Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 38 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı

Öz:
Amaç: Mesleğin ayrılmaz bir parçası olan imaj görünen ve gözlenebilen tüm ifade ve izlenimlerin, karşı tarafta oluşturduğu algılanma biçimi olarak ifade edilmektedir. Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik imaj algılarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Mart 2016 tarihinde sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan gönüllü öğrencilerin (n=360, %63,1) katılımı ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında "Öğrenci Tanıtım Formu" ve "Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj" ölçeği kullanıldı. Veriler SPSS 20.0 paket programında analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %87,8'inin kadın olduğu ve yaş ortalamasının 20,63±1,58 yıl olduğu saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik imaj ölçeği puan ortalamasının 142,2±10,4 olduğu saptandı. Ölçeğin alt ölçek boyutları incelendiğinde; mesleki nitelik alt boyutundan 45,40±4,73, çalışma koşulları alt boyutundan 31,09±3,64, cinsiyet alt boyutundan 27,73±4,39, eğitim alt boyutundan 19,14±2,86, statü alt boyutundan 13,36±5,40 ve dış görünüm alt boyutundan 11,46±3,97 puan aldıkları belirlendi. Alt ölçek boyutları ile yaş, sınıf ve sağlık meslek lisesi mezunu olma durumu değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik orta düzeyde imaj algısına sahip oldukları saptandı. Hemşirelik imajını geliştirebilmek adına öğrencilerin mesleğe bakış açıları değerlendirilmeli ve mesleki imajın önemi hakkında farkındalıklarının artırılması sağlanmalıdır. Öğrenci hemşirelerin meslekte profesyonel davranmalarını ve sürekli eğitim ile mesleki donanımlarını artırmalarını önermekteyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik

Professional Image Perception of a Group of Nursing Students

Öz:
Objective: Image, an integral part of profession, is defined as perception that is expression and impression of all visible and observable on someone. The aim of this descriptive study was to determine nursing students' perception towards professional image. Materials and Methods: The study was carried out in March 2016 with 360 voluntary nursing students at a Faculty of Health Sciences (n=360, 63.1%). Data was collected by "Student Identification Form" and "Scale for the Image of Nursing Profession". The data were analyzed using SPSS version 20.0. Results: Mean age of nursing students was 20.63±1.58 (min:18-max:29) years and 87.7% were female. The students' total score of "Scale for the Image of Nursing Profession" was 142.20±10.48. When the subscales of the scale were examined, it was found that; "Professional Qualifications" was 45.40±4.73 points, "Working Conditions" was 31.09±3.64 point, "Sex" was 27.73±4.39 points, "Education" was 19.14±2.86 points, "Professional Status" was 13.36±5.40 pointa and "External Appearance" was 11.46±3.97 points. No significant differences were found between the subscales of the scale and age, class and situation of graduation from Vocational High School (p>0.05). Conclusion: It was determined that nursing students had "moderate" perception of image towards nursing profession. In order to improve nursing image, nursing students' perceptions towards profession should be evaluated and the students' awareness about the importance of professional image should be increased. We suggest that nursing students should act professionally in their profession and increase their professional skills through continuous training.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA YILDIZ FINDIK Ü, Semerci R, Avcıbaşı İ, ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z (2017). Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. , 38 - 47.
Chicago YILDIZ FINDIK ÜMMÜ,Semerci Remziye,Avcıbaşı İlker Murat,ÜNVER SEHER,KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. (2017): 38 - 47.
MLA YILDIZ FINDIK ÜMMÜ,Semerci Remziye,Avcıbaşı İlker Murat,ÜNVER SEHER,KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. , 2017, ss.38 - 47.
AMA YILDIZ FINDIK Ü,Semerci R,Avcıbaşı İ,ÜNVER S,KIZILCIK ÖZKAN Z Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. . 2017; 38 - 47.
Vancouver YILDIZ FINDIK Ü,Semerci R,Avcıbaşı İ,ÜNVER S,KIZILCIK ÖZKAN Z Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. . 2017; 38 - 47.
IEEE YILDIZ FINDIK Ü,Semerci R,Avcıbaşı İ,ÜNVER S,KIZILCIK ÖZKAN Z "Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı." , ss.38 - 47, 2017.
ISNAD YILDIZ FINDIK, ÜMMÜ vd. "Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı". (2017), 38-47.
APA YILDIZ FINDIK Ü, Semerci R, Avcıbaşı İ, ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z (2017). Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(1), 38 - 47.
Chicago YILDIZ FINDIK ÜMMÜ,Semerci Remziye,Avcıbaşı İlker Murat,ÜNVER SEHER,KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 19, no.1 (2017): 38 - 47.
MLA YILDIZ FINDIK ÜMMÜ,Semerci Remziye,Avcıbaşı İlker Murat,ÜNVER SEHER,KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.19, no.1, 2017, ss.38 - 47.
AMA YILDIZ FINDIK Ü,Semerci R,Avcıbaşı İ,ÜNVER S,KIZILCIK ÖZKAN Z Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2017; 19(1): 38 - 47.
Vancouver YILDIZ FINDIK Ü,Semerci R,Avcıbaşı İ,ÜNVER S,KIZILCIK ÖZKAN Z Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2017; 19(1): 38 - 47.
IEEE YILDIZ FINDIK Ü,Semerci R,Avcıbaşı İ,ÜNVER S,KIZILCIK ÖZKAN Z "Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı." Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19, ss.38 - 47, 2017.
ISNAD YILDIZ FINDIK, ÜMMÜ vd. "Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı". Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 19/1 (2017), 38-47.