Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 71 - 90 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Beşeri Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • “Act of 6 and 7 Victoria”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, August 24, 1843: 2-5.
 • “Circular to Her Majesty’s Consuls in the Levant”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, July 2, 1844: 6.
 • “Memorandum for the guidance of Her Majesty’s Consular Servants in the Levant, with reference to the exercise of Jurisdiction under the Order in Council”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, July 2, 1844: 12-13.
 • “Mr. Consul Blunt to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, August 28, 1844: 18.
 • “Mr. Consul Blunt to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, August 15, 1844: 35.
 • “Mr. Consul-General Cartwright to the Early of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, January 23, 1845: 33.
 • “Mr. Consul Lander to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, August 31, 1844: 18.
 • “Mr. Consul Ongley to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, August 29, 1844: 21.
 • “Mr. Consul Ongley to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, April 12, 1845: 41.
 • “Mr. Consul Ongley to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, January 9,1844: 69-76.
 • “Mr. Consul Stoddart to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, August 22, 1844: 27.
 • “Mr. Consul Stoddart to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, July 4, 1845: 49.
 • “Mr. Consul Young to the Earl of Aberdeen”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, September 10, 1844: 26.
 • “Report on the working of the new System of Consular Jurisdiction in Criminal matters, in the district of Brussa”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404, May 16, 1845: 38-39.
 • “Returns of Persons enrolled in the Register of British Subjects”, The National Archives, Foreign Office, 223/1, C 569404: 59-65.
 • The National Archives, Public Record Office, State Papers, 105/334, Safer 1097 (January 1686):6.
 • Kitap ve Makaleler
 • Ahmed Halid; Hukuk-ı Hususiyye-yi Düvel, C. I, İstanbul: Müşterek-ül Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, 1329.
 • Altuğ, Yılmaz; Yabancıların Hukuki Durumu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971.
 • Apaydın, Bahadır; Kapitülasyonlar ve Osmanlı-Türk Adli ve İdari Modernleşmesi, Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.
 • Aybay, Rona; Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2009.Bağış, Ali İhsan; Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler. Kapitülasyonlar-Beratlı Tüccarlar-Avrupa ve Hayriye Tüccarları (1750-1839), Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 1983.
 • Boogert, Maurits H. Van den; Kapitülasyonlar ve Osmanlı Hukuk Sistemi. 18. Yüzyılda Kadılar, Konsoloslar ve Beratlılar, (Çev.: Ali Coşkun Tuncer), İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2008.
 • Canik Mutasarrıfı Fraşirli Mehdi Bey; İmtiyâzât-ı Ecnebiyyenin Tatbikatı Hâzırası, Samsun: Matbaa-i Cemil, 1325.
 • Çelik, Edip F.; Milletlerarası Hukuk, C. II, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1982.
 • Demir, Ömer -Mustafa Acar; Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Adres Yayınları, 2005.
 • Göger, Erdoğan; Yabancılar Hukuku, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1974.
 • Gönen, Yasemin Saner; Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancıların Adli Ayrıcalıkları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998.
 • Halil Cemaleddin-Hrand Asador; Ecanibin Memâlik-i Osmâniyyede Hâiz Oldukları İmtiyâzât-ı Adliyye, Dersaadet: Hukuk Matbaası, 1331.
 • Hasan Fehmi; Telhis-i Hukuk-ı Düvel, İstanbul: Matbaa-i Osmaniyye, 1300.
 • Herbert Henry Davis Peirce; Report to John Hay, Secretary of State, Upon A Tour of Consular Inspection in Asia (1904), Washington: Government Printing Office, 1904.
 • Hobsbawm, Eric J.; Sermaye Çağı: 1848-1875, (Çev.: Bahadır Sina Şener), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003.
 • İnalcık, Halil; “İmtiyâzât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 22, İstanbul, 2000: 245-252.
 • Kocabaşoğlu, Uygur; Majestelerinin Konsolosları. İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngiliz Konsoloslukları (1580-1900), İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
 • Kurat, Akdes Nimet; “İngiliz Devlet Arşivinde ve Kütüphanelerinde Türkiye Tarihine Ait Bazı Malzemeye Dair”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. VII: 1, Ankara, 1949: 1-27.
 • Kütükoğlu, Mübahat; Osmanlı İngiliz İktisâdi Münasebetleri, I (1580-1838), Ankara: Türk Kültü- rünü Araştırma Enstitüsü, 1974.
 • Mahmud Esad; Osmanlı Kapitülasyonları Rejimi Üzerine, (Çev.: Ahmet Öylek), Ankara: Türk Hukuk Kurumu, 2008.
 • Özkorkut, Nevin Ünal; “Kapitülasyonların Osmanlı Devleti’nin Yargı Yetkisine Getirdiği Kısıtlamalar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 53: 2, Ankara, 2004: 83-94.
 • Pazarcı, Hüseyin; Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994.
 • Şaşmaz, Musa; “İngiliz Yüzbaşı Stewart’ın Konya Konsolosluğu ve Adli Yönetime Dair Raporu (1879-1882)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 11 (2002): 223-238.
APA YAKUT E (2017). Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. , 71 - 90.
Chicago YAKUT Esra Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. (2017): 71 - 90.
MLA YAKUT Esra Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. , 2017, ss.71 - 90.
AMA YAKUT E Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. . 2017; 71 - 90.
Vancouver YAKUT E Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. . 2017; 71 - 90.
IEEE YAKUT E "Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri." , ss.71 - 90, 2017.
ISNAD YAKUT, Esra. "Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri". (2017), 71-90.
APA YAKUT E (2017). Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 0(44), 71 - 90.
Chicago YAKUT Esra Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 0, no.44 (2017): 71 - 90.
MLA YAKUT Esra Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.44, 2017, ss.71 - 90.
AMA YAKUT E Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi. 2017; 0(44): 71 - 90.
Vancouver YAKUT E Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi. 2017; 0(44): 71 - 90.
IEEE YAKUT E "Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri." Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 0, ss.71 - 90, 2017.
ISNAD YAKUT, Esra. "Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri". Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 44 (2017), 71-90.