Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 251 - 270 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI

Öz:
Sosyal Bilgiler dersinde, öğretmenlerin ve öğrencilerin birincil kaynak olarak kullandıkları ve takip ettikleri ders kitaplarında gazete haberlerinin nasıl yer aldığı, konu ile alakalı haberlere ne kadar yer verildiği, hangi haberlerin daha çok vurgulandığı ve bunların güncellik durumu ve sayısı büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada ilköğretim Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevleri tarafından basılan 4., 5., 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler kitaplarında gazete, internet ve dergi haberlerine yer verilme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden Doküman İncelemesi tekniği kullanılmıştır. Sosyal bilgiler kitaplarında gazete haberleri, gazeteden kesilerek kitaba yapıştırılmış haber kupürleri ve metin şeklinde verilmektedir. Dergi haberleri de dergilerden kesilerek yapıştırılmış haber parçaları şeklindedir. İnternet haberleri, bilgisayar ekranında görünen internet sayfası görüntüsü içerisinde aynen çıktısı alınıp yapıştırılmış şekilde verilmektedir. MEB yayınında, tüm haber temaları özel yayınevine göre daha fazla yer almaktadır. Haber temaları içerisinde her iki yayınevi içinde en çok gazete haberleri sonrasında internet en son olarak da dergi haberleri gelmektedir. Sosyal bilgiler kitaplarında basım yılı (2013) itibariyle son bir-iki yıl içerisinde meydana gelmiş olan güncel konuların seçilmesine dikkat edilmediği görülmektedir. Sınıf düzeyine göre bakıldığında, en fazla haber teması 6. sınıf ve en az haber teması 7. sınıfta yer almaktadır. Programın öngördüğü gazete kupürlerinden yararlanma ile ders kitabına yansıyan haber sayıları arasında doğru bir orantı bulunmaktadır
Anahtar Kelime:

THE USE OF NEWSPAPERS, MAGAZINES AND INTERNET NEWS IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM

Öz:
IntroductionSocial studies can provide useful results to be obtained ineducation and training in order to keep in touch school and lessonsfrom everyday life by moving some current events into classes. It issocial studies lessons that the most intertwined with topical issues oneof the lessons. Understanding of children the necessity of being aware ofcurrent events is important to be trained for the purposes of socialstudies as an informed citizen (Gedik, 2008).Current events provide that students' knowledge learned in schoolto make connections between real life, their acquired knowledgepractise in real life problems and follow new developments in the areaand country they live (Erden, u.d). Looking at researches made on theuse of newspaper, impact on academic achievement (Uygur ve Yelken,2010; Ünlüer, 2008) the purpose and course relationship (Deveci,2005; Kabapınar ve Baysal, 2004; Munck, 2007) news analysis (Kee,Ibrahim and Mustaffa, 2010) is in the form and hasn’t been found aresearch which discusses the case of newspaper articles in the socialstudies book.For this reason, it is important that newspapers,magazines and internet news allowing the transfer of current events towhat extent is existed in curriculum.PurposeIt is important that teachers and students use as the primarysource and they follow in textbooks how is existed, issues related to thenews how much space is given, which reports more emphasis and theirupdate status and number in social studies.Therefore, in this study, it is aimed to determine newspapers,internet and magazine news of status published by the Ministry ofEducation and private publishing houses in primary education 4th, 5th,6th and 7th grade social studies textbooks.MethodIn this study was used “Document Analysis” technique which isone of the qualitative data collection methods. İnductive analysismethod was used for data analysis.Population and SampleIn this study, it is examined both the latest edition of Ministry ofEducation and private publishing houses in primary education 4th, 5th,6th and 7th grade Social Studies teacher's book (2013-2014).Data Collection ProcessSocial studies teacher guide books that indicated within the scopeof the study were examined, findings related to newspapers and internet news that put textbooks taking from newspapers and magazines suchas periodical publications were presented in tables by determining andmaking comparisons on the basis of the unit.Newspaper articles insocial studies bookswere presented in the form of newspaper clippingsand text cut and pasted from newspapers to textbooks. In addition,magazine news is in the form of news article parts cut from magazinesglued to textbooks. Internet news are given exactly in the form ofprinted out and glued appears of computer screen.Some of the data obtained from the research was analyzed at thedata gathering phase periodically, after that following the completion ofactivities was analyzed relationship with each other and consistency ofdata again analyzed. Researchers examined 20% of research dataindependently and then compare the analyzes were made.As a result of the comparison determined analysis to be consistentwith each other, in the identification of themes has been reachedconsensus among researchers. In order to support the comments madeby researchers and to reflect news contentwere used excerpts from thedocument text. (Fig. 1: p. 259)FindingsDespite of the use 41 news at 4th grade in publishing ministry ofeducation, consist 33 of this newspaper, 1 of this news magazines and7 of this internet. While in total 33 news are existed in privatepublishing, consist 32 of this newspaper, 1 of this internet but newsmagazines are not existed. Despite of the use 83 news at 5th grade inpublishing ministry of education, consist 51 of this newspaper, 28 ofthis internet and 4 of this news magazines. While in total 34 news areexisted in private publishing, consist 4 of this newspaper, 27 of thisinternet and 3 of this news magazines. Despite of the use in total 108news at 6th grade in publishing ministry of education, consist 62 of thisnewspaper, 38 of this internet and 8 of this news magazines. While intotal 24 news are existed in private publishing, consist 4 of thisnewspaper, 20 of this internet and news magazines are notexisted.Despite of the use in total 33 news at 7th grade in publishingministry of education, consist 19 of this newspaper, 14 of this internet.While in total 9 news are existed in private publishing, consist 6 of thisnewspaper, 3 of this internet as for the news magazines, they are notexisted both in publishing.All the news themes are existed more in publishing ministry ofeducation according to private publishing. The total number of all newsthemes (264) in publishing ministry of education is more than twice thetotal number of news themes (100) in private publishing. It is thenewspaper news themes (211) that most used in publishing ministry ofeducation and private publishing.Internet news theme is existed in Ministry of Educationpublication (87) and private publishing (51). Current news is existed inMinistry of Education publication (264) and private publishing (100)with the theme of the news. It is the newspaper theme of Ministry ofEducation publication (165) that given the location of the most currentnews in the curriculum.Conclusion, Discussion and SuggessionIt seems that the internet news aren’t used at 4th and 5th gradetextbooks in studies made by Gedik (2008) and examined the books ofbelonging to the year 2006-2007, while using 7 internet news at 4thgrade Ministry of Education publication and 1 internet news at 4thgradeprivate publishing; 28 internet news at 5th grade Ministry ofEducation publication and 27 internet news at 5th gradeprivatepublishing.This situation shows that intern
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Çelikkaya T, YAKAR H (2015). SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. , 251 - 270.
Chicago Çelikkaya Tekin,YAKAR HAMZA SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. (2015): 251 - 270.
MLA Çelikkaya Tekin,YAKAR HAMZA SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. , 2015, ss.251 - 270.
AMA Çelikkaya T,YAKAR H SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. . 2015; 251 - 270.
Vancouver Çelikkaya T,YAKAR H SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. . 2015; 251 - 270.
IEEE Çelikkaya T,YAKAR H "SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI." , ss.251 - 270, 2015.
ISNAD Çelikkaya, Tekin - YAKAR, HAMZA. "SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI". (2015), 251-270.
APA Çelikkaya T, YAKAR H (2015). SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. Turkish Studies (Elektronik), 10(3), 251 - 270.
Chicago Çelikkaya Tekin,YAKAR HAMZA SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. Turkish Studies (Elektronik) 10, no.3 (2015): 251 - 270.
MLA Çelikkaya Tekin,YAKAR HAMZA SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.3, 2015, ss.251 - 270.
AMA Çelikkaya T,YAKAR H SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(3): 251 - 270.
Vancouver Çelikkaya T,YAKAR H SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(3): 251 - 270.
IEEE Çelikkaya T,YAKAR H "SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI." Turkish Studies (Elektronik), 10, ss.251 - 270, 2015.
ISNAD Çelikkaya, Tekin - YAKAR, HAMZA. "SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABERLERİNİN KULLANILMASI". Turkish Studies (Elektronik) 10/3 (2015), 251-270.