl jasmonate and methyl salicylate. Plant Science, 161: 1153-1159.
 • Ergün, M., Kösetürkmen, N., 2008. Jasmonik asit ve salisilik asit uygulamalarının rendelenmiş taze havuç kalitesi üzerine etkileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1): 49-55.
 • Fan, L., Wang, Q., Lv, J., Gao, L., Zuo, J., Shi, J., 2016. Amelioration of postharvest chilling injury in cowpea (Vigna sinensis) by methyl jasmonate (MeJA) treatments. Scientia Horticulturae, 203: 95- 101
 • Farmer, E.E., Ryan, C.A., 1990. Interplant communication: Airborne methyl jasmonate induces synthesis of proteinase inhibitors in plant leaves. Proceedings of the National Academy of Science, Botany, 87: 7713- 7716.
 • Feys, B.J.F., Benedetti, C.E., Penfold, C.N., Turner, J.G., 1994. Arabidopsis mutants selected for resistance to the phytotoxin coronatine are male sterile, insensitive to methyl jamonate, and resistant to a bacterial pathogen. Plant Cell, 6: 751-759.
 • Franceschi, V. R., Grimes, H.D., 1991. Induction of soybean vegetative storage proteins and anthocyanins by low-level atmospheric methyl jasmonate. Proceedings of the National Academy of Sciences, 88: 6745-6749.
 • Fritz, V.A., Justen, V.L., Bode, A.M., Schuster, T., Wang, M., 2010. Glucosinolate enhancement in cabbage induced by jasmonic acid application. Hortscience, 45 (8): 1188-1191.
 • Gonzalez-Aguilar, G.A., Buta, J.G., Wang, C.Y., 2001. Methyl jasmonate reduces chilling injury symptoms and enhances colour development of "Kent" mangoes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81: 1244-1249.
 • Heredia, J.B., Cisneros-Zevallos, L., 2009. The effects of exogenous ethylene and methyl jasmonate on the accumulation of phenolic antioxidants in selected whole and wounded fresh produce. Food Chemistry, 115: 1500-1508.
 • Horbowicz, M., Kosson, R., Sempruch, C., Debski, H., Koczkodaj, D., 2014. Effect of methyl jasmonate vapors on level of anthocyanins, biogenic amines and decarboxylases activity in seedlings of chosen vegetable species. Acta Scientiarum PolonorumHortorum Cultus, 13 (1): 3-15.
 • Kim, H.S., Juvik, J.A., 2011. Effect of selenium fertilization and methyl jasmonate treatment on glucosinolate accumulation in broccoli florets. Journal of American Society of Horticultural Science, 136 (4): 239-246.
 • Ku, K.M, Choi, J-H, Kushad, M.M, Jeffery, E.H, Juvik, J.A., 2013. Pre-harvest methyl jasmonate treatment enhances cauliflower chemoprotective attributes without a loss in postharvest quality. Plant Foods for Human Nutrition, 68: 113-117.
 • Meir, S., Philosoph-Hadas, S., Lurie, S., Droby, S., Akerman, M., Zauberman, G., Shapiro, B., Cohen, E., Fuchs, Y., 1996. Reduction of chilling injury in stored avocado, grapefruit, and bell pepper by methyl jasmonate. Canadian Journal of Botany, 74: 870-874.
 • Ozturk, B., Ozkan, Y., Yıldız, K., 2014. Methyl jasmonate treatments influence bioactive compounds and red peel colour development of 'Braeburn' apple. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38(5): 688-699.
 • Ozturk, B., Yıldız, K., Kucuker, E., 2015. Effect of pre-harvest methyl jasmonate treatments on ethylene production, water-soluble phenolic compounds and fruit quality of Japanese plums. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95: 583-591.
 • Park, W.T, Kim, Y.B., Seo, J.M, Kim, S.J., Chung, E., Lee, J.H., Park, S.U., 2013. Accumulation of anthocyanin and associated gene expression in radish sprouts exposed to light and methyl jasmonate. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61: 4127-4132.
 • Peña-Cortés, H., Barrios, P., Dorta, F., Polanco, V., Sánchez, C., Sánchez, E., Ramírez, I., 2005. Involvement of jasmonic acid and derivatives in plant response to pathogen and insects and in fruit ripening. Journal of Plant Growth Regulation, 23: 246-260.
 • Popova, L.P., Tsonev, T.D., Vaklinova, S.G., 1988. Changes in some photosynthetic and photorespiratory properties in barley leaves after treatment with jasmonic acid. Journal of Plant Physiology, 132: 257- 261.
 • Saniewski, M., Nawacki, J., Czapski, J., 1987. The effect of methyl jasmonate on ethylene production and ethylene-forming enzyme activity in tomatoes. Journal of Plant Physiology, 129: 175-180.
 • Sayyari, M., Babalar, M., Kalantari, S., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Serrano, M., Valero, D., 2011.
 • Vapour treatments with methyl salicylate or methyl jasmonate alleviated chilling injury and enhanced antioxidant potential during postharvest storage of pomegranates. Food Chemistry, 124: 964- 970.
 • Staswick, P.E., Su, W., Howell, S.H., 1992. Methyl jasmonate inhibition of root growth and induction of a leaf protein are decreased in an Arabidapsis thalaina mutant. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89: 6837-6840.
 • Sun, B., Yan, H., Zhang, F., Wang, Q., 2012. Effects of plant hormones on main health-promoting compounds and antioxidant capacity of Chinese kale. Food Research International, 48: 359-366.
 • Sun, D.Q., Lu, X.H., Hu, Y.L., Li, W.M., Hong, K.Q., Mo, Y.W., Cahill, D.M., Xie, J.H., 2013. Methyl jasmonate induced defense responses increase resistance to Fusarium oxysporum f sp. cubense race 4 in banana. Scientia Horticulturae, 164: 484-491.
 • Ueda, J., Kato, J., 1980. Isolation and identification of a senescence-promoting substance from wormwood (Artemisia absinthium L.). Plant Physiology, 66: 246- 249.
 • Wang, C.Y., Buta, J.G., 1994. Methyl jasmonate reduces chilling injury in Cucurbita pepo through its egulation of abscisic acid and polyamine levels. Environmental and Experimental of Botany, 34: 427-432.
 • Wang, C.Y., 1998. Methyl jasmonate inhibits postharvest sprouting and improves storage quality of radishes. Postharvest Biology and Technology, 14 (2): 179- 183.
 • Wang, K.T., Jin, P., Han, L., Shang, H.T., Tang, S.S., Rui, H.J., Duan, Y.F., Kong, F.Y., Kai, X., Zheng, Y.H., 2014.
 • Methyl jasmonate induces resistance against Penicillium citrinum in Chinese bayberry by priming of defense responses. Postharvest Biology and Technology, 98: 90-97.
 • Watanabe, K., Kamo, T., Nishikawa, F., Hyodo, H., 2000. Effect of methyl jasmonate on senescence of broccoli florets. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 69 (5): 605-610.
 • Yamane, H., Takagi, H., Abe, H., Yokota, T., Takahashi, N., 1981. Identification of hasmonic acid in three species of higher plants and its biological activities. Plant and Cell Physiology, 22: 689-697.
 • Yeh, C.C., Tsay, H.S., Yeh, J.H., Tsai, F.Y., Sahih, C.Y., Kao, C.H., 1995. A comparative study of the effects of methyl jasmonate and abscisic acid on some rice physiological processes. Journal of Plant Growth Regulation, 14: 23-28.
 • Yu, M.M., Shen, L., Fan, B., Zhao, D.Y., Zheng, Y., Sheng, J.P., 2009. The effect of MeJA on ethylene biosynthesis and induced disease resistance to Botrytis cinerea in tomato. Postharvest Biology and Technology, 54: 153-158.
 • Zapata, P.J., Martínez-Esplá, A., Guillén, F., Díaz-Mula, H.M., Martínez-Romero, D., Serrano, M., Valero, D., 2014.
 • Preharvest application of methyl jasmonate (MeJA) in two plum cultivars: 2. Improvement of fruit quality and antioxidant systems during postharvest storage. Postharvest Biology and Technology, 98: 115-122.
 • Zhu, Z., Tian, S.P., 2012. Resistant responses of tomato fruit treated with exogenous methyl jasmonate to Botrytis cinerea infection. Scientia Horticulturae, 142: 38-43.
APA AKAN S, YANMAZ R, ÇAKIRER SEYREK G, DEMIR K (2017). Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. , 323 - 328.
Chicago AKAN SELEN,YANMAZ Ruhsar,ÇAKIRER SEYREK GAMZE,DEMIR KOKSAL Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. (2017): 323 - 328.
MLA AKAN SELEN,YANMAZ Ruhsar,ÇAKIRER SEYREK GAMZE,DEMIR KOKSAL Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. , 2017, ss.323 - 328.
AMA AKAN S,YANMAZ R,ÇAKIRER SEYREK G,DEMIR K Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. . 2017; 323 - 328.
Vancouver AKAN S,YANMAZ R,ÇAKIRER SEYREK G,DEMIR K Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. . 2017; 323 - 328.
IEEE AKAN S,YANMAZ R,ÇAKIRER SEYREK G,DEMIR K "Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi." , ss.323 - 328, 2017.
ISNAD AKAN, SELEN vd. "Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi". (2017), 323-328.
APA AKAN S, YANMAZ R, ÇAKIRER SEYREK G, DEMIR K (2017). Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 6(Özel Sayı), 323 - 328.
Chicago AKAN SELEN,YANMAZ Ruhsar,ÇAKIRER SEYREK GAMZE,DEMIR KOKSAL Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi 6, no.Özel Sayı (2017): 323 - 328.
MLA AKAN SELEN,YANMAZ Ruhsar,ÇAKIRER SEYREK GAMZE,DEMIR KOKSAL Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, vol.6, no.Özel Sayı, 2017, ss.323 - 328.
AMA AKAN S,YANMAZ R,ÇAKIRER SEYREK G,DEMIR K Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi. 2017; 6(Özel Sayı): 323 - 328.
Vancouver AKAN S,YANMAZ R,ÇAKIRER SEYREK G,DEMIR K Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi. 2017; 6(Özel Sayı): 323 - 328.
IEEE AKAN S,YANMAZ R,ÇAKIRER SEYREK G,DEMIR K "Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi." Akademik Ziraat Dergisi, 6, ss.323 - 328, 2017.
ISNAD AKAN, SELEN vd. "Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi". Akademik Ziraat Dergisi 6/Özel Sayı (2017), 323-328.