Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü

Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 25 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü

Öz:
Milletlerarası Ceza Mahkemesi (MCM), geçen yüzyılda, milletlerarası toplum tarafından kınanmış en ciddi suçların cezalandırılmama döngüsüne bir son vermek ümidiyle kurulmuştur. Mahkeme, bireylerin cezai sorumlulukları hakkında karar verecek ve gelecekteki olası ağır suçlar için bir güçlü bir önleyici olarak iş görecektir. MCM Statüsü ulusal yargılamalara öncelikli bir konum vermektedir. Ancak belli koşullar oluştuğunda MCM söz konusu olay hakkında karar verecektir. Statüye Taraf Devletler bu tip suçları kendi yargı organları çerçevesinde soruşturma ve kovuşturmayı taahhüd etmişlerdir. ikinci Dünya Savaşının ardından kurulan Nuremberg Askeri Ceza Mahkemesi ve 1990'larda Eski Yugoslavya ve Ruanda için kurulan ad hoc Ceza Mahkemeleri, milletlerarası ceza hukukunun ve adaletinin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. MCM, bu deneyimler üzerine kurulmuş, ancak diğer örneklerden farklı olarak daimi, anlaşma temelli bir kurum olarak ortaya çıkışından sonra işlenen suçların kovuşturulması için daha güçlü bir yapıya sahip olmuştur.
Anahtar Kelime: savaş suçları soykırım uluslararası ceza hukuku uluslararası ceza mahkemesi

Historical Development of the Idea of an International Criminal Court and the Rome Statute

Öz:
The International Criminal Court (ICC) has been established with the hope to help put an end to the past century's cycle of impunity for the most serious crimes that have been condemned by the international community. It will decide on the criminal responsibility of individuals and act as a strong deterrent for possible future perpetrators of grave crimes. The ICC's Statute places primary responsibility to national jurisdictions. Only when a number of conditions are met will the ICC have jurisdiction over a matter. States parties to the Statute therefore make a commitment to investigate and prosecute such crimes before their own courts. The Nürnberg Military Criminal Tribunal, which have been established after the 2nd World War, and the Ad Hoc Criminal Tribunals established for the former. Yugoslavia and Rwanda, which have been established in 1990s have made a significant contribution towards the development of international criminal law and justice. The ICC will build on this experiments, but with the additional strength of being a permanent, treaty-based institution, for the prosecution of crimes committed after its creation.
Anahtar Kelime: international criminal court war crimes genocide international criminal law

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alibaba, Arzu (2000) "Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu", AÜHFD, C. 49, S. 1-4, ss. 181-206.
 • Alsan, Zeki Mesud (1951) "Bir 'Milletlerarası Ceza Divanı' Kurulması ile İlgili Fikirler ve Teşebbüsler", AÜHFD, C. 8, S. 3-4, ss. 1-43.
 • Bassiouni, M. Cherif (1995) "Establishing an International Criminal Court: Historical Survey", Military Law Review, Vol. 149, 1995, ss. 49-63.
 • ----- (1999) "Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an International Criminal Court", Cornell International Law Journal, Vol. 32, ss. 443-69.
 • Bial, Louis C. (1947) "The Nurnberg Judgment and International Law", Brooklyn Law Review, Vol. 13, 1947, ss. 34-49.
 • Bolton, John R. (2000) "The Risks and the Weakness of the International Criminal Co-urt from America's Perspective", Virgina Journal of International Law, Vol. 41, ss. 186-203.
 • Bouchet-Saulnıer Françoise (2002) İnsancıl Hukuk Sözlüğü, Fransızca'dan Çeviren: Selahattin Bağdatlı. İstanbul: İletişim.
 • Bozkurt, Enver (2003) Türkiye'nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, 3. Baskı, Ankara: Nobel.
 • ----- (2003a) Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı, Ankara: Nobel.
 • Çelik, Edip F. (1987) Milletlerarası Hukuk Birinci Kitap, İstanbul: Filiz.
 • Dönmezer, Sulhi ve Sahir Erman (1997) Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku - Genel Kısım, Cilt III., Onikinci baskı. İstanbul: Beta.
 • Jaffe, Sidney E., (1946) "Natural Law and the Nurnberg Trial", Nebraska Law Review, Vol. 26, 1946-1947, ss. 90-5.
 • Jaspers, Carl (1946) "The Significance of the Nurnberg Trials for Germany and the World", Almanca'dan Çeviren: William B. BALL., Notre Dame Lawyer, Vol. 22, 1946-1947, ss. 150-60.
 • Kelsen, Hans (1947) "Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Predecedent in International Law?", International Law Quarterly, Vol. 1, 1947. Aktaran: Steiner, Henry J. ve Philip Alston (1996), s. 111.
 • Kirsch, Philippe (2000) "The International Criminal Court", McGill Law Journal, Vol. 46,ss.255-61:
 • Lee, Brian J. (2000) "The International Criminal Court", Florida Coastal Law Journal, Vol. 2, ss. 197-201.
 • Marler, Melissa K. (1999) "The International Criminal Court: Assessing the Jurisdictional Loopholes in the Rome Statute", Duke Law Journal, Vol. 49, ss. 825-54.
 • Mcdonald, Gabrielle Kirk (2001) "The International Criminal Tribunals: Crime&Punishment in the International Arena", Nova Law Review, Vol. 25, 2000-2001, ss. 463-84.
 • Odman, Tevfik (1996) "Eski Yugoslavya ile İlgili Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu ve Yasal Dayanağı", AÜHFD, C. 45, S. 1-4, 1996, ss. 131-51.
 • Pajic, Zoran (1997) "Crimes Against Humanity: A Problem of International Responsibility", Human Rights for the 21st Century. Ed.; Robert Blackburn ve James Busuttil. Londra ve Washington: Pinter, ss. 133-42.
 • Pazarcı, Hüseyin (1999) Uluslararası Hukuk Dersleri-II. Kitap. 6. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • -----.(2000) Uluslararası Hukuk Dersleri-IV. Kitap. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Rancilio, Peggy E. (1999) "From Nuremberg to Rome: Establishing an International Criminal Court and the Need for U.S. Participation", University of Detroit Mercy Law Review, Vol. 77, ss. 155-95.
 • Reuter, Paul (1947) "Nurnberg 1946-The Trial", Notre Dame Lawyer, Vol. 23, ss.76-97.
 • Scheffer, David (1999) "U.S. Policy and the International Criminal Court", Cornell International Law Journal, Vol. 32, ss. 529-34.
 • ----- (2000) "The U.S. Perspective on the International Criminal Court", McGill Law Journal, Vol. 46, ss. 269-74.
 • Schense, Jennifer (2001), "Necessary Steps For The Creation of the International Criminal Court, Fordham Int. L.J., Vol. 25, ss. 7174-736.
 • Shaw, Malcolm N. (1997) International Law. United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Simonovic, Ivan (1999) "The Role of the ICTY in the Development of International Criminal Adjudication", Fordham International Law Journal, Vol. 23, 1999-2000, ss.440-59.
 • Sözüer, Adem ve R. Barış Erman (2000) "Uluslararası Ceza Mahkemesi", Adalet Yüksek Okulu 20. Yıl Armağanı. İstanbul: Beta, ss. 243-91.
 • Steiner, Henry J. ve Philip Alston (1996) International Human Rights in Context. Oxford: Clarendon Press.
 • Tarhanlı, Turgut (2001) "Suçlar ve Ülkeler", Radikal Gazetesi, 4 Ocak 2001. Ne Hukuk Ne de Ahlâk- Yeryüzü Cehennemi, Turgut TARHANLI, İstanbul: Dost, içerisinde.
 • Tolbert, David (2002) "The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: Unforseen Success and Foreseeable Shortcomings", The Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 26,2002, ss. 7-19.
 • Watts, Arthur (1999) The International Law Commisson 1949-1998, Vol. II. New York: Oxford University Press.
 • Williams, Sharon A. (2000) "The Rome Statute on the International Criminal Court: From 1947-2000 and Beyond", Osgoode Hall Law Journal, Vol. 38, ss. 297-330.
 • Cenevre Sözleşmesi Ek Protokol I, 8 Haziran 1977, International Legal Materials, Vol. 16,1977,ss.l391-441.
 • Cenevre Sözleşmesi Ek Protokol II, 8 Haziran 1977, metin için bkz. International Legal Materials,Vol 16, 1977, ss.1442-49.
 • Eski Yugoslavya Milletlerarası Ceza Mahkemesi Statüsü (Statute of the International Tribunal Annex to the Secretary-General's Report of Establishing an International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia), U.N. Doc. S/25704 (1993), International Legal Materials, Vol. 32, 1993, ss. 1192-1201.
 • "International Criminal Court", www.icc..int (01.09.03.).
 • İşkence ve Başka Zalimce, İnsanlıkdışı ya da Onur Kırıcı Davranış ya da Cezaya Karşı Sözleşme, R.G. 10.8.1988, S. 19895.
 • Milli, Irki, Dini Kütlelerin Kısmen veya Tamamen İmha Suçunun "Genocide" Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme, R.G. 29.03.1950, S. 7469.
 • Milletlerarası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, (Rome Statute of the International Criminal Court), International Legal Materials, Vol. 37. 1998, ss. 1002-69.
 • "Report of the first session of the Assembly of States Parties (3 - 10 September 2002)", http://www.un.org/law/icc/asp/aspfra.htm (02.09.03).
 • Ruanda Milletlerarası Ceza Mahkemesi Statüsü (Statute of The International Tribunal for Rwanda Annex to the Security Council Resolution 955 (1994) Establishing the Internatinoal Tribunal for Rwanda), Transnational Law and Contemporary Problems, Vol.7, 1997, ss. 201-17.
 • Security Council Resolutions on the Establishment of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Transnational Law and Contemporary Problems, Vol. 7,1997, ss. 129-34.
 • "Türkiye, Terör Suç Sayılırsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni Onaylayacak", Zaman Gazetesi, 16 Haziran 2002.
APA UZUN E (2003). Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. , 25 - 47.
Chicago UZUN Elif Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. (2003): 25 - 47.
MLA UZUN Elif Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. , 2003, ss.25 - 47.
AMA UZUN E Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. . 2003; 25 - 47.
Vancouver UZUN E Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. . 2003; 25 - 47.
IEEE UZUN E "Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü." , ss.25 - 47, 2003.
ISNAD UZUN, Elif. "Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü". (2003), 25-47.
APA UZUN E (2003). Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 25 - 47.
Chicago UZUN Elif Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, no.2 (2003): 25 - 47.
MLA UZUN Elif Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, 2003, ss.25 - 47.
AMA UZUN E Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(2): 25 - 47.
Vancouver UZUN E Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(2): 25 - 47.
IEEE UZUN E "Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, ss.25 - 47, 2003.
ISNAD UZUN, Elif. "Milletlerarası Ceza Mahkemesi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Roma Statüsü". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/2 (2003), 25-47.