Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 46 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ

Öz:
Amaç: Son yıllarda kimyasal ilaçların yan etkilerine karşı bitkisel ürünlere olan ilgi hızla artmaktadır. İndol türevi bir non steroidal anti-inflamatuar ilaç olan indometazin ile deneysel ülser modeli oluşturmak yaygın bir yöntemdir. Antioksidanlar, mukozal hasarı önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Anti-inflamatuar, antimikrobiyal, yara iyileşmesi, antioksidan, antineoplastik, antianksiyete, antidepresan ve anti ülseratif etkileri olan Sarı Kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L., halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan geleneksel bir bitkidir. Bizde çalışmamız da Sarı Kantaron yağının gastrik mukozal iyileşme ve hasar önleyici etkisini araştırmayı planladık.Gereç ve yöntemler: Çalışmada, Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Mukozal hasar indüklenmeden 1 saat önce Hypericum perforatum yağı (HPY) (2 ml/kg) olacak şekilde verildi. Mukozal hasar intragastrik olarak 30 mg/kg indometazin uygulaması ile oluşturuldu. Çalışmanın sonunda mide dokularında ülser alan indeksi, SOD, MDA ve KAT düzeyleri ölçülerek mide ince yapısı histopatolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Ülser skoru, kontrol grubu ve HPY ile tedavi edilen ülser grubunda, ülseratif kontrol grubunun göre anlamlı oranda düşüktü (p<0.05). Mide SOD, MDA ve KAT seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ülser grubunda anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.05). Yapılan histolojik inceleme sonucunda da ülseratif kontrol grubunun mide epitel dokusunda ülserasyon, yoğun hücresel hasar ve kayıplar gözlenirken HPY ile tedavi edilen ülseratif grupta bu hasarın oldukça azaldığı gözlendi.Sonuç: Çalışmamız sonucunda HPY ön tedavisinin antioksidan özellik göstererek ülser oluşumunu önlediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Protective Effects of Hypericum Perforatum Oil on Indomethacin-induced Gastric Mucosal Damage

Öz:
Aim: In recent years, herbal products are rapidly increasing interest because of the adverse effects of chemical drugs. Indomethacin is endol derivated non-steroidal anti-inflammatory drugs and widely used for induction of experimental ulcer model. Antioxidants may also play an important role in the prevention of mucosal damage. Hypericum perforatum L., commonly known as St John's wort is a traditional herb that has been used to treat many diseases. St John's wort extract has also effects as an anti-inflammatory, antimicrobial, wound healing, antioxidant, antineoplastic, antianxiety, antidepressant and anti-ulcerative effects. Also, we aimed to investigate the healing and protective effects of Hypericum perforatum oil (HPO) on gastric mucosal injury in our study.Methods: In this study, male Sprague-Dawley rats were used. 1 hour before mucosal damage was induced, HPO (2 ml/kg) was added into the groups. Mucosal damage is induced by intragastrically applying 30 mg/kg indomethacin. From samples of stomach, gastric pH, analysis of gastric mucus and ulcer index were calculated. In stomach homogenates SOD, MDA and CAT levels were determined. Results: Ulcerative control group showed higher scores than control group which was treated with HPO (p<0.05). While SOD, MDA and CAT levels of stomach tissue were high in ulcerative group, HPO treatment decrease lipid peroxidation and increase antioxidant enzyme production (p<0.05). Histopathological evaluation showed that non treated epithelial tissue of ulcerative group stomachs had ulceration, intense cellular damage and cell loss whereas stomach from the HPO treated ulcerative groups showed nearly normal structure.Conclusion: Consequently, it was defined that HPO prevent the mucosal damage with showing an antioxidative effect.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Zdunic G, Go?evac D, Milenkovic M, Vucicevic D, Savikin K, Menkovic N, et al. Evaluation of Hypericum perforatum oil extracts for an antiinflammatory and gastroprotective activity in rats. Phytotherapy Research. 2009;23(11):1559-64.
 • 2. Saddiqe Z, Naeem I, Maimoona A. A review of the antibacterial activity of Hypericum perforatum L. Journal of ethnopharmacology. 2010;131(3):511-21.
 • 3. Huang N, Rizshsky L, Hauck C, Nikolau BJ, Murphy PA, Birt DF. Identification of anti-inflammatory constituents in Hypericum perforatum and Hypericum gentianoides extracts using RAW 264.7 mouse macrophages. Phytochemistry. 2011;72(16):2015-23.
 • 4. Orcic DZ, Mimica-Dukic NM, Franciskovic MM, Petrovic SS, Jovin E?. Antioxidant activity relationship of phenolic compounds in Hypericum perforatum L. Chem Cent J. 2011;5(1):1- 8.
 • 5. Süntar I, Akkol EK, Keleş H, Oktem A, Başer KHC, Yeşilada E. A novel wound healing ointment: a formulation of Hypericum perforatum oil and sage and oregano essential oils based on traditional Turkish knowledge. Journal of ethnopharmacology. 2011;134(1):89-96.
 • 6. Olaleye S, Farombi E. Attenuation of indomethacin-and HCl/ethanol-induced oxidative gastric mucosa damage in rats by kolaviron, a natural biflavonoid of Garcinia kola seed. Phytotherapy Research. 2006;20(1):14-20.
 • 7. Yoshikawa T, Naito Y, Kishi A, Tomii T, Kaneko T, Iinuma S, et al. Role of active oxygen, lipid peroxidation, and antioxidants in the pathogenesis of gastric mucosal injury induced by indomethacin in rats. Gut. 1993;34(6):732-7.
 • 8. Demir S, Yilmaz M, Koseoglu M, Akalin N, Aslan D, Aydin A. Role of free radicals in peptic ulcer and gastritis. Turkish Journal of Gastroenterology. 2003;14(1):39-43.
 • 9. Sun YI, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. Clinical chemistry. 1988;34(3):497- 500.
 • 10. Goth L. Serum catalase: reversibly formed charge isoform of erythrocyte catalase. Clinical chemistry. 1991;37(12):2043- 7.
 • 11. Uchiyama M, Mihara M. Determination of malonaldehyde precursor in tissues by thiobarbituric acid test. Analytical biochemistry. 1978;86(1):271-8.
 • 12. Eminler AT, Uslan Mİ, Köksal AŞ, Parlak E. Non-Steroid Anti-İnflamatuvar İlaçların Üst Gastrointestinal Sistem Yan Etkileri ve Önlenmesi. 2014;18(3):333-8.
 • 13. Öztürk N, Korkmaz S, Öztürk Y. Wound-healing activity of St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) on chicken embryonic fibroblasts. Journal of ethnopharmacology. 2007;111(1):33-9.
 • 14. Zobayed S, Saxena P. In vitro-grown roots: a superior explant for prolific shoot regeneration of St. John's wort (Hypericum perforatum L. cv 'New Stem') in a temporary immersion bioreactor. Plant science. 2003;165(3):463-70.
 • 15. Arsic I, Zugic A, Antic DR, Zdunic G, Dekanski D, Markovic G, et al. Hypericum Perforatum L. Hypericaceae/Guttiferae Sunflower, Olive and Palm Oil ?xtracts Attenuate Cold Restraint Stress-Induced Gastric Lesions. Molecules. 2010;15(10):6688-98.
 • 16. Carvalho AC, Guedes MM, de Souza AL, Trevisan MT, Lima AF, Santos FA, et al. Gastroprotective effect of mangiferin, a xanthonoid from Mangifera indica, against gastric injury induced by ethanol and indomethacin in rodents. Planta medica. 2007;73(13):1372-6.
 • 17. Dengiz GO, Odabasoglu F, Halici Z, Cadirci E, Suleyman H. Gastroprotective and antioxidant effects of montelukast on indomethacin-induced gastric ulcer in rats. Journal of pharmacological sciences. 2007;105(1):94-102.
 • 18. Heeba GH, Hassan MK, Amin RS. Gastroprotective effect of simvastatin against indomethacin-induced gastric ulcer in rats: role of nitric oxide and prostaglandins. European journal of pharmacology. 2009;607(1):188-93.
 • 19. Paiva L, Rao V, Gramosa N, Silveira E. Gastroprotective effect of Copaifera langsdorffii oleo-resin on experimental gastric ulcer models in rats. Journal of ethnopharmacology. 1998;62(1):73-8.
 • 20. Suleyman H, Cadirci E, Albayrak A, Polat B, Halici Z, Koc F, et al. Comparative study on the gastroprotective potential of some antidepressants in indomethacin-induced ulcer in rats. Chemico-biological interactions. 2009;180(2):318-24.
 • 21. El-Missiry M, El-Sayed I, Othman A. Protection by metal complexes with SOD-mimetic activity against oxidative gastric injury induced by indometacin and ethanol in rats. Annals of clinical biochemistry. 2001;38(6):694-700.
 • 22. Franco L, Velo G. A copper-complex reduced gastric damage caused by acetylsalicylic acid and ethanol. Prostaglandins. 1996;51(5):331-8.
 • 23. Vasiliauskas A, Keturkienei A, Leonavieiene L, Vaitkiene D. Influence of herb Filipendula ulmaria (L.) Maxim tincture on pro-/antioxidant status in gastric tissue with indomethacininduced gastric ulser in rats. Acta Med Litu. 2004;11:31-6.
 • 24. Albayrak A, Alp HH, Suleyman H. Investigation of Antiulcer and Antioxidant Activity of Moclobemide in Rats. The Eurasian journal of medicine. 2015;47(1):32.
 • 25. Bilici M, Ozturk C, Dursun H, Albayrak F, Saglam MB, Uyanik A, et al. Protective effect of mirtazapine on indomethacin-induced ulcer in rats and its relationship with oxidant and antioxidant parameters. Digestive diseases and sciences. 2009;54(9):1868-75.
 • 26. Demircan B, Çelik G, Süleyman H, Akçay F. Effects of indomethacin, celecoxib and meloxicam on glutathione, malondialdehyde and myeloperoxidase in rat gastric tissue. The Pain Clinic. 2005;17(4):383-8.
 • 27. Pérez Y, Oyárzabal A, Mas R, Molina V, Jiménez S. Protective effect of D-002, a mixture of beeswax alcohols, against indomethacin-induced gastric ulcers and mechanism of action. Journal of natural medicines. 2013;67(1):182-9.
 • 28. Basivireddy J, Jacob M, Ramamoorthy P, Pulimood AB, Balasubramanian KA. Indomethacin-induced free radicalmediated changes in the intestinal brush border membranes. Biochemical pharmacology. 2003;65(4):683-95.
 • 29. Alsarra IA, Ahmed MO, Alanazi FK, Eltahir K, Alsheikh AM, Neau SH. Influence of cyclodextrin complexation with NSAIDs on NSAID/cold stress-induced gastric ulceration in rats. Int J Med Sci. 2010;7(4):232-9.
 • 30. Abourehab MA, Khaled KA, Sarhan HA, Ahmed OA. Evaluation of combined famotidine with quercetin for the treatment of peptic ulcer: in vivo animal study. Drug design, development and therapy. 2015;9:2159.
 • 31. El-Awdan SA, Zaki HF, Salam OMA, El-Iraqy WI, Kenawy SA. Impact of the dopaminergic system on mucosal integrity in indomethacin-induced gastric ulcers in rats: possible modulation by ranitidine or L-carnitine. Pharmacologia. 2013;4(1).
APA KURT H, Ozbayer C, DEĞİRMENCİ İ, BURUKOĞLU DÖNMEZ D, SAADAT S, ÜSTÜNER M, KÖROĞLU ÖZDEMIR Z, TUNCEL T, GÜNEŞ H (2016). İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. , 46 - 52.
Chicago KURT Hülyam,Ozbayer Cansu,DEĞİRMENCİ İrfan,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,SAADAT Selva Moheb,ÜSTÜNER MEHMET CENGİZ,KÖROĞLU ÖZDEMIR Zeynep,TUNCEL TUNÇ,GÜNEŞ HASAN VEYSİ İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. (2016): 46 - 52.
MLA KURT Hülyam,Ozbayer Cansu,DEĞİRMENCİ İrfan,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,SAADAT Selva Moheb,ÜSTÜNER MEHMET CENGİZ,KÖROĞLU ÖZDEMIR Zeynep,TUNCEL TUNÇ,GÜNEŞ HASAN VEYSİ İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. , 2016, ss.46 - 52.
AMA KURT H,Ozbayer C,DEĞİRMENCİ İ,BURUKOĞLU DÖNMEZ D,SAADAT S,ÜSTÜNER M,KÖROĞLU ÖZDEMIR Z,TUNCEL T,GÜNEŞ H İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. . 2016; 46 - 52.
Vancouver KURT H,Ozbayer C,DEĞİRMENCİ İ,BURUKOĞLU DÖNMEZ D,SAADAT S,ÜSTÜNER M,KÖROĞLU ÖZDEMIR Z,TUNCEL T,GÜNEŞ H İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. . 2016; 46 - 52.
IEEE KURT H,Ozbayer C,DEĞİRMENCİ İ,BURUKOĞLU DÖNMEZ D,SAADAT S,ÜSTÜNER M,KÖROĞLU ÖZDEMIR Z,TUNCEL T,GÜNEŞ H "İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ." , ss.46 - 52, 2016.
ISNAD KURT, Hülyam vd. "İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ". (2016), 46-52.
APA KURT H, Ozbayer C, DEĞİRMENCİ İ, BURUKOĞLU DÖNMEZ D, SAADAT S, ÜSTÜNER M, KÖROĞLU ÖZDEMIR Z, TUNCEL T, GÜNEŞ H (2016). İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. Bozok Tıp Dergisi, 6(3), 46 - 52.
Chicago KURT Hülyam,Ozbayer Cansu,DEĞİRMENCİ İrfan,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,SAADAT Selva Moheb,ÜSTÜNER MEHMET CENGİZ,KÖROĞLU ÖZDEMIR Zeynep,TUNCEL TUNÇ,GÜNEŞ HASAN VEYSİ İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. Bozok Tıp Dergisi 6, no.3 (2016): 46 - 52.
MLA KURT Hülyam,Ozbayer Cansu,DEĞİRMENCİ İrfan,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,SAADAT Selva Moheb,ÜSTÜNER MEHMET CENGİZ,KÖROĞLU ÖZDEMIR Zeynep,TUNCEL TUNÇ,GÜNEŞ HASAN VEYSİ İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. Bozok Tıp Dergisi, vol.6, no.3, 2016, ss.46 - 52.
AMA KURT H,Ozbayer C,DEĞİRMENCİ İ,BURUKOĞLU DÖNMEZ D,SAADAT S,ÜSTÜNER M,KÖROĞLU ÖZDEMIR Z,TUNCEL T,GÜNEŞ H İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. Bozok Tıp Dergisi. 2016; 6(3): 46 - 52.
Vancouver KURT H,Ozbayer C,DEĞİRMENCİ İ,BURUKOĞLU DÖNMEZ D,SAADAT S,ÜSTÜNER M,KÖROĞLU ÖZDEMIR Z,TUNCEL T,GÜNEŞ H İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ. Bozok Tıp Dergisi. 2016; 6(3): 46 - 52.
IEEE KURT H,Ozbayer C,DEĞİRMENCİ İ,BURUKOĞLU DÖNMEZ D,SAADAT S,ÜSTÜNER M,KÖROĞLU ÖZDEMIR Z,TUNCEL T,GÜNEŞ H "İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ." Bozok Tıp Dergisi, 6, ss.46 - 52, 2016.
ISNAD KURT, Hülyam vd. "İNDOMETHAZİNE BAĞLI OLUŞAN GASTRİK MUKOZAL HASAR ÜZERİNE HYPERİCUM PERFORATUM YAĞININ KORUYUCU ETKİSİ". Bozok Tıp Dergisi 6/3 (2016), 46-52.