Yıl: 2000 Cilt: 37 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 113 - 120 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri

Öz:
Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmek için, organik maddenin toprağa verilmesi geleneksel bir yöntemdir. Bu araştırmada, farklı düzeylerdeki ahır gübresi ile farklı yetiştirme ortamlarının, toprağın fiziksel özellikleri üzerine olan etkileri otaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada roka test bitkisi olarak seçildi. Farklı dozlarda (4, 8 ve 12 t/da) çiftlik gübresi ile % 20 ponza ve % 20 perlit toprağa karıştırılarak 13 yetiştirme ortamı oluşturuldu. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak kuruldu. Toprağa ilave edilen artan dozlardaki çiftlik gübresinin, toprağın porozitesi, suda çözünebilir toplam tuz, organik madde, stürüktür stabilite indeksi ve agregasyon yüzdesini artırdığı, hacim ağırlığını ise düşürdüğü saptandı. En düşük roka verimleri 12 t/da çiftlik gübresi uygulanan yetiştirme ortamlarından elde edildi. Artan dozlarda çiftlik gübresinin roka verimini düşürdüğü belirlendi.
Anahtar Kelime: uygulama oranı doğal gübreler kararlılık Eruca vesicaria toprak yapısı çiftlik gübresi toprak fiziksel özellikleri gözeneklilik agregat toprak düzelticileri roka toprak tuzları organik madde büyüme ortamı perlit pomza

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Çevre Mühendisliği Ziraat, Toprak Bilimi

Effect of manure doses and growth media on the some physical properties of soil

Öz:
Mixing organic matter into sou is a traditional method as soil conditioner. Farmyard manure is mostly used for proofreading of soil physical properties. At the recent years, different soil conditioners have also used for soil physical properties. In this research, effect of different levels of manure and growth media on the some soil physical properties were investigated. At the research, rocket was chosen as test plant. In this study three different levels of farmyard manure (4 t/da; 8 t/da; 12 t/da) were applied to experimental soil; experimental soil mixed with 20% pumice and 20% perlite. The experiment was designed according to randomized blocks with three replications. Thirteen different growth media were used. Addition of different levels of manure increased porosity, total soluble salt, organic matter, sturucture stability index and aggregation percentage. The increasing levels of manure obtained the lowest bulk densities. The lowest yields of rocket were determined from mixtures of 12 t/da manure. The increasing levels of manure decreased rocket yield.
Anahtar Kelime: aggregates soil conditioners rocket salts in soil organic matter growing media perlite pumice application rates manures stability Eruca vesicaria soil structure farmyard manure soil physical properties porosity

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Çevre Mühendisliği Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA DELİBACAK S, OKUR B, EŞİYOK D (2000). Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. , 113 - 120.
Chicago DELİBACAK S.,OKUR B.,EŞİYOK D. Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. (2000): 113 - 120.
MLA DELİBACAK S.,OKUR B.,EŞİYOK D. Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. , 2000, ss.113 - 120.
AMA DELİBACAK S,OKUR B,EŞİYOK D Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. . 2000; 113 - 120.
Vancouver DELİBACAK S,OKUR B,EŞİYOK D Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. . 2000; 113 - 120.
IEEE DELİBACAK S,OKUR B,EŞİYOK D "Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri." , ss.113 - 120, 2000.
ISNAD DELİBACAK, S. vd. "Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri". (2000), 113-120.
APA DELİBACAK S, OKUR B, EŞİYOK D (2000). Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(1), 113 - 120.
Chicago DELİBACAK S.,OKUR B.,EŞİYOK D. Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37, no.1 (2000): 113 - 120.
MLA DELİBACAK S.,OKUR B.,EŞİYOK D. Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, 2000, ss.113 - 120.
AMA DELİBACAK S,OKUR B,EŞİYOK D Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2000; 37(1): 113 - 120.
Vancouver DELİBACAK S,OKUR B,EŞİYOK D Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2000; 37(1): 113 - 120.
IEEE DELİBACAK S,OKUR B,EŞİYOK D "Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37, ss.113 - 120, 2000.
ISNAD DELİBACAK, S. vd. "Ahır gübresinin farklı düzeylerinin ve farklı yetiştirme ortamlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37/1 (2000), 113-120.