Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 33 - 38 Metin Dili: Türkçe

NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ

Öz:
Amaç: Behçet Hastalığı; otoimmun, inflamatuar ve sistemik bir hastalıktır. Hastalığın klasik triadı; oral aft, genital ülser ve üveittir. Bu çalışmanın amacı; C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet lenfosit oranı (PLO), platelet sayısı (PLT) ve ortalama platelet hacmi (MPV) ile sistemik inflamatuar bir hastalık olan Behçet arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Yöntemler: Çalışmaya Ocak 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında, uluslararası sınıflandırma kriterlerine uygun olarak Behçet Hastalığı tanısı almış 53 hasta ve 55 sağlıklı olgu alındı. Behçet hastaları aktif (n=20) ve inaktif (n=33) olarak iki gruba ayrıldı. CRP, ESR, WBC, PLT, MPV değerleri kaydedildi, NLO ve PLO değerleri hesaplandı.Bulgular: Aktif Behçet'li hastalarda CRP, ESR, WBC, PLT, MPV, NLO ve PLO değerlerinin ölçüldüğü Receiver operating characteristic eğrisi değerlendirmesinde en yüksek AUC değeri CRP'de tespit edilirken (Eğri altındaki alan (AUC):0.964) sonraki AUC değerleri ESR (AUC:0,849), WBC (AUC:0,849), NLO (AUC:0,816), PLO (AUC:0,661), PLT (AUC:0,654) ve MPV (AUC:0,524) olarak gözlenmiştir.Sonuç: Bu sonuçlar; NLO, PLO ve PLT değerlerinin CRP, ESR ve WBC gibi Behçet Hastalığı'nın aktif dönemini öngörmede kullanılabileceği buna karşın MPV'nin kullanılamayacağını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

The Importance of Neutrophil to Lymphocyte and Platele to Lymphocyte Ratios in Active Behcet Disease

Öz:
Objective: Behcet Disease; is an autoimmune, inflammatory and systemic diseases. Classic triad of the disease are oral ulcers, genital ulcers and uveitis. The aim of this study is to reveal the relationship between C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), platelet (PLT) and mean platelet volume (MPV) and Behcet which is a systemic inflammatory disease.Methods: Fifty-three patientswho were diagnosed by the international diagnostic criteria of Behcet Disease; and 55 healthy subjects were enrolled in the study, between January 2014 and October 2015. Behcet Disease patients were divided into two groups: active (n=20) and inactive (n=33). CRP, ESR, WBC, PLT, MPV were recorded, NLR and PLR was calculated.Results: An evaluation of the Receiver operating characteristic curves for the CRP, ESR, WBC, PLT, MPV, NLR and PLR value smeasured at active Behcet Disease patients indicated that the CRP value had the highest (Area Under Curve (AUC):0.964), while then exthighest AUC values were observed with ESR (AUC:0,849), WBC (AUC:0,849), NLR (AUC:0,816), PLR (AUC:0,661), PLT (AUC:0,654) and MPV (AUC:0,524).Conclusion: These findings suggest that NLR, PLR and PLT levels can be used to predict the period of active Behcet Disease like CRP, ESR and WBC whereas MPV levels can not be used.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Özalp B, Akcay C, Aydinol M, Selçuk CT.Toe amputation after minor surgery in a patient with Behçet's disease: a case report. J Foot Ankle Surg 2016;55(3):638-41.
 • 2. Acikgoz N. The neutrophil-lymphocyte ratio and Behcet disease. Angiology 2016;67(3):297.
 • 3. Balta S, Demirkol S, Unlu M, Arslan Z, Celik T. Neutrophil to lymphocyte ratio may be predict of mortality in all conditions. Br J Cancer 2013;109(12):3125-26.
 • 4. Davatchi F, Assaad-Khalil S, Calamia KT, Crook JE, SadeghiAbdollahi B, Schirmer M, et al. The International Criteria for Behçet's Disease (ICBD): a collaborative study of 27 countries on the sensitivity and specificity of the new criteria. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014;28(3):338-47.
 • 5. Sarican T, Ayabakan H, Turkmen S, Kalaslioglu V, Baran F, Yenice N. Homocyst-eine: an activity marker in Behçet's disease? J Dermatol Sci 2007;45(2):121-6.
 • 6. Asutay F, Atalay Y, Acar AH, Asutay H, Eroğlu S, Burdurlu MÇ. Mandibular bone mineral density in patients with Behçet's disease. Ther Clin Risk Manag 2015;11:1587-91.
 • 7. Saadoun D, Wechsler B. Behçet's disease. Orphanet J Rare Dis 2012;7:20.
 • 8. Akkurt ZM, Türkcü MF, Uçmak D, Yıldırım A, Yüksel H, Yüksel H, et al. Behçet hastalığında artmış nötrofil/lenfosit oranı. KÜ Tıp Fak Derg 2014;16(1):4-11.
 • 9. Öztürk C, Balta S, Balta I, Demirkol S, Celik T, Turker T, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio and carotid-intima media thickness in patients with Behçet disease without cardiovascular involvement. Angiology 2015;66(3):291-6.
 • 10. Rifaioglu EN, Bülbül Şen B, Ekiz Ö, Cigdem Dogramaci A. Neutrophil to lymphocyte ratio in Behçet's disease as a marker of disease activity. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat 2014;23(4):65-7.
 • 11. Balta I, Balta S, Koryurek OM, Demirkol S, Celik T, Akbay G, et al. Mean platelet volume is associated with aortic arterial stiffness in patients with Behçet's disease without significant cardiovascular involvement. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014;28(10):1388-93.
 • 12. Vagdatli E, Gounari E, Lazaridou E, Katsibourlia E , Tsikopoulou F, Labrianou I. Platelet distribution width: a simple, practical and specific marker of activation of coagulation. Hippokratia 2010;14(1):28-32.
 • 13. Türkcü FM, Cingü AK, Yüksel H, Çınar Y, Akkurt M, ŞahinM, et al. Mean platelet volume in ocular Behçet's disease. Scientific World Journal 2013;2013:215912.
 • 14. Acikgoz N, Karincaoglu Y, Ermis N, Yagmur J, Atas H, Kurtoğlu E, et al. Increased mean platelet volume in Behçet's disease with thrombotic tendency. Tohoku J Exp Med 2010;221(2):119-23.
APA NAZİK H, NAZİK S, ÇOBAN F (2016). NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi, 6(3), 33 - 38.
Chicago NAZİK HÜLYA,NAZİK SELÇUK,ÇOBAN Feride Gül NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi 6, no.3 (2016): 33 - 38.
MLA NAZİK HÜLYA,NAZİK SELÇUK,ÇOBAN Feride Gül NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi, vol.6, no.3, 2016, ss.33 - 38.
AMA NAZİK H,NAZİK S,ÇOBAN F NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi. 2016; 6(3): 33 - 38.
Vancouver NAZİK H,NAZİK S,ÇOBAN F NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi. 2016; 6(3): 33 - 38.
IEEE NAZİK H,NAZİK S,ÇOBAN F "NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ." Bozok Tıp Dergisi, 6, ss.33 - 38, 2016.
ISNAD NAZİK, HÜLYA vd. "NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ". Bozok Tıp Dergisi 6/3 (2016), 33-38.